Tisztelt Borsfa Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal! Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. t...
Tisztelt Jegyző Asszony! Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni Jetzin István Sándor polgármester 2012, 2013, 2014, 2015 évre vonatko...

Csak a KiMitTud weboldalon benyújtott igénylések láthatók. ?