A 2015-ös TDK tanács hallgatói tagjai és azok tudományos diákköri előadásai

Kiss Ernő Péter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Semmelweis Egyetem részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Kiss Ernő Péter

Delivered

Tisztelt Semmelweis Egyetem! Tisztelt Rektor Úr!
Tisztelt Semmelweis Egyetem Tudományos Diákköri Tanács! Tisztelt Elnök Úr!

Az Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekcióját 2015-ben a Semmelweis Egyetem rendezte.

Mivel ez az esemény (is) különösen fontossá teszi a Semmelweis Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsát és tagjait, ezért az Alkotmány VI. cikk (2) bekezdése, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi 204. törvény 60. § (4) bekezdése, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 112. törvény 26. § (2) bekezdése és a 28. § (1) bekezdése értelmében a következő adatigénylést terjesztem elő:

Kérem szíveskedjék elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2015-ös OTDK megszervezésekor a Semmelweis Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsának egyetemi hallgató tagjainak tanácstaggá választásának napját, valamint az általuk megtartott első TDK előadást.
Ezen hallgatók névsora elérhető az alábbi pdf fájl 5. oldalán:
http://otdt.hu/Rezumekotetek/Orvosi/Orvo...

Tájékoztatom, hogy a Semmelweis Egyetem Tudományos Diákköreinek Szervezeti és Működési Szabályzata kimondja:
"További 14 főt (a klinikai és elméleti intézetek, illetve tanszékek diákköreiből) az egyetem hallgatói közül a TDT választ. Választható minden olyan hallgató, aki első vagy társszerzőként előadással szerepelt a Semmelweis Egyetem bármely kara által szervezett TDK-konferencián."
http://tdk.semmelweis.hu/altalanos-infor...

Tájékoztatom, hogy ugyanezen szabályzat kimondja:
"Az egyetemi tudományos diákköri munka összefogását az önkormányzati elv alapján működő TDT látja el az egyetem rektorának felügyelete alatt."

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. december 1.

Üdvözlettel: Kiss Ernő Péter

Hivatkozása ide

Csalami Ádám hozzászólt ()

Szilveszterig nem ért volna rá?

Link to this

Kiss Ernő Péter hozzászólt ()

Te beszélsz? 21 adatigényléssel?

Link to this

Csalami Ádám hozzászólt ()

Egy kis szakirányú továbbképzés az egyetem főjogászának.

Link to this

Kiss Ernő Péter hozzászólt ()

Miért kell neki továbbképzés?

Link to this

Csalami Ádám hozzászólt ()

Ha egy belső ellenőrzési jelentés esetén a 2011. évi CXII. törvény 27. § (5) bekezdésére hivatkozik a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (3) bekezdése helyett, akkor nem tudom, hol szerezte a diplomáját, de remélem nem a mi egyetemünk jogi karán.

Link to this

Kiss Ernő Péter hozzászólt ()

Ugyan, ezen az egyetemen a doktori fokozatot is könnyen kiosztják.

Link to this

Szalai Dóra Mária hozzászólt ()

Szerintem amire te gondolsz, azt a doktori fokozatot már visszavonták.

Link to this

Csalami Ádám hozzászólt ()

Még jó hogy, ha nem vonják vissza, az olyan presztízsveszteség lett volna az egyetemnek...

Link to this

Feladó: Közérdekű
Semmelweis Egyetem

 
83160-2/KSJIF/2016
Tisztelt Adatigénylő!
 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján a közérdekű adat
megismerésére irányuló igény teljesítésére nyitva álló határidőt 15 nappal
meghosszabbítom.
 
Tisztelettel:
 
Dr. Kovács Zsolt
mb. jogi és igazgatási főigazgató

--------------------------------------------------------------------------

>>> Kiss Ernő Péter<[FOI #8097 email]> 2016.12.01.
10:41 >>>
Tisztelt Semmelweis Egyetem! Tisztelt Rektor Úr!
Tisztelt Semmelweis Egyetem Tudományos Diákköri Tanács! Tisztelt Elnök Úr!

Az Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi
Szekcióját 2015-ben a Semmelweis Egyetem rendezte.

Mivel ez az esemény (is) különösen fontossá teszi a Semmelweis Egyetem
Tudományos Diákköri Tanácsát és tagjait, ezért az Alkotmány VI. cikk (2)
bekezdése, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi 204. törvény 60. §
(4) bekezdése, az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi 112. törvény 26. § (2) bekezdése és
a 28. § (1) bekezdése értelmében a következő adatigénylést terjesztem elő:

Kérem szíveskedjék elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2015-ös
OTDK megszervezésekor a Semmelweis Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsának
egyetemi hallgató tagjainak tanácstaggá választásának napját, valamint az
általuk megtartott első TDK előadást.
Ezen hallgatók névsora elérhető az alábbi pdf fájl 5. oldalán:
[1]http://otdt.hu/Rezumekotetek/Orvosi/Orvo...

Tájékoztatom, hogy a Semmelweis Egyetem Tudományos Diákköreinek Szervezeti
és Működési Szabályzata kimondja:
"További 14 főt (a klinikai és elméleti intézetek, illetve tanszékek
diákköreiből) az egyetem hallgatói közül a TDT választ. Választható minden
olyan hallgató, aki első vagy társszerzőként előadással szerepelt a
Semmelweis Egyetem bármely kara által szervezett TDK-konferencián."
[2]http://tdk.semmelweis.hu/altalanos-infor...

Tájékoztatom, hogy ugyanezen szabályzat kimondja:
"Az egyetemi tudományos diákköri munka összefogását az önkormányzati elv
alapján működő TDT látja el az egyetem rektorának felügyelete alatt."

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. december  1.

Üdvözlettel: Kiss Ernő Péter

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #8097 email]

Ha a(z) Semmelweis Egyetem nem a(z) [SE request email] címen
fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt
meg nekünk:
[3]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[4]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://otdt.hu/Rezumekotetek/Orvosi/Orvo...
2. http://tdk.semmelweis.hu/altalanos-infor...
3. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
4. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kiss Ernő Péter:
Csak a(z) Semmelweis Egyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei