Kiskorú gyermek személyazonosító okmányaira vonatkozó közérdekű adatkérés

Antal Béla újságíró küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Belügyminisztérium részére

Jelenleg a(z) Belügyminisztérium válaszát várjuk. Az adatigénylésre normális esetben jogszabály szerint nem később, mint (részletek).

Feladó: Antal Béla újságíró

Delivered

Tisztelt Belügyminisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő, közérdekű adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. Kapcsolattartásra kötelezett gondozószülő köteles-e átadni a kapcsolattartásra jogosult - külön élő - szülőnek a kk. gyermek személyazonosító okmányát a kapcsolattartás idejére?

2. Amennyiben a kiskorú gyermek okmányait át kell adja a gondozószülő, s ennek nem tesz eleget, megvalósít-e szabálysértést? Ha igen, pontosan melyik szabálysértési tv. passzusa kerül megsértésre?

3. Kiskorú gyermek személyazonosító okmányának hiányában igazoltatás alá vonás esetén milyen retorzióra (bírság, stb.) számíthat a külön élő szülő?

4. Kiskorú gyermek személyazonosító okmányát lemásolva átadhatja-e a gondozószülő a külön élő szülőnek igazoltatás céljából?

5. Kiskorú gyermek személyazonosító okmányának lemásolása (amennyiben a gondozószülő csak másolatban hajlandó átadni az okmányt), igazoltatás során történő bemutatása megvalósít-e okirat-hamisítást?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. április 19.

Üdvözlettel:

Antal Béla újságíró

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat (BM)
Belügyminisztérium

Tisztelt Feladó!

 

Tájékoztatjuk, hogy elektronikus levelét fogadta a Belügyminisztérium
levelezőrendszere, megérkezett az [1][BM request email] címre.

A jogszabályban meghatározott időn belül válaszolunk levelére, illetve
továbbítjuk a címzett személynek vagy hivatali szervezetnek.

Kérjük szíves türelmét a válasz megérkezéséig.

 

Ez egy automatikus üzenet, kérjük, ne válaszoljon rá!

 

 

BM Ügyfélszolgálat

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Antal Béla újságíró:
Csak a(z) Belügyminisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Adatkérés

A(z) Belügyminisztérium részére Lóbert Gábor által

Szponzorációs gyakorlat

A(z) Belügyminisztérium részére Bogád Zoltán által

Egyszerűsített honosítás

A(z) Belügyminisztérium részére Sipos Zoltán által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei