Küldöttgyűlés tagjai

Kiss Hanga Klára küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Semmelweis Egyetem részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Semmelweis Egyetem munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Semmelweis Egyetem munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Kiss Hanga Klára

Delivered

Tisztelt Semmelweis Egyetem! Tisztelt Hallgatói Önkormányzat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzat küldöttgyűlési tagjainak névsorát tartalmazó excel táblázatot. A táblázat tartalmazza a Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának 46. § (1) bekezdése szerint nyilvántartott adatok közül az alábbiakat:
- név,
- tisztség,
- telefonszám,
- elektronikus levelezési cím,
- hallgatói jogviszony státusza (aktív vagy passzív).

Az adatok a 2017. február 20-i állapotot tükrözzék. Amennyiben adatigénylésem teljesítése alatt bármelyik adat megváltozna, úgy ezt válaszlevelében jelezze.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. február 20.

Üdvözlettel: Kiss Hanga Klára

Hivatkozása ide

Feladó: Kiss Hanga Klára

Delivered

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Kérem, hogy 2017. február 20-án a Küldöttgyűlés tagjai címmel benyújtott adatigénylésemet így több mint két hónap elteltével megválaszolni és teljesíteni szíveskedjenek.

A küldöttgyűlési tagok elektronikus levelezési címét mindenképpen csatolmányban továbbítsák, ellenkező esetben az válaszukban nem látszódik.

Kelt: 2017. április 26.

Üdvözlettel: Kiss Hanga Klára

Hivatkozása ide

Gida Róbert hozzászólt ()

Nem így kéne az egyetemi hallgatók adatait, telefonszámát gyűjtögetnie!

Link to this

Feladó: Kiss Hanga Klára

Delivered

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Ismételten kérem, hogy 2017. február 20-án a Küldöttgyűlés tagjai címmel benyújtott közérdekű adatigénylésemet teljesítsék. Az adatigénylést már lassan három hónapja, hogy benyújtottam. Nem értem, mi tart ilyen sokáig önöknek, mindössze 19 névhez kell társítani az alábbi (részben nyilvánosan elérhető) adatokat:
- tisztség,
- telefonszám,
- elektronikus levelezési cím,
- hallgatói jogviszony státusza (aktív vagy passzív).

Az azóta eltelt időre való tekintettel pontosítom adatigénylésemet: a küldöttgyűlési képviselő neve mellett igényelt négy adatot 2016. augusztus 22. éjféltől az igénylés teljesítésének időpontjáig szíveskedjenek feltüntetni az alábbiak szerint:

Az alakuló ülésen kezdete előtti tisztségeket, az alakuló ülés után lévő tisztségeket illetve amennyiben időközben (az adatigénylés teljesítésének időpontjáig) változás következett be, akkor azon változásokat is részletezzék.

A telefonszám és az e-mail cím tekintetében az alakuló ülés kezdete előtti állapot és az az utáni állapot feltüntetését kérem, és ha időközben (az adatigénylés teljesítésének időpontjáig) változott valamelyik, azt is jelezzék.

A hallgatói jogviszony státusza tekintetében a 2015/2016. tanév II. félév, a 2016/2017 I. félév és a 2016/2017. tanév II. félévnek az adatigénylés teljesítése napján érvényes adatot küldjék meg számomra (azt, hogy az adott félévben aktív vagy passzív volt a hallgató).

Kérem, hogy adatigénylésemet most már minél hamarabb teljesítsék.

Kelt: 2017. május 15.

Üdvözlettel: Kiss Hanga Klára

Hivatkozása ide

Gida Róbert hozzászólt ()

Szerintem meg senki nem járult hozzá, hogy a telefonszámát, e-mail címét magának adják, nyilvánosságra hozzák, hogy zaklassa őket!

Link to this

Dr. Nagy Levente hozzászólt ()

A küldöttgyűlés tagjainak elérhetősége az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint eleve közzéteendő adat. Lásd a törvény 26. § (2) bekezdését és a törvény 1. számú mellékletének I./5. pontját. Továbbá saját alapszabályuk 46. § (2) bekezdése értelmében a küldöttgyűlési tagként való elindulással (a jelölés elfogadásával) hozzájárultak ugyanezen szakasz (1) bekezdés szerinti adatok nyilvántartásához:
46. § (1) Az SE HÖK tisztségviselőiről, képviselőiről, a feladattal megbízott személyekről és delegáltjairól nyilvántartja
a) nevüket,
b) tisztségüket,
c) telefonszámukat, elektronikus levelezési címüket,
e) az 49. § szerinti nyilatkozatokat és azok tartalmát,
f) a hallgatói jogviszonya fennállásának tényét.

Link to this

Gida Róbert hozzászólt ()

Doktor úr! Elolvastam a jogi útmutatást, de szerintem félre érti a közérdekű adatokat, a hallgatók privát telefonszáma, e-mail címe miért lenne közérdekű adat? Érdekes én a parlamenti képviselők mobiltelefonszámát sem látom sehol, maximum egy titkársági telefont, és a hivatalból járó e-mail címet.. Vajon miért? Elgondolkodtató.

Link to this

Dr. Nagy Levente hozzászólt ()

Kedves Gida Róbert!

Interneten rákerestem több országgyűlési képviselőre, és mindegyiknek legalább az elektronikus levelezési címe meg volt adva. Nekik megvan tehát adva az elérhetőségük. Mivel egy országgyűlési képviselő minden bizonnyal elfoglaltabb mint egy hallgatói képviselő, így előfordulhat, hogy egyeseknél a hívásokat nem ő kezeli.

A hallgató a jelölés elfogadásával hozzájárult az elérhetőségeinek megadásához is, ami természetes, hiszen különben hogyan láthatná el képviselői feladatát, ha nem tudják őt elérni azok, akiket képvisel.
Nem szükséges megadnia a privát címét, telefonszámát, hiszen létrehozhat egy olyan címet, amelyen a hallgatói képviselettel kapcsolatos leveleket fogadja, valamint kérhet az egyetemtől mobiltelefont a hallgatói képviselettel járó feladatok ellátásához.

Dr. Nagy Levente

Link to this

Gida Róbert hozzászólt ()

Nagy doktor!
Nem vagyok meggyőződve arról, hogy elfoglaltabbak lennének, a hallgatók legalább tanulnak..A parlamentben közben szavazógép működik, nézzen meg egy parlamenti közvetítést, nincsenek is a parlamentben.

Link to this

Dr. Nagy Levente hozzászólt ()

Kedves Gida Róbert!
Hogy melyik képviselő mennyire elfoglalt, az teljesen más kérdés, mint az, hogy az elérhetőségeik nyilvánosak-e.
Dr. Nagy Levente

Link to this

Gida Róbert hozzászólt ()

Doktor Nagy!
De maga is pont azt írja amit én is állítok! Nem lehet felhívni Orbán Viktort, Kósa Lajost, Rogán Antalt és társait a mobilján?!

Link to this

Tímár Vera hozzászólt ()

Hm, szerintem a miniszterelnök telefonos elérhetősége pont nem tartozik a nyilvánosságra.
És nehogy már a parlamenti képviselőket egy lapon említsük a hökösökkel, ez utóbbiakból különben is több van mint ahányan a Kossuth téren elférnek és nem az ország polgárainak legfőbb képviselői...

Link to this

Gida Róbert hozzászólt ()

Ez a kettős mérce! Ilyen országot szeretnél?

Link to this

Csalami Ádám hozzászólt ()

Kíváncsi vagyok, a főjogász mit mond ezekre. Egyszer kiadta már az ellenőrző bizottságról, na most már csak a küldöttgyűlés kell, és megkérdezzük, hogy mi a hézag a hökös telefonokkal, a szenátusi mandátumokkal, az elnökválasztással, stb.
http://kimittud.atlatszo.hu/request/se_h...

Link to this

Kiss Hanga Klára hozzászólt ()

Bármit is mond, ki kell adnia őket, mert ezek eleve nyilvános közérdekű adatok.

Link to this

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kiss Hanga Klára:
Csak a(z) Semmelweis Egyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 2 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei