SE HÖK telefonköltségek, technikai eszközök

Kiss Hanga Klára küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Semmelweis Egyetem részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Semmelweis Egyetem munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Semmelweis Egyetem munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Kiss Hanga Klára

Delivered

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azon hallgatók névsorát tartalmazó táblázatot, akik az egyetemi közpénzen fenntartott mobil telefonnal vagy előfizetéssel rendelkezett 2015. október 1. és 2016. január 1. között, ezen időszak bármely részében.

Az igényelt adatok:
- név
- telefonszám
- tisztség (ha van)
- a hallgatói önkormányzat azon testületei, amelynek az illető tagja (ha több ilyen is van, akkor mindegyik felsorolása, ha időközben változott, akkor a tól-ig dátum megjelölésével)
- a telefonköltség havi bontásban
- az összes hívásidő havi bontásban

Tájékoztatom,: tudomásunk van arról, hogy egyetemük egyik "kiváló" hallgatója, aki nem csak a közéleti tevékenységekben jeleskedik, hanem az oktatásért felelős miniszter által többször adományozott díj tanúsága szerint a tudomány területén is minden bizonnyal maradandót alkotott, 2016. októberében még javában felvette az egyetemi telefonját.

Épp ezért különösen ügyeljen arra, hogy e hallgató neve (mert főigazgató úr, gondolom tudja melyik hallgatóra célzok) nehogy lemaradjon a táblázatból, valamint hogy mindenhol a megfelelő telefonszámok és összegek szerepeljenek.

Ha véletlenül még is felmerül a közérdekű adatok meghamisításának gyanúja, nyugodt lehet, azt nem a NAIH-hal fogjuk kivizsgáltatni. Csalami Ádám kicsit durvábban fogalmazott volna, ezért járok el én az ügyben.

Ahogyan ő megjegyezte: "nem szeretnénk, ha Polt Péter vagy valamelyik alárendeltje mediációs célzatú beszélgetést folytatna az egyetem közalkalmazottjaival, különös tekintettel [név kitakarva]"

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. március 6.

Üdvözlettel:

Kiss Hanga Klára

Hivatkozása ide

Mr. Joker hozzászólt ()

Ezt a telenortól kéne kikérni nem?
Itt a link:
https://www.telenor.hu/ugyfelszolgalat/s...
Remélem innen le tudod majd tölteni.

Link to this

Balogh Zsanett hozzászólt ()

Ádám hol vagy? A szökőkútnál várlak!

Link to this

Feladó: Kiss Hanga Klára

Delivered

Tisztelt Semmelweis Egyetem! Tisztelt Jogi és Igazgatási Főigazgatóság!

A 2017. március 6-án benyújtott közérdekű adatigénylésemre még mindig nem kaptam választ, jóllehet a jogszabály által előírt határidő már rég eltelt. Kérem adatigénylésem mihamarabbi megválaszolását és teljesítését.

Tájékoztatom, hogy amennyiben ez egy héten belül - azaz 2017. április 18-án este nyolc óráig - nem történik meg, úgy jogi lépéseket fogunk tenni az ügyben.

Ez már nem az első alkalom, amikor önök a hatályos jogszabályokat figyelmen kívül hagyva nem válaszolnak meg időben közérdekű adatigényléseket. Ha ezt a gyakorlatot továbbra is folytatják, akkor egyrészt vizsgálatot fogunk kezdeményezni a NAIH-nál, valamint kérni fogjuk egyetemük szenátusát arra, hogy olyan emberekre bízza az egyetem jogi képviseletét, akik betartják a jogszabályokban előírt határidőket.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. április 12.

Üdvözlettel: Kiss Hanga Klára

Hivatkozása ide

Gida Róbert hozzászólt ()

Nem tudom ki vagy Hanga, de fenyegetőzz szerintem a saját tükörképeddel! Egyáltalán ki vagy, kiket érzed úgy , hogy képviselsz?
Fenyegetni egy ilyen nagy múltú egyetemet! Ilyen kretén vagy, remélem egyszer kezelni is fognak! Miért április 18. 18:00? Ha hétfőn nem locsolnak meg elegen, akkor kedden még kisírod magad estig? Nagyon gáz vagy!

Link to this

Csalami Ádám hozzászólt ()

Egy közintézménynek nem attól függően kell betartania a jogszabályokat, hogy milyen régen alapították. És ami azt illeti, valóban szégyen, hogy egy ilyen nagy múltú egyetemen olyan gátlástalan figurák működtek, mint az eggyel korábbi hök elnök.

Link to this

Gida Róbert hozzászólt ()

Szerintem viszont felháborító ez a stílus, amit ez az adatigénylő megenged magának! Remélem így beszéltek hozzá a saját szülei is! Semmi tisztelet, vádaskodás, fenyegetőzés, hőbörgés. A stílus maga az ember!

Link to this

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kiss Hanga Klára:
Csak a(z) Semmelweis Egyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 4 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

HÖK ellenőrzése

A(z) Semmelweis Egyetem részére Vámosi Zsombor által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei