Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Csalami Ádám, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Szenátusi tagok üléseken való részvétele

Csalami Ádám küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Semmelweis Egyetem részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Csalami Ádám to read a recent response and update the status.

Feladó: Csalami Ádám

Delivered

Tisztelt Semmelweis Egyetem!
Tisztelt Jogi és Igazgatási Főigazgató!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2016. szeptember 23-tól a 2017. február 23-ig tartott szenátusi üléseken szavazati joggal résztvevő tagok névsorát ülésenként, vagy az üléseken készült jelenléti íveket.

Konkrétan ezen szenátusi ülésekre gondolok az alábbi honlap tájékoztatása szerint:
http://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentu...

2016. szeptember 01.
2016. szeptember 29.
2016. október 27.
2016. november 24.
2016 december 15.
2017. január 26.
2017. február 23. (ez utóbbira akkor, ha ezen a napon valóban tartanak ülést, az adatigénylésem teljesítését 15 nappal meghosszabbítja, és e nap eltelte előtt nem küldi meg az információkat)

Amennyiben a jelenléti íveket küldi meg, egyértelműen derüljön ki, hogy ki rendelkezik szavazati joggal.

Amennyiben a jelenlévők aláírásait személyes adatnak ítélik meg, vagy azokat más okok miatt nem akarják közzétenni, úgy a szavazati joggal jelenlévő tagok listáját excel táblázatban küldje meg.

Emellett válaszában írja meg, hogy a hallgatói önkormányzat jelenleg hány főt jogosult delegálni, és abból hány mandátum van betöltve.

Jelen adatigénylés teljesítésére feltétlenül számítunk. Tájékoztatom, hogy amennyiben ezt mégsem a jogszabály előírta határidők betartásával teszi meg, még esetleg a nagy nyilvánosság előtt feszegetni találjuk: egy volt HÖK elnök jogviszony nélkül üldögélt-e szavazati joggal a szenátusban, avagy sem?
Ez utóbbi esetben számíthat arra, hogy a fenntartót is értesíteni fogjuk a szenátusban folyó dolgokról (a szenátus véleményének előzetes kikérése előtt természetesen)!

Egyébként a hök honlap anyagait, a hökösök jegyzőkönyveket elkezdtük átnézni. Valaki (egy végzős gyógyszerészhallgató) külön felhívta figyelmünket arra, hogy az idei tanévkönyv szerint a szenátus tagjai között az alábbi hallgatók vannak:
Vámosi Péter
Kuron Bence Gergõ
Kósa László
Báthory Gergõ
Kovács Henrietta
Dr. Szanyi Szilárd

Nem tudom, hogy zárják le az évkönyvbe kerülő adatokat, de a feltöltött jegyzőkönyvekből úgy tűnik, hogy 2015. szeptemberében már mintha megszűnt volna Vámosi Péter jogviszonya.

A 2015. szeptember 7-i ülésnél ez még csak felmerül:
http://semmelweis.hu/ehok/files/2015/05/...

A 2015. szeptember 28-i ülésen a Dr. Vámosi Péter már nem mint tag van jelen, és a kettő között "Dr." előtagot kapott, tehát feltehetően elvégezte az egyetemet!
http://semmelweis.hu/ehok/files/2015/05/...

Mivel ezen információk (Rákoviczky kérésére egy kicsit foglalkoztunk az üggyel, remélem értékeli az alaposságunkat!) ellentmondani látszanak a korábban ön által megküldött excel táblázatnak, kérem ezt tisztázza..

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését és gyors reagálását előre is köszönöm.

Kelt: 2017. február 4.

Üdvözlettel: Csalami Ádám

Hivatkozása ide

Rákoviczky Emmánuel hozzászólt ()

Csalami, lassan már fizetést kaphatsz a Sotétól adadtbáziskezelésért.
Te valami sértődött sotés lehetsz, hogy ennyit foglalkozol ezzel az egyetemmel, vagy unatkozol....(ha unatkozol, akkor inkább végezz el még egy szakot. Sose késő. Szükség van 6 diplomás polihisztorokra)

Link to this

Feladó: Csalami Ádám

Delivered

Tisztelt Semmelweis Egyetem!
Tisztelt Jogi és Igazgatási Főigazgató!

Kérem, hogy a Szenátusi tagok üléseken való részvétele címmel 2017. február 4-én benyújtott közérdekű adatigénylésemre - a jogszabályi határidőket betartva - válaszolni szíveskedjenek.

Kelt: 2017. február 21.

Üdvözlettel: Csalami Ádám

Hivatkozása ide

Mr. Joker hozzászólt ()

Hahahahahaha, hahahahaha, hahahaha, hahahaha.
Hahahahaha hahahahah haha, ha, hahah, hahahah.
Jó, nagyon jó. Hahahaha

Link to this

Balogh Zsanett hozzászólt ()

Ádám tegnap voltam a Frabatonál, most már tudom, hogy a világegyetem is egymásnak teremtett minket. Teccesz nagyon!
A szökőkútnál várlak!
http://www.frabato.hu/ingyenes-joslas/va...

Link to this

Csalami Ádám hozzászólt ()

Ezt kérlek az e-mail címemre írd meg.
adamcsalami[kukac]gmail.com

Link to this

Feladó: Közérdekű
Semmelweis Egyetem

 
Iktatószám: 14789-2/KSJIF/2017
 
Tisztelt Adatigénylő!
 
 
Az adatigényléseivel kapcsolatosan tájékoztatom, hogy az adatok
feldolgozása folyamatban van, a munkatársaink dolgoznak azon, hogy a kért
adatszolgáltatásokat mielőbb teljesítsük és megküldjük az Ön részére.
Tájékoztatom arról, hogy a Semmelweis Egyetem elkötelezett a kért
információk megadása tekintetében, ezért a jogszabályi keretek között
minden adatkérésre válaszolni fogunk.
A továbbiakban tisztelettel kérem, hogy amennyiben a Hallgatói
Önkormányzat felé közérdekű adatigénylést közvetlenül nyújt be, azt
másolatban küldje meg a [SE request email] e-mail címre is,
annak elkerülése érdekében, hogy esetlegesen a kért  adatszolgáltatásokról
a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság ne közvetlenül szerezzen tudomást.
 
Megértését és türelmét megköszönve,
 
Tisztelettel,
 
Dr. Kovács Zsolt
főigazgató

>>> Csalami Ádám<[FOI #8479 email]> 2017. 02. 21.
19:52 >>>
Tisztelt Semmelweis Egyetem!
Tisztelt Jogi és Igazgatási Főigazgató!

Kérem, hogy a Szenátusi tagok üléseken való részvétele címmel 2017.
február 4-én benyújtott közérdekű adatigénylésemre - a jogszabályi
határidőket betartva - válaszolni szíveskedjenek.

Kelt: 2017. február 21.

Üdvözlettel:  Csalami Ádám

-------------------------------------------------------------------
Ezt az e-mailcímet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[FOI #8479 email]

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
[1]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Hivatkozása ide

Feladó: Csalami Ádám

Delivered

Tisztelt Jogi és Igazgatási Főigazgató!

És mit kezdjek a közérdekű adatok kiadása iránti (állítólagos) elkötelezettségével?

Önök elkötelezetten titkolják el mindazon (a NAIH szerint is) közérdekű adatokat, melyek egy olyan volt HÖK elnök tevékenységét mutathatják be, aki egyesek szerint valamennyi hökös közül a legtöbbet ártott az egyetemnek.

Ráadásul az általunk kért adatok nagy részét eleve ki kellett volna tenniük a honlapra (pl. ellenőrzési jelentés, mert ez áll az Infotv.-ben, a NAIH megerősítette, hogy kötelezően közzéteendő adat).

Értesítem, hogy a különböző állami szervekhez (NAIH, bíróság, minisztérium, köztársasági elnöki hivatal, stb.) és a nyilvánosság képviselőihez beadandó (jogi) dokumentumok nagyrészt elkészült, jogászaink már csak az utolsó simításokat végzik rajta.

Kiss Hanga Klára határozott kérésének eleget téve közlöm: csak a legvégső esetben fogjuk bármelyiket is felhasználni, mert nem szeretnénk, ha az egyetem zajló vagy zajlott visszaélésektől lenne hangos a magyar közélet. Tiszteljük az itt folyó magas színvonalú munkát, de épp ezért nem fogjuk hagyni, hogy a nyilvánosságra tartozó dokumentumokat néhány gazember által elkövetett törvénytelenségek leplezése érdekében eltitkolják .

Néhány igénylést az adminisztrációs teher csökkentése érdekében visszavonunk. Kérem, hogy válaszában jelezze: a többi adatigénylés teljesítése mikorra várható?

Üdvözlettel: Csalami Ádám

Hivatkozása ide

Balogh Zsanett hozzászólt ()

Ádám mér nem írsz???

Link to this

Feladó: Közérdekű
Semmelweis Egyetem

Iktatószám: 14789- 5 /KSJIF/2017.
 
Tisztelt Adatigénylő!
 
Tájékoztatom, hogy ahogy a szenátus jegyzőkönyvei, úgy a jelenléti ívek
sem nyilvános közérdekű adatok. Azokat az egyetem polgárai: a hallgatók és
az alkalmazottak jogosultak megismerni a nemzeti felsőoktatásról szóló
2011. évi CCIV. törvény 12. § (7) bekezdésének f) pontja alapján.
 
Tájékoztatom, hogy a szenátusi ülés jegyzőkönyve nyilvánosságával
kapcsolatban a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
állásfoglalását kértük, választ azonban még nem kaptunk. Amint megkapjuk a
NAIH állásfoglalását, értesíteni fogjuk Önt.
 
Tájékoztatom, hogy a Szenátus összetételéről a Semmelweis Egyetem
Szervezeti és Működési Szabályzata (13.§ (2) rendelkezik.   A Szenátusban
jelenleg a Hallgatói Önkormányzatot 7 fő képviseli.
 
Az Egyetem honlapján a szenátus szavazati joggal rendelkező tagjai az
alábbi linken elérhető:
 
[1]http://semmelweis.hu/az-egyetemrol/testu...
 
Az Egyetem tanévkönyvével kapcsolatosan jelzem, hogy a megjelentetésre
szánt anyagot augusztus 1-el nyomdába kell bocsátani. A Hallgatói
Önkormányzattól szeptember közepén kaptunk tájékoztatást az új hallgatói
szenátorok személyi összetételéről.  Az idei tanévkönyvben már
az új, szenátusi összetételt  fogjuk megjelentetni.
 
 
 
Tisztelettel,
 
Dr. Kovács Zsolt
jogi és igazgatási főigazgató
 
 

--------------------------------------------------------------------------

>>> Csalami Ádám<[FOI #8479 email]> 2017.02.04. 19:11
>>>
Tisztelt Semmelweis Egyetem!
Tisztelt Jogi és Igazgatási Főigazgató!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2016.
szeptember 23-tól a 2017. február 23-ig tartott szenátusi üléseken
szavazati joggal résztvevő tagok névsorát ülésenként, vagy az üléseken
készült jelenléti íveket.

Konkrétan ezen szenátusi ülésekre gondolok az alábbi honlap tájékoztatása
szerint:
[2]http://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentu...

2016. szeptember 01.
2016. szeptember 29.
2016. október 27.
2016. november 24.
2016 december 15.
2017. január 26.
2017. február 23. (ez utóbbira akkor, ha ezen a napon valóban tartanak
ülést, az adatigénylésem teljesítését 15 nappal meghosszabbítja, és e nap
eltelte előtt nem küldi meg az információkat)

Amennyiben a jelenléti íveket küldi meg, egyértelműen derüljön ki, hogy ki
rendelkezik szavazati joggal.

Amennyiben a jelenlévők aláírásait személyes adatnak ítélik meg, vagy
azokat más okok miatt nem akarják közzétenni, úgy a szavazati joggal
jelenlévő tagok listáját excel táblázatban küldje meg.

Emellett válaszában írja meg, hogy a hallgatói önkormányzat jelenleg hány
főt jogosult delegálni, és abból hány mandátum van betöltve.

Jelen adatigénylés teljesítésére feltétlenül számítunk. Tájékoztatom, hogy
amennyiben ezt mégsem a jogszabály előírta határidők betartásával teszi
meg, még esetleg a nagy nyilvánosság előtt feszegetni találjuk: egy volt
HÖK elnök jogviszony nélkül üldögélt-e szavazati joggal a szenátusban,
avagy sem?
Ez utóbbi esetben számíthat arra, hogy a fenntartót is értesíteni fogjuk a
szenátusban folyó dolgokról (a szenátus véleményének előzetes kikérése
előtt természetesen)!

Egyébként a hök honlap anyagait, a hökösök jegyzőkönyveket elkezdtük
átnézni. Valaki (egy végzős gyógyszerészhallgató) külön felhívta
figyelmünket arra, hogy az idei tanévkönyv szerint a szenátus tagjai
között az alábbi hallgatók vannak:
Vámosi Péter
Kuron Bence Gergõ
Kósa László
Báthory Gergõ
Kovács Henrietta
Dr. Szanyi Szilárd

Nem tudom, hogy zárják le az évkönyvbe kerülő adatokat, de a feltöltött
jegyzőkönyvekből úgy tűnik, hogy 2015. szeptemberében már mintha megszűnt
volna Vámosi Péter jogviszonya.

A 2015. szeptember 7-i ülésnél ez még csak felmerül:
[3]http://semmelweis.hu/ehok/files/2015/05/...

A 2015. szeptember 28-i ülésen a Dr. Vámosi Péter már nem mint tag van
jelen, és a kettő között "Dr." előtagot kapott, tehát feltehetően
elvégezte az egyetemet!
[4]http://semmelweis.hu/ehok/files/2015/05/...

Mivel ezen információk (Rákoviczky kérésére egy kicsit foglalkoztunk az
üggyel, remélem értékeli az alaposságunkat!) ellentmondani látszanak a
korábban ön által megküldött excel táblázatnak, kérem ezt tisztázza..

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését és gyors reagálását előre is köszönöm.

Kelt: 2017. február  4.

Üdvözlettel: Csalami Ádám

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #8479 email]

Ha a(z) Semmelweis Egyetem nem a(z) [SE request email] címen
fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt
meg nekünk:
[5]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[6]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://semmelweis.hu/az-egyetemrol/testu...
2. http://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentu...
3. http://semmelweis.hu/ehok/files/2015/05/...
4. http://semmelweis.hu/ehok/files/2015/05/...
5. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
6. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Csalami Ádám, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Csalami Ádám:
Csak a(z) Semmelweis Egyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 4 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Semmelweis Egyetem szenátorai

A(z) Semmelweis Egyetem részére Csalami Ádám által

Hallgató szenátorok

A(z) Semmelweis Egyetem részére Nagy Péter által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei