Szerződések - Gólyabál renezvény

Müller István küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Semmelweis Egyetem részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Müller István

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

-az Instruktorok Öntevékeny Csoport Kft. és az egyetem között a 2014. október 22-i Semmelweis Gólyabál kapcsán megkötött szerződés megküldését;

-ha ez a szerződés nem szól a Nagyvárad téri Elméleti Tömb helyiségeinek használatának átengedéséről vagy bérbeadásáról a Semmelweis Gólyatábor rendezvény megrendezésének céljára, akkor annak megküldését, hogy milyen jogcímen és milyen ellenszolgáltatásért engedte át az egyetem a helyiségek használatát a rendezvény céljára;

-annak megküldését, hogy hány fő vett részt a rendezvényen, a Semmelweis Gólyabál résztvevői (vendégei) által fizetett belépőkből mennyi bevétele származott az egyetemnek?

-Ha az egyetemnek nem származott bevétele, akkor kérem annak megküldését, hogy ki szedte a belépőt és milyen jogcímen, és kérem a belépő beszedéséről és a bevétel átengedéséről szóló rendelkezés, megállapodás vagy szerződés megküldését.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. november 23.

Üdvözlettel:

Müller István

Hivatkozása ide

Feladó: Rektori Hivatal
Semmelweis Egyetem


Attachment M ller Istv n k z rdek.pdf
1.5M Download View as HTML


Ikt.szám: KS/RH/2099-5/2014.

Müller István                                   

részére

                                                                                                         
    

 

Tárgy: közérdekű adatigénylés

 

 

 

 

Tisztelt Müller István Úr!

 

 

„Közérdekű adatigénylés – Szerződések – Gólyabál rendezvény” tárgyú e-mail
megkeresésére válaszolva, mellékelten küldöm a 2014. november 05. napján
kelt, a Semmelweis Egyetem és az Instruktor Öntevékeny Csoport között
kötött megállapodás másolati példányát. A Megállapodás megkötésével az
Egyetemnek bevétele származott, ezt a Megállapodás 8. pontja tartalmazza.

 

Budapest, 2014. december 11.

 

 

                                  

                                                           Tisztelettel:

 

                                                                                  
          dr. Balitzky Alexandra

 

 

 

 

 

Melléklet: 1 db.

 
 
Semmelweis Egyetem
Főtitkár
1085 Budapest, Üllői út 26.
Tel: +36-1-459-1500, +36-1-2660450
E-mail:
[email address]
[1][SE request email]

 
>>> Müller István<[FOI #3493 email]> 2014.11.23.
10:01 >>>
     Tisztelt Semmelweis Egyetem!
    
     Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
     szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1)
     bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.
    
     Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
    
     -az Instruktorok Öntevékeny Csoport Kft. és az egyetem között a
     2014. október 22-i Semmelweis Gólyabál kapcsán megkötött szerződés
     megküldését;
    
     -ha ez a szerződés nem szól a Nagyvárad téri Elméleti Tömb
     helyiségeinek használatának átengedéséről vagy bérbeadásáról a
     Semmelweis Gólyatábor rendezvény megrendezésének céljára, akkor
     annak megküldését, hogy milyen jogcímen és milyen
     ellenszolgáltatásért engedte át az egyetem a helyiségek használatát
     a rendezvény céljára;
    
     -annak megküldését, hogy hány fő vett részt a rendezvényen, a
     Semmelweis Gólyabál résztvevői (vendégei) által fizetett belépőkből
     mennyi bevétele származott az egyetemnek?
    
     -Ha az egyetemnek nem származott bevétele, akkor kérem annak
     megküldését, hogy ki szedte a belépőt és milyen jogcímen, és kérem
     a belépő beszedéséről és a bevétel átengedéséről szóló rendelkezés,
     megállapodás vagy szerződés megküldését.
    
     Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és
     az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre
     a feladó e-mail címére megküldeni.
     Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben
     megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu
     weboldalon töltse fel.
    
     Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a
     szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód.
     Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról,
     amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés
     megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a
     tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként
     tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.
    
     Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy
     részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése
     alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt
     küldje meg számomra.
    
     Segítő együttműködését előre is köszönöm.
    
     Kelt: 2014. november 23.
    
     Üdvözlettel:
    
     Müller István
    
     -------------------------------------------------------------------
    
     Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül
     küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen
     kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
     [FOI #3493 email]
    
     Ha a(z) Semmelweis Egyetem nem a(z)
     [SE request email] címen fogadja a részére
     benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
     [2]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
    
     Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
     KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
     segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
     [3]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
    
     Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak
     találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy
     helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató
     hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!
    
    
     -------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[SE request email]
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
3. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Hivatkozása ide

Feladó: Müller István

Tisztelt Főtitkár Asszony!

Köszönöm a megküldött szerződést. Bizonyára elkerülte figyelmét adatigénylésem két pontja, ezért ismételten kérem, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy

-a 2014. október 22-én megrendezésre került Semmelweis Gólyabál rendezvényen hány fő vett részt, illetve a Semmelweis Gólyabál résztvevői (vendégei) által fizetett belépőkből mennyi bevétele származott az egyetemnek?

-Ha az egyetemnek nem származott bevétele, akkor kérem annak megküldését, hogy ki szedte a belépőt és milyen jogcímen, és kérem a belépő beszedéséről és a bevétel átengedéséről szóló rendelkezés, megállapodás vagy szerződés megküldését.

Üdvözlettel:

Müller István

Hivatkozása ide

Feladó: Rektori Hivatal
Semmelweis Egyetem


Attachment RH 9 4 2015 M ller Istv n r sz re v lasz.pdf
342K Download View as HTML


Ikt.szám: KS/RH/9-4/2015.

Müller István                                   

részére

                                                                                                         
    

Tárgy: közérdekű adatigénylés

 

 

Tisztelt Müller István Úr!

 

„Közérdekű adatigénylés – Szerződések – Gólyabál rendezvény” tárgyú
ismételt megkeresésére válaszolva tájékoztatom, hogy a 2014. december
12-én Ön részére megküldött levelem mellékleteként csatolt Megállapodás 8.
pontja határozta meg az értékesített szolgáltatásból származott bevételt
az egyetem számára.

 

Az Instruktor Öntevékeny Csoport – a Gólyabál szervezője – elnökének
tájékoztatása szerint a 2014. október 22-én megrendezésre került
„Gólyabálon a szervezőkkel, segítőkkel, meghívottakkal (akik
térítésmentesen vettek részt a rendezvényen) és vendégekkel együtt sem
lépték át a biztonsági szabályokban megszabott létszámot”.

 

Kérem Önt, hogy amennyiben további kérdése merül fel a rendezvénnyel
kapcsolatban, úgy kérem, hogy közvetlenül az Instruktor Öntevékeny Csoport
elnökét, Ludányi Zsófiát szíveskedjék megkeresni, aki készséggel áll
rendelkezésre a közérdekű adatokkal kapcsolatban.

 

Ludányi Zsófia elnök elérhetősége:

Instruktor Öntevékeny Csoport

1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.

e-mail: [1][email address]

 

Budapest, 2015. január 20.

 

                                  

                                                           Tisztelettel:

 

                                                                                  
          dr. Balitzky Alexandra

 
 
Semmelweis Egyetem
Főtitkár
1085 Budapest, Üllői út 26.
Tel: +36-1-459-1500, +36-1-2660450
E-mail:
[email address]
[2][SE request email]

 
>>> Müller István<[FOI #3493 email]> 2015.01.01.
20:27 >>>
Tisztelt Főtitkár Asszony!

Köszönöm a megküldött szerződést. Bizonyára elkerülte figyelmét
adatigénylésem két pontja, ezért ismételten kérem, hogy az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján szíveskedjen
elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy

-a 2014. október 22-én megrendezésre került Semmelweis Gólyabál
rendezvényen hány fő vett részt, illetve a Semmelweis Gólyabál résztvevői
(vendégei) által fizetett belépőkből mennyi bevétele származott az
egyetemnek?

-Ha az egyetemnek nem származott bevétele, akkor kérem annak megküldését,
hogy ki szedte a belépőt és milyen jogcímen, és kérem a belépő
beszedéséről és a bevétel átengedéséről szóló rendelkezés, megállapodás
vagy szerződés megküldését.

Üdvözlettel:

Müller István

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Müller István:
Csak a(z) Semmelweis Egyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Gólyatábor adatai

A(z) Semmelweis Egyetem részére Károlyi Salomon által

Medikus Kupa bevételei

A(z) Semmelweis Egyetem részére Szabó János által

Medikus Kupa költségvetése

A(z) Semmelweis Egyetem részére Szabó János által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei