Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Kormány, minisztériumok, kormányhivatalok, szakigazgatás, más néven BÁH

A Hivatal állami feladatként ellátja többek között: - a magyar állampolgárságról szóló jogszabályokban hatáskörébe utalt feladatokat, valamint előkészíti a közigazgatási és igazságügyi miniszter, valamint a belügyminiszter feladatkörébe tartozó állampolgársági döntéseket; - a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott feladatokat; - egyes a hatáskörébe utalt idegenrendészeti és menekültügyi feladatokat; - kapcsolatot tart más schengeni államok központi hatóságaival; - a bevándorolt, letelepedett jogállású személy és a hontalan úti okmányával kapcsolatos hatósági feladatokat, a menekültként elismert személyek kétnyelvű úti okmányával, az oltalmazottként elismert személyek úti okmányával, továbbá a menedékesek úti okmányával összefüggő hatósági feladatokat.

36 igénylés
Adatigénylés
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal válaszolt Kovács János igénylésére
Besorolásra vár
   
Iktatószám: NGM/41223/2/2016. – közérdekû adatigénylés   Sasvári Péter úr részére [1][FOI #8172 email]     Tisztelt Sasvári Úr!   A „Gh...
Iskolaköteles menekültek
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal válaszolt Révész Andrea igénylésére
Besorolásra vár
   
Tisztelt Dr. Kiss Attila! Ne haragudjon de a kér adatok csak egy tört részéhez lehet hozzáférni az ígért adathalmazból mely gyakorlatilag csak arra...
Tisztelt Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal! Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a...

Csak a KiMitTud weboldalon benyújtott igénylések láthatók. ?