Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Kormány, minisztériumok, kormányhivatalok, szakigazgatás, más néven BÁH

A Hivatal állami feladatként ellátja többek között: - a magyar állampolgárságról szóló jogszabályokban hatáskörébe utalt feladatokat, valamint előkészíti a közigazgatási és igazságügyi miniszter, valamint a belügyminiszter feladatkörébe tartozó állampolgársági döntéseket; - a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott feladatokat; - egyes a hatáskörébe utalt idegenrendészeti és menekültügyi feladatokat; - kapcsolatot tart más schengeni államok központi hatóságaival; - a bevándorolt, letelepedett jogállású személy és a hontalan úti okmányával kapcsolatos hatósági feladatokat, a menekültként elismert személyek kétnyelvű úti okmányával, az oltalmazottként elismert személyek úti okmányával, továbbá a menedékesek úti okmányával összefüggő hatósági feladatokat.

36 igénylés
Adatkérés
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal válaszolt Kovács János igénylésére
El lett utasítva Elutasított
 
Menekültstátuszért folyamodók halálesetei
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal válaszolt Sarkadi-Nagy Márton igénylésére
El lett utasítva Elutasított

Csak a KiMitTud weboldalon benyújtott igénylések láthatók. ?