Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Kormány, minisztériumok, kormányhivatalok, szakigazgatás, más néven BÁH

A Hivatal állami feladatként ellátja többek között: - a magyar állampolgárságról szóló jogszabályokban hatáskörébe utalt feladatokat, valamint előkészíti a közigazgatási és igazságügyi miniszter, valamint a belügyminiszter feladatkörébe tartozó állampolgársági döntéseket; - a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott feladatokat; - egyes a hatáskörébe utalt idegenrendészeti és menekültügyi feladatokat; - kapcsolatot tart más schengeni államok központi hatóságaival; - a bevándorolt, letelepedett jogállású személy és a hontalan úti okmányával kapcsolatos hatósági feladatokat, a menekültként elismert személyek kétnyelvű úti okmányával, az oltalmazottként elismert személyek úti okmányával, továbbá a menedékesek úti okmányával összefüggő hatósági feladatokat.

36 igénylés

(page 2)

Tisztelt Buruzs István! Kérdésére mellékelten küldjük a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal válaszát. Üdvözlettel, Bevándorlási és Állampolgárs...
Migrációs stratégia
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal válaszolt Sipos Zoltán igénylésére
Sikeres
Tisztel Sipos Zoltán! Elnézést a késedelmes válaszért. Az alábbi linken elérhető a Migrációs Stratégia (és ha a későbbiekben kellene a Belső Biztonsá...
Tisztelt Dr. Kiss Attila! Ne haragudjon de a kér adatok csak egy tört részéhez lehet hozzáférni az ígért adathalmazból mely gyakorlatilag csak arra...
Migrációs helyzet alakulása Magyarországon
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal válaszolt Buruzs István igénylésére
Részben teljesítette
Tisztelt Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal! Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a...
    [1]címer KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG       Ténytár részére Tár...
    [1]címer KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG     Iktatószám: XVII/108/2/(201...

Csak a KiMitTud weboldalon benyújtott igénylések láthatók. ?