Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Oktatás, kutatás, kulturális intézmények, közgyűjtemények and állami vagy önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, állami vagy önkormányzati vagyont kezelő gazdálkodó szervezetek

A Bethlen Gábor Alap elkülönített állami pénzalap, amelynek célja a Magyar Kormány nemzetpolitikai stratégiájához kapcsolódó célok megvalósulásának elősegítése. Bethlen Gábor Alap pénzeszközeinek kezelését a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. végzi. Kiemelt feladata a külhoni magyarság szülőföldjén történő egyéni és közösségi boldogulásának, anyagi, szellemi gyarapodásának elősegítése és kultúrájának megőrzése érdekében támogatások nyújtása. Feladata a támogatások igénybevétele és hatékony kihelyezése céljából átlátható pályázati rendszer működtetése. Az Alapkezelő tevékenységével hozzájárul a világ összmagyarsága nemzettudatának erősítéséhez, a magyar-magyar kapcsolatok ápolásához.

74 igénylés

(page 2)

Tisztelt Adatigénylő,   2015. október 19-én , a szatmárnémeti orvosi lakások támogatása tárgyban megküldött és 2015. október 26-án pontosított ada...
Tisztelt Adatigénylő!   Mellékelve megküldöm az Ön által a tárgyban előterjesztett közérdekű adatigénylés teljesítését: -       Bethlen Gábor Al...
Tisztelt Adatigénylő!   Mellékelve megküldöm az Ön által 2015. szeptember 19-én előterjesztett közérdekű adatigénylés teljesítését: -       a Ki...
Tisztelt Adatigénylő!   Mellékelve megküldöm az Ön által igényelt alább adatokat: -       Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány tusnádfürdői k...
Tisztelt Adatigénylő!   A Bethlen Gábor Alapból 2010-től napjainkig az "Egyéb támogatások" előirányzat terhére elnyert támogatásokra irányuló adat...
  Tisztelt Sipos Zoltán!   Tájékoztatom arról, hogy a Társaságunkhoz 2015. július 21-én elektronikus úton megküldött, az információs önrendelkez...
Tisztelt Sipos Zoltán!   Mellékelten küldöm a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége lebonyolításának a költségeit a "Szülőföldön magyarul" progra...
Tisztelt Adatigénylő!   Csatoltan küldöm a SZIA Alapítvány (Székelyudvarhelyi Ifjúsági Alapítvány) részére 2010. év  óta nyújtott támogatások össz...
Tisztelt Sipos Zoltán úr,   tájékoztatom önt arról, hogy a közérdekű kérelmében foglalt Szent László Serege Egyesület, és a Székely Pajzs Egyesüle...
Tisztelt Sipos Zoltán!   A 2014. július 31. napján a BGA Zrt. részére küldött megkeresésében foglalt adatigénylésre vonatkozó válaszunkat az alább...
Tisztelt Nagy Tamás Úr! Mint arról előző levelezésünk során is tájékoztattam Önt, közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörében eljáró személy ne...
Tisztelt Sipos Zoltán Úr!   A "Közérdekű adatigénylés - egyedi támogatások" tárgyában küldött levelére mellékelten megküldjük a kért adatszolgálta...
Tisztelt Uram, az Ön által kért információk az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint személyes adatok, azokról -...
Tisztelt Sipos Zoltán Úr!     A Támogatás Nyilvántartó Rendszer (TNYR) 2002-2013 közötti időszakra vonatkozóan különböző előirányzatokból és sze...
Létszám adatok
Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. válaszolt Vízi Pál igénylésére
Részben teljesítette
Vizi Pál részére adatigénylő         Tisztelt Adatigénylő!   Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2...
Tisztelt Pogár László Úr!   2013. február 27-i közérdekű adatigénylésére válaszolva az alábbiakról tájékoztatom: -  az MCSMSZ-nek nincs lezáratl...
Tisztelt Kovács Ildikó!   Közérdekű adatigénylésére az alábbi választ adjuk a „2012. a külhoni magyar óvodák éve” programsorozat kapcsán:   Té...
Tisztelt Hegyeli Úr!   Dr. Lélfai Koppány vezérigazgató úr megbízásából csatoltan küldöm meg a BGA Zrt. válaszlevelét az Ön által benyújtott közér...
Tisztelt Mihály Erzsébet! Köszönöm a tájékoztatást. Üdvözlettel: Erdélyi Katalin
Tisztelt Sipos Úr! Köszönöm a jelzést. Üdvözlettel: Némedi-Gyürki Ildikó mb. monitoring osztályvezető Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. tel: 0036 1 795...
  Tisztelt Sipos Zoltán Úr!   Válaszul a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-hez érkezett adatigénylő megkeresésére, melyben  az alábbi felsorolásban s...
Tisztelt Sipos Úr! Szeptember 4-én megküldtem az alábbi levelet. A hitelesség érdekében a nyomtatott képernyőképet is csatolom. Üdvözlettel, Mihály...
From: Mihály Erzsébet Sent: Tuesday, September 04, 2012 2:52 PM To: '[FOI #203 email]' Cc: Ambrus Sándor dr. Subject: válaszlevél   Tisztel...
From: Mihály Erzsébet Sent: Tuesday, September 04, 2012 2:52 PM To: '[email address]' Cc: Ambrus Sándor dr. Subject: válaszlevél   Tisztelt...
Tisztelt Sipos Zoltán Úr!   Válaszul a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-hez érkezett adatigénylő megkeresésére, melyben  a Székelyudvarhelyért Alapítv...

Csak a KiMitTud weboldalon benyújtott igénylések láthatók. ?