Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Oktatási intézmények, kulturális intézmények, közgyűjtemények and állami vagy önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, állami vagy önkormányzati vagyont kezelő gazdálkodó szervezetek

A Bethlen Gábor Alap elkülönített állami pénzalap, amelynek célja a Magyar Kormány nemzetpolitikai stratégiájához kapcsolódó célok megvalósulásának elősegítése. Bethlen Gábor Alap pénzeszközeinek kezelését a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. végzi. Kiemelt feladata a külhoni magyarság szülőföldjén történő egyéni és közösségi boldogulásának, anyagi, szellemi gyarapodásának elősegítése és kultúrájának megőrzése érdekében támogatások nyújtása. Feladata a támogatások igénybevétele és hatékony kihelyezése céljából átlátható pályázati rendszer működtetése. Az Alapkezelő tevékenységével hozzájárul a világ összmagyarsága nemzettudatának erősítéséhez, a magyar-magyar kapcsolatok ápolásához.

62 igénylés

(page 2)

Tisztelt Lajos János Úr, közérdekű adatigénylésének megfelelően a csatolt elektronikus másolatban megküldöm a galántai Főnix polgári társulás 2015-ö...
Tisztelt Király Zoltán Úr! A tárgyban történt adatigénylésére válaszul csatoltan megküldöm a Bethlen Gábor Alapból 2014. és 2016. években támogatott Fe...
Tisztelt Barna Kornél dr.! Köszönöm az adatigénylésre küldött kimerítő információcsomagot. Üdvözlettel: Király Zoltán
Tisztelt Adatigénylő! A tárgyban történt adatigénylésére válaszul tájékoztatom arról, hogy a Bethlen Gábor Alap, illetve Bethlen Gábor Alapkezelő Zr...
Pro Minoritate pályázat részletek 2.
Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. válaszolt Sipos Zoltán igénylésére
El lett utasítva Elutasított
Tisztelt Adatigénylő!   Ön a tusnádfürdői kemping újjáépítését célzó, a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány által beadott, 2014-ben elfogad...
Pro Minoritate pályázat részletek
Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. válaszolt Sipos Zoltán igénylésére
El lett utasítva Elutasított
Tisztelt Adatigénylő!   Tájékoztatom önt arról, hogy - a tusnádfürdői kemping újjáépítését célzó, a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány ált...
Tisztelt Adatigénylő,   2015. október 19-én , a szatmárnémeti orvosi lakások támogatása tárgyban megküldött és 2015. október 26-án pontosított ada...
Tisztelt Adatigénylő!   Mellékelve megküldöm az Ön által a tárgyban előterjesztett közérdekű adatigénylés teljesítését: -       Bethlen Gábor Al...
Tisztelt Adatigénylő!   Mellékelve megküldöm az Ön által 2015. szeptember 19-én előterjesztett közérdekű adatigénylés teljesítését: -       a Ki...
Tisztelt Adatigénylő!   Mellékelve megküldöm az Ön által igényelt alább adatokat: -       Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány tusnádfürdői k...
Tisztelt Adatigénylő!   A Bethlen Gábor Alapból 2010-től napjainkig az "Egyéb támogatások" előirányzat terhére elnyert támogatásokra irányuló adat...
  Tisztelt Sipos Zoltán!   Tájékoztatom arról, hogy a Társaságunkhoz 2015. július 21-én elektronikus úton megküldött, az információs önrendelkez...
Tusványos szponzorizációja
Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. követés küldve Sipos Zoltán által
Az igénylő visszavonta.
Tisztelt Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.! Adatigénylésembe hiba csúszott, ezért azt visszavontam. Hamarosan újraküldöm a helyes v...
Tisztelt Sipos Zoltán!   Mellékelten küldöm a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége lebonyolításának a költségeit a "Szülőföldön magyarul" progra...
Tisztelt Adatigénylő!   Csatoltan küldöm a SZIA Alapítvány (Székelyudvarhelyi Ifjúsági Alapítvány) részére 2010. év  óta nyújtott támogatások össz...
Tisztelt Adatigénylő!   ’A "Szülőföldön magyarul" támogatásban részesülő erdélyi magyar diákok száma a 2013/2014-ös tanévre vonatkozólag’ tárgyban...
Tisztelt Adatigénylő!   ’A "Szülőföldön magyarul" támogatásban részesülő erdélyi magyar diákok száma a 2014/2015-ös tanévre vonatkozólag’ tárgyban...
Tisztelt Sipos Zoltán úr,   tájékoztatom önt arról, hogy a közérdekű kérelmében foglalt Szent László Serege Egyesület, és a Székely Pajzs Egyesüle...
Tisztelt Sipos Zoltán!   A 2014. július 31. napján a BGA Zrt. részére küldött megkeresésében foglalt adatigénylésre vonatkozó válaszunkat az alább...
Tisztelt Nagy Tamás Úr! Mint arról előző levelezésünk során is tájékoztattam Önt, közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörében eljáró személy ne...
Egyedi támogatások
Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. követés küldve Sipos Zoltán által
Az igénylő visszavonta.
Tisztelt Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.! Egy véletlen miatt ezt a közérdekű adatigénylést kétszer küldtem el. Kérdésemre választ...
Tisztelt Sipos Zoltán Úr!   A "Közérdekű adatigénylés - egyedi támogatások" tárgyában küldött levelére mellékelten megküldjük a kért adatszolgálta...
Tisztelt Uram, az Ön által kért információk az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint személyes adatok, azokról -...
Tisztelt Sipos Zoltán Úr!     A Támogatás Nyilvántartó Rendszer (TNYR) 2002-2013 közötti időszakra vonatkozóan különböző előirányzatokból és sze...
Létszám adatok
Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. válaszolt Vízi Pál igénylésére
Részben teljesítette
Vizi Pál részére adatigénylő         Tisztelt Adatigénylő!   Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2...

Csak a KiMitTud weboldalon benyújtott igénylések láthatók. ?