Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Oktatás, kutatás, kulturális intézmények, közgyűjtemények and állami vagy önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, állami vagy önkormányzati vagyont kezelő gazdálkodó szervezetek

A Bethlen Gábor Alap elkülönített állami pénzalap, amelynek célja a Magyar Kormány nemzetpolitikai stratégiájához kapcsolódó célok megvalósulásának elősegítése. Bethlen Gábor Alap pénzeszközeinek kezelését a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. végzi. Kiemelt feladata a külhoni magyarság szülőföldjén történő egyéni és közösségi boldogulásának, anyagi, szellemi gyarapodásának elősegítése és kultúrájának megőrzése érdekében támogatások nyújtása. Feladata a támogatások igénybevétele és hatékony kihelyezése céljából átlátható pályázati rendszer működtetése. Az Alapkezelő tevékenységével hozzájárul a világ összmagyarsága nemzettudatának erősítéséhez, a magyar-magyar kapcsolatok ápolásához.

74 igénylés

(page 3)

Tisztelt Sipos Zoltán!   Mellékelten küldöm a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége lebonyolításának a költségeit a "Szülőföldön magyarul" progra...
Tisztelt Adatigénylő!   Csatoltan küldöm a SZIA Alapítvány (Székelyudvarhelyi Ifjúsági Alapítvány) részére 2010. év  óta nyújtott támogatások össz...
Tisztelt Adatigénylő!   ’A "Szülőföldön magyarul" támogatásban részesülő erdélyi magyar diákok száma a 2013/2014-ös tanévre vonatkozólag’ tárgyban...
Tisztelt Adatigénylő!   ’A "Szülőföldön magyarul" támogatásban részesülő erdélyi magyar diákok száma a 2014/2015-ös tanévre vonatkozólag’ tárgyban...
Tisztelt Sipos Zoltán úr,   tájékoztatom önt arról, hogy a közérdekű kérelmében foglalt Szent László Serege Egyesület, és a Székely Pajzs Egyesüle...
Tisztelt Sipos Zoltán!   A 2014. július 31. napján a BGA Zrt. részére küldött megkeresésében foglalt adatigénylésre vonatkozó válaszunkat az alább...
Tisztelt Nagy Tamás Úr! Mint arról előző levelezésünk során is tájékoztattam Önt, közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörében eljáró személy ne...
Egyedi támogatások
Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. követés küldve Sipos Zoltán által
Az igénylő visszavonta.
Tisztelt Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.! Egy véletlen miatt ezt a közérdekű adatigénylést kétszer küldtem el. Kérdésemre választ...
Tisztelt Sipos Zoltán Úr!   A "Közérdekű adatigénylés - egyedi támogatások" tárgyában küldött levelére mellékelten megküldjük a kért adatszolgálta...
Tisztelt Uram, az Ön által kért információk az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint személyes adatok, azokról -...
Tisztelt Sipos Zoltán Úr!     A Támogatás Nyilvántartó Rendszer (TNYR) 2002-2013 közötti időszakra vonatkozóan különböző előirányzatokból és sze...
Létszám adatok
Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. válaszolt Vízi Pál igénylésére
Részben teljesítette
Vizi Pál részére adatigénylő         Tisztelt Adatigénylő!   Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2...
Tisztelt Pogár László Úr!   2013. február 27-i közérdekű adatigénylésére válaszolva az alábbiakról tájékoztatom: -  az MCSMSZ-nek nincs lezáratl...
Tisztelt Kovács Ildikó!   Közérdekű adatigénylésére az alábbi választ adjuk a „2012. a külhoni magyar óvodák éve” programsorozat kapcsán:   Té...
Tisztelt Hegyeli Úr!   Dr. Lélfai Koppány vezérigazgató úr megbízásából csatoltan küldöm meg a BGA Zrt. válaszlevelét az Ön által benyújtott közér...
Tisztelt Mihály Erzsébet! Köszönöm a tájékoztatást. Üdvözlettel: Erdélyi Katalin
Tisztelt Sipos Úr! Köszönöm a jelzést. Üdvözlettel: Némedi-Gyürki Ildikó mb. monitoring osztályvezető Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. tel: 0036 1 795...
  Tisztelt Sipos Zoltán Úr!   Válaszul a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-hez érkezett adatigénylő megkeresésére, melyben  az alábbi felsorolásban s...
Tisztelt Sipos Úr! Szeptember 4-én megküldtem az alábbi levelet. A hitelesség érdekében a nyomtatott képernyőképet is csatolom. Üdvözlettel, Mihály...
From: Mihály Erzsébet Sent: Tuesday, September 04, 2012 2:52 PM To: '[FOI #203 email]' Cc: Ambrus Sándor dr. Subject: válaszlevél   Tisztel...
From: Mihály Erzsébet Sent: Tuesday, September 04, 2012 2:52 PM To: '[email address]' Cc: Ambrus Sándor dr. Subject: válaszlevél   Tisztelt...
Tisztelt Sipos Zoltán Úr!   Válaszul a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-hez érkezett adatigénylő megkeresésére, melyben  a Székelyudvarhelyért Alapítv...
Tisztelt Sipos Zoltán Úr!   Válaszul a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-hez érkezett adatigénylő megkeresésére, melyben az alábbi magánszemélyek részé...
Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) támogatása
Ezt az adatigénylést a(z) Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. részére Sipos Zoltán küldte -n.
Régóta lejárt
Tisztelt Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.! Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII....

Csak a KiMitTud weboldalon benyújtott igénylések láthatók. ?