Emberi Erőforrások Minisztériuma

Kormány, minisztériumok, kormányhivatalok, szakigazgatás, más néven EMMI

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felelős a hazai szociális és egészségügyi ellátórendszer működéséért, az iskolai oktatás fejlesztéséért, kulturális értékeink megőrzéséért, a gyermekek és az ifjúság érdekeinek érvényesítéséért, valamint a magyar sportélettel kapcsolatos kormányzati elképzelések megvalósításáért.

351 igénylés

(page 14)

Tisztelt Kovács Ildikó! Az alábbi adatigénylésére hivatkozással a következőkről tájékoztatom. A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási...
Tisztelt Kovács H. András Úr! Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 28. § (1) beke...
Tisztelt Szinovszki Márton! A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ honlapjának elkészítésével kapcsolatos közérdekű adatigénylésére az alábbiakról t...
Nemzeti Színház igazgatói pályázatok
Emberi Erőforrások Minisztériuma válaszolt Halász Gergely igénylésére
El lett utasítva Elutasított
Tisztelt Halász Gergely! Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján megküldött adatigényl...
Felsőoktatás állami támogatása
Emberi Erőforrások Minisztériuma válaszolt Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. igénylésére
Részben teljesítette
Tisztelt Címzett! Közérdekű adatigénylésére hivatkozással az Emberi Erőforrások Minisztériumának kezelésében lévő adatokról a mellékelt táblázatok meg...
KULTÚRA központi költségvetésre szoruló szervezetek
Emberi Erőforrások Minisztériuma válaszolt Zrínyi Dániel igénylésére
Részben teljesítette
Tisztelt Zrínyi Dániel! Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kulturális Államtitkársága által 2012. november 8-án közzétett sajtóanyag egy részletével...
FESZ és FÜGE támogatások
Emberi Erőforrások Minisztériuma követés küldve Zrínyi Dániel által
Sikeres
Tisztelt Pórné Dr. Zselinszky Eszter! Köszönöm válaszát, levele alapján úgy értelmezem, hogy a közleményben megjelent kiemelt szervezetek támogatása...
Tisztelt Közadat (EMMI)! Köszönjük! Üdvözlettel: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.
Néderlandisztika MA - középfokú nyelvvizsga
Emberi Erőforrások Minisztériuma követés küldve Aradi Zsuzsa által
Régóta lejárt
Tisztelt info (EMMI)! Kérem, válaszoljanak a kérdésemre a "Néderlandisztika MA - középfokú nyelvvizsgával" kapcsolatban. Üdvözlettel: Aradi Zsu...
Tisztelt dr. Zselinszky Eszter! Köszönöm a korrekt és teljeskörű adatszolgáltatást. Üdvözlettel: Zrínyi Dániel
Olimpiai jutalmak kifizetésének elszámolása
Emberi Erőforrások Minisztériuma válaszolt Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. igénylésére
El lett utasítva Elutasított
Tisztelt Címzett! Az állami olimpiai jutalmakkal kapcsolatos alábbi megkeresésére a következőkről tájékoztatom: Kérelmében az emberi erőforrások mini...
Közvélemény kutatást végző cég
Emberi Erőforrások Minisztériuma követés küldve Horn Dániel által
El lett utasítva Elutasított
Tisztelt Oktatásért Felelős Államtitkárság (EMMI)! 2012 Július 15-én kelt levelemre (levelezést lásd alább) mind a mai napig nem érkezett válasz. Kér...
Omninvest-szerződés
Emberi Erőforrások Minisztériuma válaszolt Erdélyi Katalin igénylésére
Részben teljesítette
Tisztelt Erdélyi Katalin,   csatoltan küldöm a kért szerződés másolati példányát.   Üdvözlettel:   Vancsura Katalin EMBERI ERŐFORRÁSOK MI...
Adományok listája
Emberi Erőforrások Minisztériuma válaszolt Sipos Zoltán igénylésére
Sikeres
Tisztelt Sipos Zoltán! 2012. október 30-án az Emberi Erőforrások Minisztériuma [Emberi Erőforrások Minisztériuma request email] elektronikus címére ér...
Egyetemi hallgatói normatíva
Emberi Erőforrások Minisztériuma válaszolt Kovács Ákos igénylésére
Részben teljesítette
  Tisztelt Címzett!     Az Oktatásért Felelős Államtitkárságnak nem áll módjában intézményenként adatokat szolgáltatni a hallgatói normatíváva...
    [1]címer KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT Felelős Államtitkárság       Tisztelt Kovács Ildikó!...
Endocarditisben (bakteriális vagy gombás), kórházakban elhalálozott betegek száma
Emberi Erőforrások Minisztériuma válaszolt Soseki Adam igénylésére
Az információ hiányára hivatkozva le lett zárva
  Tisztelt Címzett!   Ezúton tájékoztatom, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma a fertőző endocarditisben kórházban  elhunyt betegek számáról n...
Városfejlsztés
Emberi Erőforrások Minisztériuma válaszolt Juhasz Dalma igénylésére
Besorolásra vár
Tisztelt Juhász Dalma! A 2012. szeptember 23-án, az Emberi Erőforrások Minisztériumának központi, info-s e-mail címére érkezett Közérdekű adatigénylés...
Progress pályázatot megelőző civil konzultáció
Ezt az adatigénylést Dombos Tamás nyújtotta be a(z) Emberi Erőforrások Minisztériuma részére. Legutóbbi hozzászóló: Dombos Tamás. A hozzászólás kelte:
Sikeres
Az alábbi választ kaptam emailben: Iktatószám:40961-1/2012/ESELY Dombos Tamás ügyvivő Magyar LMBT Szövetség Tárgy: Válaszadás Tisztelt Ügyvi...
Influenzaoltás vásárlása 2000-2012
Emberi Erőforrások Minisztériuma válaszolt Ferencz Gábor igénylésére
Sikeres
Tisztelt Levélíró!   Az ügyfélszolgálatunkhoz érkezett megkeresésére adott érdemi válaszunkat csatolt levelünk tartalmazza. Az e-mail végén olva...
Az Emberi Erőforrások Minisztérium névváltása
Emberi Erőforrások Minisztériuma válaszolt Mong Attila igénylésére
Régóta lejárt
Tisztelt Levélíró!   Tájékoztatjuk, hogy az Ön elektronikus levelét a Emberi Erőforrás Minisztérium levelezőrendszere fogadta. Kollégáink válasz...
Szponzorálási gyakorlat
Emberi Erőforrások Minisztériuma válaszolt Bogád Zoltán igénylésére
Régóta lejárt
Tisztelt Levélíró!   Tájékoztatjuk, hogy az Ön elektronikus levelét a Emberi Erőforrás Minisztérium levelezőrendszere fogadta. Kollégáink válasz...
Alaptörvény díszkiadása az érettségizőknek
Emberi Erőforrások Minisztériuma válaszolt Szabó Áron igénylésére
Az információ hiányára hivatkozva le lett zárva
Kedves Áron! Elnézést a késedelmes válaszadásért. Az Alaptörvényt nem az EMMI Oktatásért Felelős Államtitkársága küldte a diákoknak, hanem a Közigazga...
Influenzaoltás vásárlása 2000-2012
Emberi Erőforrások Minisztériuma követés küldve Erdélyi Katalin által
Az igénylő visszavonta.
Tisztelt info (EMMI)! Tájékoztatom Önöket, hogy adatigénylésemet -melyre Önök a törvény adta határidőn belül nem válaszoltak -, visszavonom. Üdvöz...
Tisztelt info (EMMI)! 2012. július 6-ig kellett volna az adatigénylésre válaszolni! Kérem sürgős visszajelzésüket, hogy várhatjuk-e az adatigénylés...

Csak a KiMitTud weboldalon benyújtott igénylések láthatók. ?