Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület

Egyéb közintézmények, más néven Eurotender Egyesület

Az Eurotender Egyesület célja, hogy hozzájáruljon az Európai Unió strukturális politikájának sikeréhez a Dél-Alföldön, a társadalmi és gazdasági kohézió elősegítése. Érdeklődésünk kiterjed a régió hátrányos helyzetben lévő csoportjainak támogatására, főként a kisebbségek, ifjúság, idősek, nők, fogyatékosok helyzetének javítására, épített és természeti környezetünk állapotának megőrzésére, az EU szakpolitikáival összhangban a fenntartható fejlődés elérésére. A fentebb vázolt célok elérésében nagy jelentőséget tulajdonítunk a határ-menti együttműködéseknek, valamint a széleskörű partnerségnek egy-egy kérdés megoldásában. A felvázolt tevékenységgel az egyesület igyekszik a térség társadalmi, gazdasági, idegenforgalmi fejlődésében segítséget nyújtani, kulturális életébe bekapcsolódni.

1 igénylés
EFOP-5.2.2-17 szerződések Az információ hiányára hivatkozva le lett zárva
Tisztelt Rádi Antónia! Köszönjük megtisztelő figyelmüket szervezetünkkel és annak tevékenységével kapcsolatban. Sajnos az adatigénylés tárgyát képező...

Csak a KiMitTud weboldalon benyújtott igénylések láthatók. ?