Tisztelt Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft.! Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvén...

Csak a KiMitTud weboldalon benyújtott igénylések láthatók. ?