Frekvenciapályázatokhoz kapcsolódó bírósági határozatok
Ezt az adatigénylést a(z) Médiatanács részére Mérték Médiaelemző Műhely küldte -n.
Régóta lejárt
Tisztelt Médiatanács! Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28....
Tisztelt Adatigénylő! Közérdekű adatkérésével kapcsolatban a csatolt melléklet szerint tájékoztatom. Üdvözlettel: dr. Karácsony Kamilla főosztá...
MTVA pótlólagos támogatás
Médiatanács válaszolt Mérték Médiaelemző Műhely igénylésére
Sikeres
Tisztelt Urbán Ágnes! Válaszolva közérdekű adatigénylésére, mellékelten küldöm Önnek a kért döntéseket (illetve azok releváns részeit) és az MTVA ta...
MTVA üzleti tervei és beszámolói
Médiatanács válaszolt Mérték Médiaelemző Műhely igénylésére
Az információ hiányára hivatkozva le lett zárva
Tisztelt Urbán Ágnes! A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2011-14-es üzleti terveinek és beszámolóinak kiadásával kapcsolatban kérjük...
Szakhatósági állásfoglalás
Médiatanács válaszolt Mérték Médiaelemző Műhely igénylésére
Részben teljesítette
Tisztelt Dr. Urbán Ágnes!  A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának (a továbbiakban: Médiatanács) 2016. október 10-én küldött közérdek...
Tisztelt Urbán Ágnes! A Médiatanács frekvenciagazdálkodási koncepciójával kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom. Az Mttv.182. § h) pontja  szer...
Frekvenciapályázatokkal kapcsolatos bírósági ügyek
Médiatanács válaszolt Mérték Médiaelemző Műhely igénylésére
El lett utasítva Elutasított
Tisztelt Urbán Ágnes! Közérdekű adatkérésére válaszul az alábbiakról tájékoztatom: Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról s...
Tisztelt Urbán Ágnes! A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsához érkezett közérdekű adatkérésére válaszul a következőkről tájékoztatom:...
Tisztelt dr. Urbán Ágnes! Közérdekű adatkérésével kapcsolatban a csatolt mellékletek szerint tájékoztatom. Üdvözlettel:   Karácsony Kamilla főo...

Csak a KiMitTud weboldalon benyújtott igénylések láthatók. ?