Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

Kormány, minisztériumok, kormányhivatalok, szakigazgatás és hatóságok, hivatalok, felügyelőségek, más néven MEKH

A Hivatal feladata az energiaipari engedélyezések szabályozása, az áralkalmazás és a fogyasztóvédelem. A tájékoztatás mellett egyre nagyobb súlyt kap a versenypiac felügyelete, a verseny elősegítése és tisztaságának megőrzése, annak kikényszerítése, illetve a versenypiaci környezet folyamatos figyelése és szükség esetén változtatása, annak kezdeményezése. A Hivatal tevékenységi körébe tartozik továbbá az energiapiaci ár előkészítés és árszabályozás kialakítása, valamint felügyeli a megfelelő hatósági, minőségi előírások betartását. Mindemellett a Hivatal részt vesz a vezetékes energiaellátás állami regulációjának folyamatos EU normákhoz való igazításában, a szabályrendszer hazai kialakításában. A Hivatal a Magyar Energia Hivatal utódintézménye.

9 igénylés
Ügyiratszám: VKEFFO_2017/10485-2 (2017)              Tel.: 459-7704   Fax: 459-7766 E-mail: [1][email address]     Tisztelt Deák Ferenc!  ...
Tisztelt Deák Ferenc Úr!   A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal) elektronikus úton megküldött levelében...
Tisztelt Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal! Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. t...
4488/2015 Határozat
Ezt az adatigénylést a(z) Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére Boris Eszter küldte -n.
Régóta lejárt
Tisztelt Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal! Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. t...
Egymilliós számlák
Ezt az adatigénylést a(z) Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére Major Péter Pál küldte -n.
Régóta lejárt
Tisztelt Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal! Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. t...
Gépjárművek nyilvántartása
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal követés küldve Tóth István által
Besorolásra vár
Tisztelt MEKH Sajtókommunikáció! Kérem, hogy válaszukat szíveskedjenek a [email address] e-mail címre küldeni. Üdvözlettel: Tóth István
Tisztelt Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal! A 2014.08.06-án elektronikus úton megküldött közérdekű adatigénylésemre 2014.08.14-én el...
Tisztelt MEKH Sajtókommunikáció! Az elektronikus formában megküldött adatszolgáltatásukat megkaptam. A kapott információhalmazok kiindulásnak megf...
Tisztelt Tatár Kis Gábor Úr! Az előbbi e-mail-ben tévesen küldtem el a mellékleteket. Ezúton küldöm Önnek a Századvég szerződést. Üdvözlettel Sápi Be...

Csak a KiMitTud weboldalon benyújtott igénylések láthatók. ?