Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége

Egy adatgazda, más néven MGYOSZ

Az MGYOSZ országos gazdasági, munkaadói szövetség, amelynek célja olyan érdekképviseleti és érdekérvényesítő tevékenység ellátása, mely a gazdasági és munkaadói érdekek megvalósulását segíti és megteremti a Magyarországon működő tőke képviseletét is. A szövetség önkéntes társulással szerveződik. Az MGYOSZ meghatározó szereplője a tripartit érdekegyeztetésnek. A Szövetség egyik legfontosabb célkitűzése a magyar gazdaság, versenyszféra szereplői közül a legszélesebb tagsági kör kialakítása és ennek révén egy kiterjedt és hiteles információs bázison alapuló professzionális érdekképviseleti munka megteremtése.

1 igénylés
Tisztelt Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége! Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törv...

Csak a KiMitTud weboldalon benyújtott igénylések láthatók. ?