Tisztelt dr. Horváth Béla! Köszönöm a válaszokat! Üdvözlettel: Péteri György
Tisztelt Dr. Horváth Béla! A kért jegyzőkönyvek közül csak a 2015. évre vonatkozóan kaptam meg 8 db jegyzőkönyvet. Továbbra is kérem, hogy az eredet...
Tisztelt Nagy Tünde!   Közérdekű adatigénylésére az Ön által megjelölt elektronikus postacímre mellékelten megküldöm a Nagymaros Város Önkormányza...
Tisztelt Takács Borbála! Mellékelten küldöm a szerződések kiegészített táblázatát. A táblázat a vagyonértékesítés szerződéseit nem tartalmazza, azt kü...
Tisztelt Takács Borbála!   A kért adatokat augusztus 29-én megküldött levelem mellékleteként csatolt táblázatban adtam meg. Most ismét küldöm mi...
Tisztelt Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal! Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII....
IPA
Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal válaszolt Zsendovits Ábel igénylésére
Sikeres
Tisztelt Zsendovits Ábel!   Az alábbiak szerint küldöm az iparűzési adót fizető vállalkozások darabszámát.   Üdvözlettel:   Dr. Horváth Bé...
Tisztelt Zsendovits Ábel!   Pontosított kérésére az alábbiak szerint adom meg a vízi járművek adója adófizetői és adótárgyai darabszámát. Két ki...
Tisztelt Dr. Horváth Béla! Köszönettel megkaptam a dologi kiadások listáját, és kérem, szíveskedjék a K336 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatá...
IFA
Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal válaszolt Takacs Borbala igénylésére
Sikeres
Tisztelt Takács Borbála!   Közérdekű adat igénylésére mellékelten megküldöm az önkormányzat 5 millió forintot elérő vagy meghaladó szerződéseit ta...
K=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1_adat?= =?UTF-8?Q?_ig=C3=A9nyl=C3=A9s_-_Nagymaros_parkol=C3=A1si_?= =?UTF-8?Q?d=C3=ADjbev=C3=A9telei?= Date: Thu, 11 Jul 2019...
Tisztelt Kovács Ildikó!   Közérdekű adat kiadása iránti adatigénylésre a következő választ adom. Álláspontom szerint a kért adat nem tartozik az...

Csak a KiMitTud weboldalon benyújtott igénylések láthatók. ?