Tisztelt Takács Borbála! A táblázat tartalmazza az 5 millió forintot elérő, vagy meghaladó szerződéseket. Ezen felül ingatlan vásárlási szerződések v...
Tisztelt Nagy Tünde!   Közérdekű adatigénylésére az Ön által megjelölt elektronikus postacímre mellékelten megküldöm a Nagymaros Város Önkormányza...
Tisztelt Zsendovits Ábel!   Pontosított kérésére az alábbiak szerint adom meg a vízi járművek adója adófizetői és adótárgyai darabszámát. Két ki...
IPA
Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal válaszolt Zsendovits Ábel igénylésére
Besorolásra vár
Tisztelt Zsendovits Ábel!   Az alábbiak szerint küldöm az iparűzési adót fizető vállalkozások darabszámát.   Üdvözlettel:   Dr. Horváth Bé...
Önkormányzati képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei
Ezt az adatigénylést a(z) Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére Nagy Tünde küldte -n.
Válaszra vár
Tisztelt Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal! Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII....
Tisztelt Péteri György! Az önkormányzati ingatlanok teljes listájába beletartozik valamennyi, így a külterületi közút és például a temető is. A külter...
Tisztelt Dr. Horváth Béla! Benyújtott adatigénylésemre a válaszadás határideje lejárt. Kérem, szíveskedjen az adatigénylésemre válaszolni. Köszönet...
Tisztelt Jáger Enikő!   Közérdekű adatkérésére határidőben adott válaszomat ismét elküldöm. A megadott nem publikus e-mail címre válaszként küldö...

Csak a KiMitTud weboldalon benyújtott igénylések láthatók. ?