Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Hatóságok, hivatalok, felügyelőségek és Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, más néven NMHH

A hatóság feladata, hogy biztosítsa a média, az elektronikus hírközlési, postai és informatikai szolgáltatások piacainak törvényes és zavartalan működését. Hangsúlyt fektet a felhasználó ügyfelek érdekeinek fokozott védelmére. Feladata a tisztességes, hatékony verseny kialakítása és fenntartása, valamint a szolgáltatók jogkövető magatartásának felügyelete. A hatóság részt vesz a médiaszabályozáshoz, elektronikus hírközléshez, postához és informatikához kapcsolódó nemzetközi szervezetek munkájában, kapcsolatokat épít és tart fenn az európai és Európán kívüli szabályozó szervezetekkel.

46 igénylés
Tisztelt Siklós Katalin!   Válaszolva 2018. május 2-án kelt közérdekű adatkérésére tájékoztatom, hogy a Médiatanács a 217/2018. (III. 13.) számú d...
Állami rádióhallgatottsági mérés teljes körű adatainak megkérése
Ezt az adatigénylést Szalay Dániel nyújtotta be a(z) Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság részére. Legutóbbi hozzászóló: Szalay Dániel. A hozzászólás kelte:
El lett utasítva Elutasított
Tisztelt NMHH! Az, hogy önök milyen szerződést kötöttek az érintett rádiókkal az adataik zárt kezelését illetően, nem jelenti azt, hogy a közpénzből l...
Tisztelt Kiss úr!   2018. március 28-án kelt, roaming szolgáltatások ellenőrzése (2017.) tárgyban küldött közérdekű adatkérésére a csatolt mellékl...
    From: KOZERDEKUADATKERES Sent: Wednesday, April 11, 2018 4:31 PM To: '[FOI #10720 email]' Subject: FW: NMHH tájékoztatás - roaming szolgálta...
Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Tisztelt dr. Karácsony Kamilla! Köszönöm, hogy feltett kérdéseimet határidőn belül megválaszolta....
Tisztelt Adatkérő! Az Ön által igényelt adatokat az alábbi elérhetőségen, az MTVA Mecenatúra Igazgatóság honlapján tekintheti meg: [1]http://mecen...
Adatkérés
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság válaszolt Gyömbér Béla igénylésére
Besorolásra vár
Tisztelt Gyömbér úr! Hivatkozással 2017. május 4-én érkezett, a központi elektronikus hozzáférhetetlenné tételi határozatok adatbázisával (KEHTA) ös...
Tisztelt Urbán Ágnes! Közérdekű adatigénylésére a mellékelt tájékoztatást adom. A hírközlési tárgyban született megállapodások esetében - azok szám...
Tisztelt Adatigénylő! Nemzeti Hírközlési Hatóság tevékenységével összefüggésben feltett közérdekű adatkérésével kapcsolatban a csatolt melléklet sze...
Tisztelt Gyömbér úr! A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz intézett, 2016. július 24-én kelt közérdekű adatkérésével kapcsolatban tájékoztatom,...
KEHTA üzemeltetésével összefüggő adatkérés
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság válaszolt Kovács János igénylésére
El lett utasítva Elutasított
Tisztelt Kovács János! A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz intézett, 2016. június 17-én kelt közérdekű adatkérésével kapcsolatban tájékoztatom...
Médiatanács 534/2016. (V. 9.) döntése
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság válaszolt Dombos Tamás igénylésére
El lett utasítva Elutasított
Tisztelt Dombos Tamás! A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz (NMHH) 2016. június 13-án küldött közérdekű adatkérésével kapcsolatban – melyben a...
This is the mail system at host perec.tyrell.hu. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. I...
NMHH cafeteria nagysága
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság válaszolt Kovács Béla igénylésére
Sikeres
Tisztelt Adatkérő! Kérdésére válaszolva tájékoztatom, hogy 2015-ben a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnál dolgozók éves cafeteria kerete egységes...
Tisztelt Adatkérő! 2015. június 22-én kelt közérdekű adatkérésében azon filmalkotások listáját kérte a Nemzeti Filmirodától, melyeket a hatóság művé...
Tisztelt Kárpáti úr! Közérdekű adatkérésére ezúttal is csak arról tudjuk tájékoztatni, hogy a közigazgatási hatósági eljárásban hozott hatósági dönt...
This is the mail system at host perec.tyrell.hu. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. I...
Tisztelt Kárpáti úr! 1. Álláspontunk változatlanul az, hogy a közérdekű adatokhoz való hozzáférés joga nem abszolút jog, csak az Infotv.-ben nevesít...
Tisztelt Kárpáti úr! A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz (NMHH) 2015. április 30-án küldött közérdekű adatigénylés keretében azzal a kéréssel...
Jogkörök és statisztikák 2.0
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság válaszolt Szabó László igénylésére
Régóta lejárt
Tisztelt Szabó László! Ismételten megküldött közérdekű adatkérésével kapcsolatban a következőkről tájékoztatom: Az Ön által is hivatkozott, az inf...
Jogkörök és statisztikák
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság válaszolt Szabó László igénylésére
Részben teljesítette
Tisztelt Szabó úr! Közérdekű adatkérésére válaszul a következőkről tájékoztatom: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról...
Műholdas Televíziós csatorna
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság válaszolt J. Péter igénylésére
Besorolásra vár
Tisztelt Uram! Közérdekű adatkérésével kapcsolatban a következőkről tájékoztatom: A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. év...
Tisztelt Urbán Ágnes! November 28-án kelt közérdekű adatigénylésére adott válaszunkhoz szkennelési hiba miatt hiányos szerződéseket mellékeltünk, am...
Internetes oldalak, tartalmak ellenőrzése
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság válaszolt Nagy Péter igénylésére
Besorolásra vár
Tisztelt Nagy Péter! 2014. október 18-án az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 28. §-a alapjá...
Kéretlen elektronikus hirdetéssel kapcsolatos űrlap fejlesztései
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság válaszolt Szabó László igénylésére
Az információ hiányára hivatkozva le lett zárva
Tisztelt Szabó úr! 2014. augusztus 14-én kelt közérdekű adatkérésével kapcsolatban tájékoztatom, hogy a kéretlen elektronikus hirdetés bejelentésére...

Csak a KiMitTud weboldalon benyújtott igénylések láthatók. ?