Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Hatóságok, hivatalok, felügyelőségek és Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, más néven NMHH

A hatóság feladata, hogy biztosítsa a média, az elektronikus hírközlési, postai és informatikai szolgáltatások piacainak törvényes és zavartalan működését. Hangsúlyt fektet a felhasználó ügyfelek érdekeinek fokozott védelmére. Feladata a tisztességes, hatékony verseny kialakítása és fenntartása, valamint a szolgáltatók jogkövető magatartásának felügyelete. A hatóság részt vesz a médiaszabályozáshoz, elektronikus hírközléshez, postához és informatikához kapcsolódó nemzetközi szervezetek munkájában, kapcsolatokat épít és tart fenn az európai és Európán kívüli szabályozó szervezetekkel.

53 igénylés
Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a to...
Ügyintéző: Hauer Henriett Azonosító: [levél tárgyában szereplő szám] Tisztelt Mészégető Pál! A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz (a továbbia...
Tisztelt Adatkérő!   2018. november 4-én küldött közérdekű adatkérésére vonatkozóan tájékoztatom, hogy az NMHH üzemeltetésében álló elektronikus...
Tisztelt Adatkérő!   Mielőtt 2018. november 9-én kelt közérdekű adatigénylésére érdemben válaszolnék, szükségesnek tartom megjegyezni, hogy az Ön...
Adatkérés
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság válaszolt Gyömbér Béla igénylésére
Besorolásra vár
Tisztelt Gyömbér úr! Hivatkozással 2017. május 4-én érkezett, a központi elektronikus hozzáférhetetlenné tételi határozatok adatbázisával (KEHTA) ös...
Tisztelt Gyömbér úr! A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz intézett, 2016. július 24-én kelt közérdekű adatkérésével kapcsolatban tájékoztatom,...
This is the mail system at host perec.tyrell.hu. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. I...
Tisztelt Kárpáti úr! Közérdekű adatkérésére ezúttal is csak arról tudjuk tájékoztatni, hogy a közigazgatási hatósági eljárásban hozott hatósági dönt...
This is the mail system at host perec.tyrell.hu. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. I...
Tisztelt Kárpáti úr! 1. Álláspontunk változatlanul az, hogy a közérdekű adatokhoz való hozzáférés joga nem abszolút jog, csak az Infotv.-ben nevesít...
Jogkörök és statisztikák 2.0
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság válaszolt Szabó László igénylésére
Régóta lejárt
Tisztelt Szabó László! Ismételten megküldött közérdekű adatkérésével kapcsolatban a következőkről tájékoztatom: Az Ön által is hivatkozott, az inf...
Műholdas Televíziós csatorna
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság válaszolt J. Péter igénylésére
Besorolásra vár
Tisztelt Uram! Közérdekű adatkérésével kapcsolatban a következőkről tájékoztatom: A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. év...
Internetes oldalak, tartalmak ellenőrzése
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság válaszolt Nagy Péter igénylésére
Besorolásra vár
Tisztelt Nagy Péter! 2014. október 18-án az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 28. §-a alapjá...
IVSZ
Ezt az adatigénylést a(z) Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság részére Nagy Tamas küldte -n.
Régóta lejárt
Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a to...
Settop-box igénylés
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság válaszolt Farkas Flóra igénylésére
Besorolásra vár
Tisztelt Farkas Flóra! A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz küldött közérdekű adatkérésére válaszul tájékoztatom, hogy 2013. november 18-i adat...
Tisztelt Kepes Miklós!   Az Infotv. 28. §-a alapján benyújtott adatigénylésére válaszolva tájékoztatom, hogy a Médiatanács 2013. március 27-én megho...
Gödöllői FM 93.6 rádiófrekvencia pályázatának adatai, 2013
Ezt az adatigénylést a(z) Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság részére Kepes Miklós küldte -n.
Régóta lejárt
Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a to...

Csak a KiMitTud weboldalon benyújtott igénylések láthatók. ?