Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Hatóságok, hivatalok, felügyelőségek és Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, más néven NMHH

A hatóság feladata, hogy biztosítsa a média, az elektronikus hírközlési, postai és informatikai szolgáltatások piacainak törvényes és zavartalan működését. Hangsúlyt fektet a felhasználó ügyfelek érdekeinek fokozott védelmére. Feladata a tisztességes, hatékony verseny kialakítása és fenntartása, valamint a szolgáltatók jogkövető magatartásának felügyelete. A hatóság részt vesz a médiaszabályozáshoz, elektronikus hírközléshez, postához és informatikához kapcsolódó nemzetközi szervezetek munkájában, kapcsolatokat épít és tart fenn az európai és Európán kívüli szabályozó szervezetekkel.

53 igénylés
Lefedettség
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság válaszolt toma igénylésére
Az információ hiányára hivatkozva le lett zárva
Tisztelt Adatigénylő!   2019. október 20-án hatóságunkhoz érkezett adatigénylésével kapcsolatban  tájékoztatom, hogy hatóságunk kizárólag az orszá...
Állami rádióhallgatottsági mérés teljes körű adatainak megkérése
Ezt az adatigénylést Szalay Dániel nyújtotta be a(z) Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság részére. Legutóbbi hozzászóló: Szalay Dániel. A hozzászólás kelte:
El lett utasítva Elutasított
Tisztelt NMHH! Az, hogy önök milyen szerződést kötöttek az érintett rádiókkal az adataik zárt kezelését illetően, nem jelenti azt, hogy a közpénzből l...
KEHTA üzemeltetésével összefüggő adatkérés
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság válaszolt Kovács János igénylésére
El lett utasítva Elutasított
Tisztelt Kovács János! A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz intézett, 2016. június 17-én kelt közérdekű adatkérésével kapcsolatban tájékoztatom...
Médiatanács 534/2016. (V. 9.) döntése
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság válaszolt Dombos Tamás igénylésére
El lett utasítva Elutasított
Tisztelt Dombos Tamás! A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz (NMHH) 2016. június 13-án küldött közérdekű adatkérésével kapcsolatban – melyben a...
Kéretlen elektronikus hirdetéssel kapcsolatos űrlap fejlesztései
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság válaszolt Szabó László igénylésére
Az információ hiányára hivatkozva le lett zárva
Tisztelt Szabó úr! 2014. augusztus 14-én kelt közérdekű adatkérésével kapcsolatban tájékoztatom, hogy a kéretlen elektronikus hirdetés bejelentésére...
Tisztelt dr. Karácsony Kammila Főosztályvezető Asszony! Fenti ügyszámú válaszát köszönettel megkaptam. Három kérdésben nem látom alátámasztottnak a...
Internetes oldalak blokkolása
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság válaszolt Mong Attila igénylésére
Az információ hiányára hivatkozva le lett zárva
Tisztelt Mong Attila! A KEHTA-val kapcsolatos közérdekű adatigénylésére válaszolva mindenekelőtt megértését kérem, hogy a határidőnél később érkezik...

Csak a KiMitTud weboldalon benyújtott igénylések láthatók. ?