Politikatörténeti Alapítvány

Kulturális intézmények, közgyűjtemények és egyéb közintézmények

A Politikatörténeti Alapítvány a közelmúlt, a jelenkor sokoldalú tudományos vizsgálatának támogatására és szervezésére létrehozott közhasznú szervezet. Figyelmét a történettudományok mellett más társadalomtudományokra is kiterjeszti. Pályázatokkal, ösztöndíjakkal, egyéni és csoportos kutatások támogatásával segíti az új tudományos eredmények megszületését. Az alapítvány tartja fenn a Politikatörténeti Intézetet és segíti az intézet levéltárában és könyvtárában őrzött, nemzeti értéket képviselő dokumentumok közcélú hasznosítását. Az alapítvány közvetlenül működteti a Társadalomelméleti Kutatócsoportot (TEKCS) és a Napvilág Kiadót.

A KiMitTud weboldal segítségével igényelt közérdekű adatok

Politikatörténeti Alapítvány még nem kapott közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül.