Politikatörténeti Intézet Közhasznú Nonprofit Kft.

Kulturális intézmények, közgyűjtemények és egyéb közintézmények, más néven Politikatörténeti Intézet

Az intézet az állami intézményrendszeren kívül működő, kiemelten közhasznú kutatóhely, levéltára és könyvtára minden érdeklődő számára szabadon hozzáférhető. Az intézet történeti és társadalomelméleti kutatásaival összhangban nyilvános vitákat, konferenciákat szervez. Olyan szellemi műhely, amely elsősorban a széles értelemben vett társadalomkritikai gondolkodás megújítására, népszerűsítésére összpontosít. Az intézet tudományos folyóirata a Múltunk, amely 19–20. század magyar és nemzetközi politikatörténetével foglalkozik, különös tekintettel az 1944 utáni évtizedek eseményeire.

1 igénylés
Tisztelt Politikatörténeti Intézet Közhasznú Nonprofit Kft! Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII....

Csak a KiMitTud weboldalon benyújtott igénylések láthatók. ?