Tisztelt Kovács Ildikó! Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28....

Csak a KiMitTud weboldalon benyújtott igénylések láthatók. ?