Details of request “Budapest XIV., 29732/1 hrsz. alatti bontási munkák elektronikus építési napló megnyitása

Eseménytörténet

Ez a táblázat tartalmazza azoknak a belső eseményeknek a technikai részleteit, amelyek a KiMitTud weboldalon ezzel az igényléssel kapcsolatosan történtek. A táblázat alapján adatok generálhatók arra vonatkozóan, hogy a közintézmények milyen gyorsan válaszolnak, mennyi igénylés esetén van szükség postai válaszra stb..

Caveat emptor! Az adatok tisztességes felhasználása érdekében ismernie kell a KiMitTud weboldal felhasználóinak viselkedését. Nem világos, hogy hogyan, miért és ki kategorizálja az igényléseket, és felhasználói hiba és félreérthetőség is előfordulhat. Meg kell ismerkednie az információ szabadságáról szóló jogszabállyal is, valamint azzal, hogy az abban foglaltakat a közintézmények hogyan alkalmazzák. Továbbá kiváló statisztikusnak is kell lennie. Kérdéseivel forduljon hozzánk.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
27202 sent 2016-07-24 23:23:13 +0200 waiting_response 2016-07-24 23:23:13 +0200 waiting_response outgoing
27326 response 2016-07-29 11:25:05 +0200 2016-08-10 11:04:41 +0200 waiting_response incoming
27641 followup_sent 2016-08-10 11:04:23 +0200 outgoing
27642 status_update 2016-08-10 11:04:41 +0200 waiting_response 2016-08-10 11:04:41 +0200 waiting_response
27862 response 2016-08-19 14:52:53 +0200 2016-08-23 13:21:03 +0200 not_held incoming
27942 status_update 2016-08-23 13:21:03 +0200 not_held 2016-08-23 13:21:03 +0200 not_held

Az ismertetett kifejezés arra utal, amikor a felhasználó kiválasztotta az állapotot az igénylésre vonatkozóan, és a legutóbbi esemény állapota frissült arra az értékre. A számított lehetőséget a KiMitTud állapítja meg a köztes eseményekre vonatkozóan, amelyekhez a felhasználó nem adott egyértelmű leírást. Az állapotok leírására vonatkozóan lásd a keresési tippeket.

Ezt az oldalt számítógép által olvasható formátumban is megkaphatja az igénylésre vonatkozó fő JSON oldal részeként. Lásd: API dokumentáció.