Details of request “Tájékoztató kampányok 2018. augusztus-október

Eseménytörténet

Ez a táblázat tartalmazza azoknak a belső eseményeknek a technikai részleteit, amelyek a KiMitTud weboldalon ezzel az igényléssel kapcsolatosan történtek. A táblázat alapján adatok generálhatók arra vonatkozóan, hogy a közintézmények milyen gyorsan válaszolnak, mennyi igénylés esetén van szükség postai válaszra stb..

Caveat emptor! Az adatok tisztességes felhasználása érdekében ismernie kell a KiMitTud weboldal felhasználóinak viselkedését. Nem világos, hogy hogyan, miért és ki kategorizálja az igényléseket, és felhasználói hiba és félreérthetőség is előfordulhat. Meg kell ismerkednie az információ szabadságáról szóló jogszabállyal is, valamint azzal, hogy az abban foglaltakat a közintézmények hogyan alkalmazzák. Továbbá kiváló statisztikusnak is kell lennie. Kérdéseivel forduljon hozzánk.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
45715 sent 2018-10-31 12:38:49 +0100 waiting_response 2018-10-31 12:38:49 +0100 waiting_response outgoing
45966 response 2018-11-15 17:54:34 +0100 2018-11-16 14:46:25 +0100 waiting_response incoming
45978 status_update 2018-11-16 14:46:25 +0100 waiting_response 2018-11-16 14:46:25 +0100 waiting_response
45979 followup_sent 2018-11-16 14:47:09 +0100 outgoing
46571 response 2018-12-15 14:17:24 +0100 2018-12-19 14:46:58 +0100 waiting_response incoming
46574 edit 2018-12-16 11:25:09 +0100
46646 edit 2018-12-19 10:41:05 +0100
46655 status_update 2018-12-19 14:46:58 +0100 waiting_response 2018-12-19 14:46:58 +0100 waiting_response
46656 followup_sent 2018-12-19 14:49:14 +0100 outgoing
46819 response 2019-01-04 12:27:57 +0100 2019-01-05 20:36:14 +0100 partially_successful incoming
46838 status_update 2019-01-05 20:36:14 +0100 partially_successful 2019-01-05 20:36:14 +0100 partially_successful

Az ismertetett kifejezés arra utal, amikor a felhasználó kiválasztotta az állapotot az igénylésre vonatkozóan, és a legutóbbi esemény állapota frissült arra az értékre. A számított lehetőséget a KiMitTud állapítja meg a köztes eseményekre vonatkozóan, amelyekhez a felhasználó nem adott egyértelmű leírást. Az állapotok leírására vonatkozóan lásd a keresési tippeket.

Ezt az oldalt számítógép által olvasható formátumban is megkaphatja az igénylésre vonatkozó fő JSON oldal részeként. Lásd: API dokumentáció.