10. kerület Fehér út-Gyógyszertári út jelzőlámpa

Varga Viktor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Varga Viktor

Tisztelt Budapesti Közlekedési Központ Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a következőket:

Várható-e a 10. kerület Fehér út - Gyógyszertári út kereszteződés jelzőlámpa programjának, mert a Fehér úton jelenleg ezen kereszteződésben akad meg mindkét irányból a zöldhullám.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. február 25.

Üdvözlettel:

Varga Viktor

Hivatkozása ide

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0002911/2013 

Varga Viktor

[1][FOI #808 email]

 

 

Tisztelt Varga Viktor Úr!

 

Köszönettel megkaptuk Társaságunk részére érkezett megkeresését.

 

Tájékoztatjuk, hogy a Fehér út - Gyógyszergyári utca jelzőlámpás csomópont
nem összehangolt rendszer ("zöld hullám") része. Az Örs vezér tere és a
Gyógyszergyári utca között található a Finommechanikai Zrt. behajtójánál
egy jelzőlámpás szabályozás nélküli gyalogátkelőhely. A
forgalomszabályozásról szóló jogszabály  szerint jelzőlámpa által nem
szabályozott gyalogátkelőhelyen nem vezethet keresztül összehangolt
jelzőlámpás szabályozású útvonal. Ennek az oka az, hogy ha a járművezetők
hozzászoknak ahhoz, hogy zöld hullámban haladhatnak végig, akkor kevésbé
fognak a gyalogosokra és a szükséges elsőbbségadásra figyelni. 

 

A Fehér út - Gyógyszergyári u. jelzőlámpás csomópontban alapesetben
teljesen forgalomtól függő szabályozás működik, amely a villamosoknak
bejelentkezés esetén azonnal szabad jelzést ad, majd a villamos elhaladása
után adja meg a villamost keresztező kanyarodó irányokat. Így a működés
nem egy fix ciklus szerint történik, ezért az ideérkező jármű bármikor
érkezhet tilosra és szabadra is. A Fehér úti irányok viszonylag hosszú
szabad jelzést kapnak, így jó eséllyel érkezik szabad jelzésre a
járművezető.

 

Jelenleg a villamost érzékelő bejelentkezők hibája miatt fix
szükségprogramok működnek, aminek lehet olyan hatása, hogy mindig tilos
jelzésre érkezik a jármű. A bejelentkezők hibaelhárítása és a forgalomtól
függő (villamost előnyben részesítő) jelzési program felülvizsgálata
folyamatban van. A forgalomtól függő program újbóli elindítása ennek
elkészülte után, előreláthatólag március végéig meg fog történni.

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.

 

Budapest, 2013. március 7.

                                   

                                                    Tisztelettel:

 

Stieglerné Kassa Edit

Koordinációs és Ügyfélszolgálati Főosztály

Ügyfélszolgálati csoportvezető

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Varga Viktor

Tisztelt BKK!

Köszönettel megkaptam az 0038/0002911/2013 ügyszámú kérdésemre a válaszukat, amelyet természetesen elfogadok.

Ez egyetlen további kérésem kérdésem az volna, hogy kérem nevesítsék a válaszban hivatkozott "A
forgalomszabályozásról szóló jogszabály" -t, hogy pontosan melyik jogszabályról is van szó.

Várom,
Üdvözlettel:

Varga Viktor

Hivatkozása ide

Varga Viktor hozzászólt ()

A kereszteződésben a jelzőlámpa forgalom szabályozású, azonban jelenleg hibás 2013 márciusában várható javítása.

Link to this

Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Tisztelt Ügyfelünk!

Beadványát köszönettel megkaptuk,melynek feldolgozását megkezdtük.

Szíves tájékoztatásul közöljük, hogy levelére a választ – amennyiben annak
nem információkérés a tartalma – 30 napon belül megküldjük.
Információkérésére a választ haladéktalanul továbbítjuk.

Kérjük szíves türelmét.

Üdvözlettel,

BKK Zrt. Ügyfélszolgálata

Dear Customer,

Thank you for your query. It has been registered.

Please allow 30 days for a response if the content of your query is not a
request for information. Requests for information will be answered
immediately.

We kindly ask for your patience.

Kind regards,

BKK Zrt. Customer Service

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Varga Viktor hozzászólt ()

A válaszokat megkaptam, de kértem ,hogy nevesítsék a jogszabályt ami a forgalomszabályozásról szól, és amire hivatkozás történt.

Link to this

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0002911/2013 

Varga Viktor

[1][FOI #808 email]   

 

 

 

Tisztelt Varga Viktor Úr!  

 

Köszönettel megkaptuk ismételt megkeresését.

 

Tájékoztatjuk, hogy a 20/1984. (XII.21) KM rendelet VI. fejezet 23.5
pontjának i.) és j.) alpontja foglalkozik a gyalogos átkelőhely és
összehangolt forgalomirányítás kérdéskörrel:

 

„23.5. Gyalogos-átkelőhelyet nem szabad kijelölni

….

i) útkereszteződésen kívül, ha az forgalomirányító fényjelző készülékkel
irányított útkereszteződéstől, vagy kijelölt gyalogos-átkelőhelytől
számított 100 méteren belül van, kivéve, ha annak forgalmát - a mellette
levővel összehangolt - forgalomirányító fényjelző készülék irányítja.

j) összehangolt forgalomirányítású útkereszteződések között, kivéve, ha a
kijelölt gyalogos-átkelőhely forgalmát fényjelző készülék irányítja,”

 

Az előírás a meglévő csomópontokra is vonatkozik, hiszen a jogalkotó
szándékából kell kiindulni miszerint összehangolt útvonalon ne legyen
kijelölt, de jelzőlámpa által nem szabályozott gyalogos átkelőhely.

 

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.

 

Budapest, 2013. március 28.

                                   

                                                    Tisztelettel:

 

Stieglerné Kassa Edit

Koordinációs és Ügyfélszolgálati Főosztály

Ügyfélszolgálati csoportvezető

 

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Varga Viktor hozzászólt ()

A pontosítás megérkezett, a 20/1984. (XII.21) KM rendelet szabályozza a gyalogátkelőhely létesítését.

A rendelet szövege itt érhető el:
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg...

Link to this

Feladó: Varga Viktor

Tisztelt BKK!

Köszönöm a választ, természetesen elfogadom.

Üdvözlettel:

Varga Viktor

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Varga Viktor:
Csak a(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei