Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Sipos Anna, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

10000 fát Budapestre program

Sipos Anna küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést FŐKERT Nonprofit Zrt. részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Sipos Anna to read a recent response and update the status.

Feladó: Sipos Anna

Delivered

Tisztelt FŐKERT Nonprofit Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A 2016. október 27-dikén 3 éves programként nagy felhajtással meghirdetett "10000 fát Budapestre" akció 3 éves időtartama letelt. Kérem szíveskedjenek megküldeni, hogy e program keretében melyik évben, melyik utcában, közterületen, hány fát ültettek Budapesten, azok milyen fajúak, élnek e még, vagy azóta pótolni is kellett őket?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. január 11.

Üdvözlettel:
Sipos Anna

Hivatkozása ide

Feladó: FŐKERT Nonprofit Zrt. Fenntartás
FŐKERT Nonprofit Zrt.


Attachment image001.jpg
3K Download

Attachment K z rdek adatszolg ltat s 10.000 j f t Budapestre program.pdf
968K Download View as HTML


Sipos Anna                                                       
               Iktatószám: 298/2019

részére                                                              
                Ügyintéző: Nagy István / J.E.

 

 

Tisztelt Sipos Anna!

 

2019. január 11-én elektronikus úton továbbított, közérdekű adatigénylés
tárgyú levelére hivatkozva az információs önrendelkezési jogról és
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak
megfelelően mellékelten megküldjük a kért adatokat tartalmazó táblázatot,
szíves tájékoztatásul.

 

A táblázatban kerületenként és azon belül utcánként is feltüntettük az
elültetett fák darabszámát, illetve fafaját, valamint megjelöltük, hogy
hol és hány darab egyednél merült fel eredési probléma.

Ezeknek az egyedeknek a garanciális körben történő pótlásáról Társaságunk
folyamatosan gondoskodik.

 

A program három éves ültetési szakasza 2019. év őszén fog lezárulni, mely
időpontig a célul kitűzött 10.000 db fa kiütetésre kerül a Főváros
közterületeire.

Természetesen ezzel a program nem zárul le, hiszen az tovább folytatódik
az elültetett fák fenntartásával, illetve az esetlegesen elpusztuló
egyedek garanciális cseréjével.

 

Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását.

 

Üdvözlettel:

 

 

Lipcsei Szabolcs

igazgató

ZÖLDFELÜLET-FENNTARTÁSI IGAZGATÓSÁG

 

FŐKERT NONPROFIT ZRT.

 

CÍM: 1073 Budapest, Dob u. 90.

TEL.: +36 1 322 7032

MOBIL: +36 20 233 3562

FAX: +36 1 413 1283

WEB: [1]www.fokert.hu

E-MAIL: [2][email address]

 

 

P  Kérem, óvja a környezetet, ha nem szükséges ne nyomtassa ki ezt az
e-mailt! Please consider the environment before printing this email!

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Sipos Anna, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Sipos Anna:
Csak a(z) FŐKERT Nonprofit Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei