Ez a közérdekűadat-igénylés csatolmányának HTML formátumú változata 'Ayudate Holding tanulmánya'.


NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. 
H-1081 Budapest, Csokonai utca 3. 
 
 
 
 
 
 
 
Rádi Antónia 
Iktatószám: 
80001-108/3/5/2018.ÜSZ 
részére 
Ügyintéző: 
Roskó Éva 
[FOI #11255 email] 
Telefonszám:  896-1333 
   
 
TÁRGY: Közérdekű adatkérés  
 
Tisztelt Rádi Antónia! 
A 2018. június 4-én érkezett közérdekű adat megismerésére vonatkozó igényének teljesítési határidejét 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) 
bekezdése alapján további 15 nappal meghosszabbítom. 
 
Budapest, 2018. június 18. 
 
 
Üdvözlettel: 
Ferencz Attila 
igazgató 
Ügyfélszolgálati Igazgatóság 
 
 
+36 1 459 4200 
[email address] 
nisz.hu