Ez a közérdekűadat-igénylés csatolmányának HTML formátumú változata 'Rendszeres szabálysértések a vasúti átjáróban / Szemeretelep'. 
 
BUDAPESTI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 
HIVATALA 
 
 
 
Tárgy: Válasz adatkérésre 
 
 
 
 
 
 
 
Ea.: dr. Bodorné dr. Herold Henrietta c.r.őrgy. 
 
 
 
 
 
 
 
Telefon: 443-5000/Mellék: 31-238 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail: [email address] 
 
 
 
 
 
Lukács Máté úrnak, 
 
[FOI #11494 email] 
 
 
Tisztelt Lukács Máté Úr! 
 
 
A  Budapesti  Rendőr-főkapitányság  (a  továbbiakban:  BRFK)  részére  a  KiMitTud  weboldalon 
keresztül megküldött közérdekű adatkérésre vonatkozóan az alábbiakról tájékoztatom.   
 
2018.  június  12-én  a  [email address]  címről  küldött,  "Rendszeres  szabálysértések  a  vasúti 
átjáróban/Szemeretelep"  tárgyú  közérdekű  bejelentés  a  rendelkezésünkre  álló  adatok  szerint  a 
BRFK részére nem érkezett meg. Mivel a bejelentésről hatóságunk nem szerzett tudomást, ezért az 
abban foglaltakkal kapcsolatosan intézkedés sem történt.   
 
Budapest, K.m.f. 
 
 
 
Tisztelettel: 
 
 
 
Lipcsei Andrea r. alezredes 
 
hivatalvezető 
Cím: 1557 Budapest Postafiók: 1.   
Telefon: 443-5282; Fax: 443-5283 
e-mail: [email address] 
 
  RZSNEO_3.90.95.2 (01000-5724,5069-BUEG---668017105-901B0E16DDF4-5724,5113)