Ez a közérdekűadat-igénylés csatolmányának HTML formátumú változata 'A Pénztárak Garancia Alapja működésének törvényességét alátámasztó felügyeleti dokumentumok'.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tájékoztató 
 
 

a Pénztárak Garancia Alapja 2018. évi 
I. negyedéves jelentése 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Előterjesztő: dr. Szűcs László 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018.03.31.-ig 
  
ezer Ft-ban 
 
 
 
Előző év(ek) 
Tétel megnevezése 
Előző év 
Tárgyév 
módosításai 




01. Tagpénztárakkal szemben elszámolt díjbevételek 



      Ebből: garanciadíjbevétel 
  


02. Rendkívüli tagpénztári befizetések 
  

  
03. Pénztártagok jogi képviseletéért felszámított díjak 
  

  
I.   Garanciális bevételek (01+02+03) 



II.  Egyéb bevételek 



      Ebből: visszaírt értékvesztés 
  
  
  
04. Befagyott követelések kifizetésével kapcsolatos ráfordítások 
  
  
  
05. Pénztártagok jogi képviseletével összefüggő ráfordítások 
  
  
  
06. A Pénztártag egyéni sz.egyenl.a hozamgar.tőke.össz.tört.kieg.m.ráf 
  
  
  
07. Szolgáltatási tartalék kiegészítésével kapcsolatos ráfordítások 
  
  
  
08. Egyéb garanciális ráfordítás 
  
  
  
Ebből:-Alapra átszállt követelések behajtásával kapcsolatos ráfordítások 
  
  
  
          - társ.bizt.ny.rendsz.átlépő tagot a gar.kif.ford.pénz.megill.össz.m. 



ráford.       
III. Garanciális ráfordítások(04+05+06+07) 



09. Anyagjellegű ráfordítások 
12 314 

2 520 
10. Személyi jellegű ráfordítások 
21 337 

5 120 
11. Értékcsökkenési leírás 
77 

30 
IV. Működéssel kapcsolatos ráfordítások (8+9+10) 
33728 

7 640 
V.  Egyéb ráfordítások 
279 
  
67 
       Ebből: értékvesztés  
  

  
A. Szokásos tevékenység eredménye (I+II-III-IV-V) 
-34 007 

- 7 707 
12. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 
  

  
13. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 
26 025 

6 025 
14. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 
2 697 

1 005 
VI. Pénzügyi műveletek bevételei (11+12+13) 
28 772 

7 030 
15. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége   



16. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 



17. Értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 

  

18. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 
2 881 

720 
VII. Pénzügyi műveletek ráfordításai (14+15+16+17) 
2 881 

720 
B.    Pénzügyi műveletek eredménye( VI-VII) 
25 841 

6 310 
VIII.Rendkívüli bevételek 



IX.   Rendkívüli ráfordítások 



C.    Rendkívüli eredmény(VIII-IX) 
  

  

D.    Mérleg szerinti eredmény (+-A+-B+-C) 
-8 166 

- 1 397 
 
Az I. negyedéves – 1,39 millió forintos veszteség a nagyon  
 alacsony kama  tok illetve hoz  amok 
miatti bevételcsökkenésre vezethető vissza. A pénzügyi műveletek nettó bevételei csak 81 %-
ban biztosították a működési költségekre fordított kiadásokat.  
 
 Megnevezés   
 
2017.év 
 
2018.I.név terv 
2018. I. név 
Személyi jellegű ráfordítás  25,76 m Ft 
 
   6,44 m Ft 
 
  5,12  m Ft 
Dologi költségek 
 
  9,17 m Ft 
 
   3,17  m Ft      
  2,52  m Ft 
Egyéb ráfordítások   
   0,080 m Ft   
   0,020   m Ft  
   0,030  m Ft 
Összesen 
 
 
35,1 m Ft 
 
  9,63  m Ft 
 
  7,67  m Ft 
 
 
Az I. negyedéves személyi jellegű ráfordítások a személyi jellegű negyedéves terv  80 %-a, az 
I.  negyedéves  dologi  költségek  a  dologi  negyedéves  tervköltségek  79  %-a,  míg  az  I. 
negyedéves összes kiadás a tervezett éves kiadások 80 %-a. 
 
A kezelt pénzeszközök állománya 
 
Összesítés 
 
 
NEÉ napja: 2018.03.31 
 
 
Összesített csoport neve 
Bekerülési érték Piaci érték 
Pénztárak Garancia Alapja 876/2130943  /  OTP  
 
Diszkontkincstárjegyek összesen: 
51 699 196 
51 700 000 
Államkötvények/Fix kamat összesen: 
311 006 146 
329 570 026 
Államkötvények/Változó kamat összesen: 
6 220 372 
6 503 484 
Magyar állampapír  össz: 
368 925 714 
387 773 510 
Értékpapírok összesen 
368 925 714 
387 773 510 
Pénzszámla egyenleg 
24 357 
24 357 
Piaci érték 
368 950 071 
387 797 866 
Bruttó eszközérték 
368 950 071 
387 797 866 
 
 
Összesítés 
 
 
NEÉ napja: 2018.03.31 
 
 
Összesített csoport neve 
Bekerülési érték Piaci érték 
Pénztárak Garancia Alapja 875/2030943  /  AMUNDI  
 
Államkötvények/Fix kamat összesen: 
242 662 660 
262 097 373 
Magyar állampapír  össz: 
242 662 660 
262 097 373 
Értékpapírok összesen 
242 662 660 
262 097 373 
Pénzszámla egyenleg 
4 189 
4 189 
Piaci érték 
242 666 849 
262 101 562 
Bruttó eszközérték 
242 666 849 
262 101 562