Ez a közérdekűadat-igénylés csatolmányának HTML formátumú változata 'Karancsság Község Önkormányzata jegyzőkönyvek, 2018'.

 
 
 
Ikt.szám: NO/TFO/164-8/2018.                                          Tárgy: Tóth Gábor közérdekű  
Ügyintéző: Krekács Judit                                                               adatigénylése                                       
Telefon: 32/620-736 
e-mail: [email address] 
 
 
Tóth Gábor 
 
[email address] 
 
Tisztelt Tóth Gábor Úr! 
 
A  Nógrád  Megyei  Kormányhivatalhoz  ismételten  e-mailben  benyújtott  –  Karancsság  Község 
Önkormányzat  Képviselő-testületének 2018. január 1-től 2018.  augusztus 31-ig  terjedő időszakban 
tartott üléseiről készült jegyzőkönyvekre vonatkozó – közérdekű adatigénylését teljesítem. 
 
A  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  a  kért  adatigénylésnek  Ságújfalu  Közös  Önkormányzati  Hivatal 
Jegyzője  által  a  Nemzeti  Jogszabálytár  zárt  informatikai  felületére  (a  továbbiakban:  Njt.  felület) 
feltöltött  jegyzőkönyvek  alapján  tesz  eleget.  Az  adatbázisból  elektronikusan  pdf.  formátumban 
csatolom az alábbi jegyzőkönyveket mellékleteivel együtt: 
 
Karancsság 2018.01.25. jegyzőkönyv 
Karancsság 2018.03.06. jegyzőkönyv 
Karancsság 2018.03.13. jegyzőkönyv 
Karancsság 2018.04.04. jegyzőkönyv 
Karancsság 2018.04.12. jegyzőkönyv 
Karancsság 2018.04.16. jegyzőkönyv 
Karancsság 2018.05.02. jegyzőkönyv 
Karancsság 2018.05.23. jegyzőkönyv 
Karancsság 2018.05.31. jegyzőkönyv 
Karancsság 2018.07.31. jegyzőkönyv 
Karancsság 2018.08.28. jegyzőkönyv 
 
Salgótarján, 2018. november 27. 
 
  
 
 
                         Tisztelettel: 
                                                                                               dr. Szabó Sándor kormánymegbízott 
  
 
 
 
 
 
 
 
          nevében és megbízásából:    
 
                                   
Digitálisan aláírta:  
  
 
Nógrád Megyei 
 
Kormányhivatal 
 
Dátum: 2018.11.28 
                                                                                                
15:26:41 +01'00'
 
                                                                                                                     dr. Szabó József 
                                                                                                                               főosztályvezető 
                                                                                                                                                                                                                             
                                        
 
                                                         
 
                                                                                                                  
 
 
 
Hatósági Főosztály   
3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Tel: (32) 620-735, Fax: (32) 620-196, e-mail: [email address]