Ez a közérdekűadat-igénylés csatolmányának HTML formátumú változata 'Adatvédelmi tisztiviselői szerződés és a személyes adatok kezelésére vonatkozó dokumentumok'.

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
2. BELSŐ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG KERETÉBEN ELLENŐRZÉSI JELENTÉSTERVEZET ÉS A 
VÉGLEGES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ELKÉSZÍTÉSE 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 
Költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről 
és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) 
kormányrendelet 
ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
Ellenőrzött  szervezeti  egységek  Polgármesteri 
Hivatalon  belül;  Ellenőrzött  szervek  (Újpesti 
gazdasági társaságok illetve intézmények) 
Ezeken  belül  esetlegesen  munkavállalók  adatai 
előfordulhatnak. 
 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
Esetileg,  a  vizsgált  területhez  kapcsolódóan 
munkaügyi adatban érintett dolgozó neve. 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
Papír  alapon  csak  az  ellenőrzött  szervezeti 
egység,  a  ellenőrzött  szerv  vezetője  ill.  akire 
vonatkozóan 
megállapítást, 
következtetést 
tartalmaz a végleges jelentés. Ezen érintetteken 
kívül  más  csak  Jegyzői  utasítást  követően 
tekinthet bele (kivéve: pl. Állami Számvevőszéki 
ellenőrzés). 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  Nem történik adattovábbítás 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 
Megőrzés irattári jel szerint 
TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
4. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK, TÁMOGATÁSOK IGÉNYBE VÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 
Jogszabályi alapon alapuló adatkezelés 
ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
magánszemélyek 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
Név, lakcím, TAJ, 
család összetétel 
Egészségi állapot, egyes támogatási típusoknál. 
jövedelem adatok, lakhatási körülmények. 
Eredeti és másolt okiratok. 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
Elektronikus és postai úton adatküldés történik 
a  kijelölt  hatóságoknak.  KSH,  OEP  kap  adatot, 
NAV nem kap adatot. 
Bíróságnak és társhatóságoknak adattovábbítás. 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  Kivételes esetben, megkeresésre. 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 
Megőrzés irattári jel szerint 
TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
5. SZÉPKORÚ SZEMÉLYEK ADATAI 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 
Jogi  kötelezettség  -  szépkorú  személyek 
köszöntése - teljesítése 
ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
Szépkorú magánszemélyek 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
Név, lakcím, születési idő. 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
Nem történik adattovábbítás 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  Nem történik adattovábbítás 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 
Megőrzés irattári jel szerint 
TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
6. FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK DÍJHÁTRALÉK-KIEGYENLÍTŐ TÁMOGATÁSÁT ENYHÍTŐ 
PÁLYÁZAT ADATAI 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 
Érintett hozzájárulása 
ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
Fogyatékos személyek és háztartásuk tagjai 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
Különleges  adat:  fogyatékosság,  egészségi 
állapot. 
Név,  szül.  hely,  jövedelmi  adat,  hozzátartozók 
adatai. 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
Elektronikus és postai úton adatküldés történik 

kijelölt 
hatóságoknak 
és 
közüzemi 
szolgáltatóknak. 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  Nem történik adattovábbítás 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 
Megőrzés irattári jel szerint 
TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
7. TÁJÉKOZTATÓ EMAILEK, LEVELEK, SZÓBELI MEGKERESÉSRE 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 
Érintett hozzájárulása 
ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
Hivatalt megkereső magánszemélyek 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
Név, elérhetőségi adatok, lakcím, telefon, email. 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
Nem történik adattovábbítás 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  Nem történik adattovábbítás 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 
Tárolás: főszabály: 2 év. 
TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
8. HADIGONDOZOTT, HADIÁRVA 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 
1994. évi. XLV. törvény Hdt.) 14. § és 15. § 
ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
Hadigondozottak, hadiárvák 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
Név, természetes azonosítók 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
Kormányhivatal, más hatóságok 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  Tájékoztatás lehet (Pl. Vöröskereszt, köztemetés 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
ügyben) 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 
Régi határozat alapján kezelik, 
Kérelemre induló eljárás 
TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
9. ÁPOLÁSI DÍJ 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 
Helyi rendelet 
Szociális törvény 
ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
Ápolást végző, az ápolt adatai 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
A szociális ellátásnál szükséges adatok 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
jogosultsági időszakok igazolása nyugdíj célból 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  Nem történik adattovábbítás 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 
2015-16 
között 
átadásra 
kerültek 
kormányhivatalhoz 
TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
11. BURKOLATBONTÁSSAL JÁRÓ, KÖZÚT TERÜLETÉN VÉGZETT MUNKÁKRA VONATKOZÓ 
TULAJDONOSI, KÖZÚTKEZELŐI ÉS MUNKAKEZDÉSI HOZZÁJÁRULÁSOK NYILVÁNTARTÁSA. 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 
1988. évi I. törvény - a közúti közlekedésről; 
30/1988.  (IV.  21.)  MT  rendelet  a  közúti 
közlekedésről  szóló  1988.  évi  I.  törvény 
végrehajtásáról; 
48/2012.  (XI.30.)  önk.  rendelet  Budapest 
Főváros  IV.  kerület  Újpest  Önkormányzata 
vagyonáról és a vagyonelemek feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlásáról 
12/2000. (VI.30.) önk. rendelet a helyi közutak 
nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő 
díjak mértékéről 
ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
Ügyfelek, 
tulajdonosok, 
kérelmező 
magánszemélyek, céges kapcsolattartók 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
Papír alapú dokumentáció (levelek, szöveges és 
rajzi  részeket  tartalmazó  tervek)  ügyiratba 
helyezve 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
Nem történik adattovábbítás 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  Nem történik adattovábbítás 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 
Megőrzési idők, az iktató megőrzési idői 
Van határidős letevés az iktatóba, határidő után 
visszaadja. 
TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
12. SZENNYVÍZ-ELŐTISZTÍTÓKRA LÉTESÍTÉSI- ÉS ÜZEMELTETÉSI ENGEDÉLYEK KIADÁSA, 
ENGEDÉLYEZTETÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 
Közhatalmi feladat 
ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
Ügyfelek, 
tulajdonosok, 
kérelmező 
magánszemélyek, céges kapcsolattartók 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
Igénylő magánszemély név, lakcím adatai 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
Igen 
papír 
alapú 
és 
elektronikus 
adatszolgáltatás 

társhatóság 
részére 
jogszabály szerint 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  Nem történik adattovábbítás 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 
Megőrzés irattári jel szerint 
TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
13. 500 M3/ÉV MAX. VÍZFELHASZNÁLÁSÚ KUTAK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSAI (LÉTESÍTÉS, 
ÜZEMELTETÉS, MEGSZÜNTETÉS) 
ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 
Közhatalmi feladat 
ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
Ügyfelek, 
tulajdonosok, 
kérelmező 
magánszemélyek, céges kapcsolattartók 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
Igénylő magánszemély név, lakcím adatai 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
Igen 
papír 
alapú 
és 
elektronikus 
adatszolgáltatás 

társhatóság 
részére 
jogszabály szerint 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  Nem történik adattovábbítás 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 
Megőrzés irattári jel szerint 
TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
14. ÉPÍTÉSHATÓSÁGI ELJÁRÁSBAN SZAKMAI VÉLEMÉNY ADÁSA - HELYI JELENTŐSÉGŰ TÁJ 
ÉS TERMÉSZETVÉDELMI SZEMPONTBÓL 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 
Közhatalmi feladat 
ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
Ügyfelek, 
tulajdonosok, 
kérelmező 
magánszemélyek, céges kapcsolattartók 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
Igénylő magánszemély név, lakcím, esetlegesen 
egyéb személyes adatai 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
Nem történik adattovábbítás 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  Nem történik adattovábbítás 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 
Megőrzés irattári jel szerint 
TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
15. LAKOSSÁGI ÉSZREVÉTELEK, BEJELENTÉSEK FOGADÁSA, KIVIZSGÁLÁSA 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 
Közhatalmi feladat 
ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
ügyfelek, bejelentők 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
Bejelentő név és elérhetőségi adatai 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
Esetenként,  társhatóság,  másodfokú  hatóság, 
bíróság 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  Nem történik adattovábbítás 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 
Megőrzés min. 2 év. (Irattári jel szerint) 
TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
16. KÖZTERÜLETI SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTŐ SZIGETEKKEL KAPCSOLATOS 
BEJELENTÉSEK KIVIZSGÁLÁSA 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 
Jogi kötelezettség teljesítése 
ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
ügyfelek, bejelentők 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
Bejelentő név és elérhetőségi adatai 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
Esetenként,  társhatóság,  másodfokú  hatóság, 
bíróság 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  Nem történik adattovábbítás 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 
Szintén lakossági bejelentés 
TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
17. JEGYZŐI HATÁSKÖRBEN LÉVŐ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA - 
ILLEGÁLISAN ELHAGYOTT HULLADÉK KAPCSÁN 
ELJÁRÁS, ÖNKÉNTES TELJESÍTÉS CÉLJÁBÓL, KÖTELEZÉS VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS 
LEFOLYTATÁSA 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 
Közhatalmi feladat 
ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
ügyfelek 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
Hulladékot  illegálisan  lerakó  magánszemély 
név, és természetes azonosító adatai 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
Esetenként,  társhatóság,  másodfokú  hatóság, 
bíróság 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  Nem történik adattovábbítás 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 
Megőrzés irattári jel szerint 
TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
18. LOMTALANÍTÁS SEGÍTÉSE 
LAKOSSÁGI BEJELENTÉS KIVIZSGÁLÁSA 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 
Közhatalmi feladat 
ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
ügyfelek 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
Bejelentő név és elérhetőségi adatai 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
Esetenként,  társhatóság,  másodfokú  hatóság, 
bíróság 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  Nem történik adattovábbítás 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 
Megőrzés irattári jel szerint 
TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
19. A JEGYZŐ HATÁSKÖRÉBE UTALT ZAJÜGYEK INTÉZÉSE, ZAJ ÉS REZGÉSTERHELÉSI 
ÉRTÉKEK MEGÁLLAPÍTÁSA 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 
Közhatalmi feladat 
ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
ügyfelek 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
Érintett  vagy  kérelmező  magánszemélyek 
elérhetőségi adatai 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
Esetenként,  társhatóság,  másodfokú  hatóság, 
bíróság 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  Nem történik adattovábbítás 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 
Megőrzés irattári jel szerint 
TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
20. A JEGYZŐ HATÁSKÖRÉBE UTALT NÖVÉNYVÉDELMI FELADATOK ELVÉGZÉSE, 
INGATLANON BELÜL TALÁLHATÓ ALLERGÉN GYOMNÖVÉNYEKKEL SZEMBENI KÖZÉRDEKŰ 

VÉDEKEZÉS ELRENDELÉSE 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 
Közhatalmi feladat 
ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
ügyfelek 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
Érintett  vagy  kérelmező  magánszemélyek 
elérhetőségi adatai 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
Igen  esetenként  az  adatok  papír  alapon 
megküldésre  kerülnek  egyéb  hatóságok  részére 
jogszabály szerint 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  Nem történik adattovábbítás 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 
Megőrzés irattári jel szerint 
TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
21. KOMPOSZTÁLÁSI PROGRAM 
LAKOSSÁGI PÁLYÁZAT ÜGYINTÉZÉSE 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 
Közérdekű 
feladat 
teljesítéséhez 

szerződéskötéshez 
ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
személyek, társasházak és lakásszövetkezetek 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
személyes adatok, lakcímadatok, komposztálási 
helyre (lakóhelyre) vonatkozó adatok 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
FKF  Zrt.  részére,  megállapodás  és  adatvédelmi 
hatósági engedély alapján 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  Nem történik adattovábbítás 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 
Megőrzés irattári jel szerint 
TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
22. LOCSOLÁSI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ IGAZOLÁS KIADÁSA 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 
Közhatalmi feladat 
ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
ügyfelek 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
Érintett  vagy  kérelmező  magánszemélyek 
elérhetőségi adatai 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
papír alapon, védelem nincs 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  Nem történik adattovábbítás 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 
Megőrzés irattári jel szerint 
TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
23. FAKIVÁGÁSI ENGEDÉLY-KÉRELEM ELBÍRÁLÁSA 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 
Közhatalmi feladat 
ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
ügyfelek 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
Érintett  vagy  kérelmező  magánszemélyek 
elérhetőségi adatai 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
papír alapon 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  Nem történik adattovábbítás 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 
Megőrzés irattári jel szerint 
TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
24. FAPÓTLÁSI KÖTELEZÉS 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 
Közhatalmi feladat 
ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
ügyfelek 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
Érintett  vagy  kérelmező  magánszemélyek 
elérhetőségi adatai 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
papír alapon 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  Nem történik adattovábbítás 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 
Megőrzés irattári jel szerint 
TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
25. JOGELLENES FACSONKÍTÁS MIATTI ELJÁRÁS 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 
Közhatalmi feladat 
ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
ügyfelek 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
Érintett magánszemélyek elérhetőségi adatai 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
papír alapon 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  Nem történik adattovábbítás 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 
Megőrzés irattári jel szerint 
TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
27. ANYAKÖNYVI ÜGYEK 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 
Jogszabályi rendelkezésen alapuló adatkezelés 
ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
Magyarországi  lakóhellyel  rendelkező,  nem 
rendelkező 
magyar 
és 
nem 
magyar 
állampolgárok 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
Anyakönyvi nyilvántartási iratok 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
A jogszabályben előírt módon. 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  
jogszabályban 
előírt 
hivatalos 
úton 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
(anyakönyvi 
felügyelet, 
Külgazdasági 
és 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
Külügyminisztérium) 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 
Nem selejtezhető iratok 
TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
29. KÖZPONTI IKTATÁS 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 
Jogszabály és iratkezelési szabályzat szabályozza 
ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
Az összes beküldő ügyfél, másik hatóság/hivatal, 
valamint belső ügyek 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
Ügyiratok  adatai:  beküldő,  cím,  adat  jellege, 
beérkezés dátuma stb… 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
Nem selejtezhetőség esetén a levéltárba kerül, 15 
év után. 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  Nem történik adattovábbítás 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 
Minden ügyirat esetén, az iratkezelési szabályzat 
által meghatározott. 
15 év után levéltári megőrzés. 
TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
31. LAKÁSOK BÉRBEADÁSA 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 
Közhatalmi és tulajdonosi jog gyakorlás is. 
ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
magánszemélyek,  velük  együtt  lakók  ill. 
költözők adatai 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
Név,  cím,  szociális  adatok,  jövedelem,  családi 
állapot, eltartottak stb. 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
Elektronikus és postai úton adatküldés történik 
a  jogszabályban    meghatározott  és  feljogosított 
hatóságoknak  és  az  Újpesti  Vagyonkezelő  Zrt-
nek, közszolgálati szerződés alapján. 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  Nem történik adattovábbítás 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 
Irattári jelzet szerint 
TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
32. BÉRLETI SZERZŐDÉSEKKEL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 
Közhatalmi és tulajdonosi jog gyakorlás is. 
ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
lakások bérlői, és a háztartásukban élők 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
Bérlő neve, címe, együtt lakók adatai 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
Elektronikus és postai úton adatküldés történik 
a  jogszabályban    meghatározott  és  feljogosított 
hatóságoknak  és  az  Újpesti  Vagyonkezelő  Zrt-
nek, közszolgálati szerződés alapján. 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  Nem történik adattovábbítás 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 
Irattári jelzet szerint 
TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
33. FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 
Közhatalmi 
ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
igénylő magánszemélyek és házastársuk adatai. 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
Igénylők neve, elérhetősége, jövedelmi adatai 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
Elektronikus és postai úton adatküldés történik 
a  jogszabályban    meghatározott  és  feljogosított 
hatóságoknak. 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  Nem történik adattovábbítás 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 
Irattári jelzet szerint 
TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
34. EGYÉB ESETI EXCEL ALAPÚ NYILVÁNTARTÁSOK 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 
Közhatalmi 
ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
Lakásügyeket intézők 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
Érintettek neve, elérhetősége, esetenként egyéb 
vagyoni, jövedelemi adatai 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
Elektronikus és postai úton adatküldés történik 
a  jogszabályban    meghatározott  és  feljogosított 
hatóságoknak. 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  Nem történik adattovábbítás 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 
aktualizált  nyilvántartás,  tárolási  idő  nem 
meghatározott 
TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
35. VÉGREHAJTÁSOK, EXCEL TÁBLA, BÉRLETI SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDIK 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 
Közhatalmi 
ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
Végrehajtás alá eső állampolgárok 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
Név,  cím,  kiskorú  neve,  egyéb  lakók  adatai  is 
(Bérleti 
szerződés 
adatai. 
Ha 
átmeneti 
nevelésben vannak a kilakoltatott gyermekei, ez 
az információ is) 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
Elektronikus és postai úton adatküldés történik 
a  jogszabályban    meghatározott  és  feljogosított 
hatóságoknak. 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  Nem történik adattovábbítás 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 
aktualizált  nyilvántartás,  tárolási  idő  nem 
meghatározott 
TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
37. SZERZŐDÉSEK (KIVÉVE MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉSEK), MEGRENDELŐK 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 
jogszabályi alapon alapuló adatkezelés 
ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
szerződéses partnerek 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
Szerződő felek azerződésben rögzített adatai. 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
Közérdekű  adatszolgáltatás  esetén  5  millió  Ft-
nál nagyobb szerződések kimutatása nyilvános, 
közérdekű  adatbekérés  esetén  is  lehetséges, 
külső ellenőrzések, pályázati elszámolások 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  Nem történik adattovábbítás 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 
Megőrzés irattári jel szerint 
TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
38. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉSEK 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 
jogszabályi alapon alapuló adatkezelés 
ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
szerződéses partnerek 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
Szerződő fél, név,4t, adószám 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
Közérdekű  adatbekérés,  külső  ellenőrzések, 
pályázati elszámolások 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  Nem történik adattovábbítás 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 
Megőrzés irattári jel szerint 
TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
42. HAVI BÉRLISTÁK, LEMENTVE 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 
jogszabályi alapon alapuló adatkezelés 
ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
Saját dolgozók 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
eAdatról 
lementett 
(Kincstári 
rendszer), 
személyenkénti bér. 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
Nem történik adattovábbítás 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  Nem történik adattovábbítás 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 
Megőrzés irattári jel szerint 
TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
43. INTÉZMÉNYI LEVELEK, ÉRTESÍTÉSEK 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 
jogszabályi alapon alapuló adatkezelés 
ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
Intézményi dolgozók 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
Intézmények 
levelei, 
ktgvetést 
érintenek, 
személyes adatot (bér stb) tartalmazhatnak. 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
Nem történik adattovábbítás 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  Nem történik adattovábbítás 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 
Megőrzés irattári jel szerint 
TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
45. NÉPESSÉG ADATBÁZIS 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 
Jogi kötelezettség 
ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
Kerületi lakosok 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
Kerületi lakosok 
4t 
személyi szám 
lakcím be/kijelentkezés 
férfi/nő 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
Csak statisztika, pl. 18 év alatti gyerekek, orvosi 
körzetek  létszáma  (Adat  átadás  az  Ált. 
Igazgatástól) 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  Nem történik adattovábbítás 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 
Folyamatos frissítésekkel felülíródik 
TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
46. JOGOSULTSÁG IGÉNYLŐ NYOMTATVÁNY 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 
Jogi kötelezettség 
ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
Munkavállalók 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
Jogosultág igénylő munkatárs azonosító adatai, 
név, beosztás, szervezeti egység 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
Nem történik adattovábbítás 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  Nem történik adattovábbítás 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 
Személyügyi, képzési nyilvántartások megőrzési 
ideje szerint 
TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
47. BIZTONSÁGI KÉPZÉSEK JELENLÉTI ÍVEI (MÁSOLAT) 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 
Jogi kötelezettség 
ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
Munkavállalók 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
papír alapon, név, beosztás,  aláírás. 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
Igen, képzést végző szervezethez 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  Nem történik adattovábbítás 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 
Személyügyi, képzési nyilvántartások megőrzési 
ideje szerint 
TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
48. E-LEARNING ADATKEZELÉSI NYILATKOZATAI 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 
Jogi kötelezettség 
ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
Munkavállalók 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
Papír 
alapon, 
név, 
email 
cím, 
aláírás. 
Osztályonkénti kimutatás 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
Igen, képzést végző szervezethez 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  Nem történik adattovábbítás 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 
Személyügyi, képzési nyilvántartások megőrzési 
ideje szerint 
TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
49. ADATHORDOZÓ NYILVÁNTARTÁS 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 
Jogi kötelezettség 
ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
Munkavállalók 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
Név, osztály 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
Nem történik adattovábbítás 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  Nem történik adattovábbítás 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 
Leltár program megőrzési ideje szerint 
TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
50. LELTÁR PROGRAM (IT) 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 
Jogi kötelezettség 
ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
Munkavállalók 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
Név, osztály 
Átadó neve is, papír alapon 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
Nem történik adattovábbítás 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  Nem történik adattovábbítás 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 
Eszköz selejtezéséig 
TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
51. CSOMAGOSZTÁS, NYUGDÍJAS, ÚJPESTI LAKOSOKNAK 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 
Közérdekű, jogszabályi alapon 
ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
Helyben lakó nyugdíjasok 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
Név, szül adat, cím, aláírás 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
Nem történik adattovábbítás 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  Nem történik adattovábbítás 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 
Jogszabályi alapon 
TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
53. PÉNZÜGYI SZAKRENDSZER ADATAI 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 
Kötelezettségek 
teljesítése, 
követelések 
érvényesítése, 
jogszabályon 
alapuló 
kötelezettségek teljesítése 
ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
Szállítók,  vevők,  szerződéses  partnerek,  saját 
dolgozók 
(mint 
címzettek, 
fizetés, 
munkábajárási ktg-ek, adóazonosító) 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
Utalások kedvezményezettjeinek adatai, fizetés, 
bankszámlaszám. 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
Banki  utaláskor  elektronikus  adat  átküldés  a 
bankban  bejelentett  személyek  aláírásával, 
külső 
szervezet 
felé 
(NAV, 
KSH) 
az 
adatszolgáltatás  szintén  elektronikus  úton 
felhasználó névvel jelszóval védett 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  Adatcsere  nem  történik,  de  lehetséges  külföldi 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
utalás 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 
Törlés nincsen.  Kifutott követelések is  tárolva. 
TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
54. FIZETÉSI ELŐLEG NYILVÁNTARTÁS 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 
Érintett hozzájárulása, Adatkezelő jogos érdeke 
ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
Saját dolgozók 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
Munkavállaló 
adatai; 
előleg 
folyósításhoz 
szükséges összes adat 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
Nem történik adattovábbítás 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  Nem történik adattovábbítás 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 
Munkaügyi jogszabályok szerint 
TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
55. MUNKÁLTATÓI KÖLCSÖN 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 
Érintett hozzájárulása, Adatkezelő jogos érdeke 
ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
Saját dolgozók 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
Munkavállaló  adatai;  kölcsön  folyósításhoz 
szükséges összes adat 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
Folyósító bankkal adatcsere 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  Nem történik adattovábbítás 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 
Munkaügyi jogszabályok szerint 
TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
56. PERES ÜGYEK 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 
Adatkezelő jogos érdeke 
ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
Peres felek 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
Ügyfél személyes adatai. 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
Igen, jogi képviselő részére és a bíróságokhoz 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  Nem történik adattovábbítás 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 
Egyedi, a jogigény elévüléséig 
TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
57. PAPÍR ALAPÚ ADATTÁROLÁS 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 
Szerződés teljesítése;  
Adatkezelő jogos érdeke. 
ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
Potenciálisan  magánszemélyek  és  cégek  adatai  
is 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
szállító 
vevő 
számla, 
teljesítés 
igazolás, 
bankkivonat stb. 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
Nem történik adattovábbítás 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  Nem történik adattovábbítás 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 
Irattári szabály szerint, illetve az Sztv. Szerint 
TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
59. HAVI MUNKAÜGYI ÉS FIZETÉSI ADATOK 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 
Jogi kötelezettség teljesítése 
ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
Közcélú foglalkoztatottak 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
Az 
új 
belépők 
adatlapja, 
fénymásolat, 
munkaszerződés. 
Elektronikus adatok a munkaköri leírásról és a 
kifizetésekről 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
A  MÁK  rendszerében  rögzítjük,  valamint  a 
Munkaügyi 
Központ 
felé 

havi 
elszámolásokban (papír alapon) 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  Nem történik adattovábbítás 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 
Bér és munkaügyi jogszabályok szerint 
TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
60. SZEMÉLYI DOSSZIÉ 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 
Jogi kötelezettség teljesítése 
ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
Közcélú foglalkoztatottak 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
Közvetítő  lap  munkaügyi  központtól,  orvosi 
szakvélemény, mit dolgozhat; 
Végzettség , kor 
Igazolvány  másolatok  (alíratva),  Taj,  NAV 
gyermekek,  esetleg  házastárs,  élettárs  is 
bekerülhet. 
 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
Szerződésből kap a kormányhivatal is. 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  Nem történik adattovábbítás 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 
Bér és munkaügyi jogszabályok szerint 
TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
61. MUNKÜGYI KÖZPONT EXCEL 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 
Jogi kötelezettség teljesítése 
ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
Közcélú foglalkoztatottak 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
Név, tajszám,  belépés ideje, tevékenység FEOR 
száma stb. 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
Továbbítás a Munkaügyi központnak. 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  Nem történik adattovábbítás 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 
Bér és munkaügyi jogszabályok szerint 
TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
62. KÖZÖS EMAIL 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 
Adatkezelő jogos érdeke 
ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
Elítélt foglalkoztatott 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
Esetlegesen személyes adatot tartalmazhat 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
Igen, válaszként a pártfogónak 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  Nem történik adattovábbítás 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 
Adott ügyirathoz kapcsolódó megőrzés szerint 
TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
63. RIASZTÓ KÓD NYILVÁNTARTÁSA 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 
Adatkezelő jogos érdeke 
ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
Saját munkavállalók 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
Munkatársak be- és kilépési adatai 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
Nem történik adattovábbítás 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  Nem történik adattovábbítás 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 
Hat hónap 
TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
65. RENDÉSZETI SZOFTVER, SZABÁLYSÉRTÉSEK KEZELÉSE 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 
Közhatalmi feladat 
Törvény és helyi rendelet alapján 
ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
Szabálysértők, gépjármű tulajdonos és üzemben 
tartó 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
Fényképfelvétel, 
szabálysértő 
személyazonossági adatai; 
Gépjármű és üzemben tartó adatai; 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
•  Rendőrség;  közp.  közl  szabálysértés,  és 
területileg illetékes rkp. 
• IV. ker. kormányhivatal 
•  Lakóhely  szerinti  illetékes  önkormányzat 
jegyzője 
•  Társszervek  megkeresései  (postailevelek)  – 
iktatás, ügyirat 
Adatfeldolgozó Session Base Kft. 
 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  Nem történik adattovábbítás 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 
• Session rdsz: eljárás megindításáig tárol, utána 
töröl.  
• Fényképfelvétel 30 napig kerül tárolásra 
 
TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
66. RENDÉSZETI SZOFTVER, KÖZTERÜLET MODUL 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 
Közhatalmi feladat 
Törvény és helyi rendelet alapján 
ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
Közterület 
használati 
engedélyt 
igénylők, 
szabálysértők 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
Közterület  használati  engedélyek  igénylői,  név, 
cím, m2, érvényesség 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
•  Rendőrség;  közp.  közl  szabálysértés,  és 
területileg illetékes rkp. 
• IV. ker. kormányhivatal 
•  Lakóhely  szerinti  illetékes  önkormányzat 
jegyzője 
•  Társszervek  megkeresései  (postailevelek)  – 
iktatás, ügyirat 
Adatfeldolgozó Session Base Kft. 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  Nem történik adattovábbítás 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 
• Session rdsz: eljárás megindításáig tárol, utána 
töröl.  
• Fényképfelvétel 30 napig kerül tárolásra 
 
TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
67. PDA- GPS NYOMKÖVETŐ 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 
Közhatalmi 
ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
Közterület felügyelők 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
A  közterület  felügyelők  személyhez  rendelt 
PDA-i, GPS helyinformációval 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
Adatfeldolgozó Session Base Kft. 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  Nem történik adattovábbítás 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 
Hat hónapos megőrzés 
TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
68. LEVELEZÉS, ELEKTRONIKUS 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 
Közhatalmi 
ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
Érintett ügyfelek 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
Ügyfelek azonosításra alkalmas adatai 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
Nem történik adattovábbítás 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  Nem történik adattovábbítás 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 
Iktatott levelek, iratkezelési jelzet szerint 
TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
69. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 
Közhatalmi 
ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
Érintett ügyfelek 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
Beadványok átvétele, személyes adatokkal 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
Nem történik adattovábbítás 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  Nem történik adattovábbítás 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 
Iktatott levelek, iratkezelési jelzet szerint 
TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
71. IRODÁN ÉS ÉPÜLETEN BELÜLI KAMERA RENDSZER 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 
adatkezelő jogos érdeke 
ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
Érintett ügyfelek 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
Egyes területekről videofelvétel készül 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
Rendőrségi intézkedés szükségessége esetén 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  Nem történik adattovábbítás 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 
Öt napos ciklus 
TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
72. BELÉPTETŐ KÓD 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 
adatkezelő jogos érdeke 
ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
A Rendészet munkavállalói 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
Dolgozó be- kilépési adatai 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
Nem történik adattovábbítás 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  Nem történik adattovábbítás 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 
750 esemény után felülíródik. 
TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
74. AZ ÖNKORMÁNYZATI ADÓHATÓSÁG HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ HELYI ADÓK 
(ÉPÍTMÉNYADÓ, TELEKADÓ, KOMMUNÁLIS ADÓ, IDEGENFORGALMI ADÓ) , TELEPÜLÉSI ADÓ, 
JÖVEDÉKI ADÓ, GÉPJÁRMŰADÓ, ADÓK MÓDJÁRA BEHAJTANDÓ KÖZTARTOZÁS, 
KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁSI ILLETÉK, TALAJTERHELÉS 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 
és  az  önkormányzati  adóhatóság  hatáskörébe 
tartozó  adók  és  adók  módjára  behajtandó 
köztartozások  nyilvántartásának,  kezelésének, 
elszámolásának,  valamint  az  önkormányzati 
adóhatóság 
adatszolgáltatási 
eljárásának 
szabályairól  szóló  37/2015.  (XII.  28)  NGM 
rendelet  alapján  jogi  kötelezettség  teljesítése 
céljából 
ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
Adózó,  adó  megfizetésére  kötelezett  személy, 
adózók képviseleti joggal felruházott képviselői, 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
1. Az adózói törzsadat-nyilvántartás adatai, 
2. Az adózó egyedi adatai, 
3. adószámla-nyilvántartás adatai, 
4. 
Az 
adózó 
képviseletére 
vonatkozó 
nyilvántartás adatai, 
5.  adózónkénti  és  közterhenkénti  (helyi  adó, 
települési adó, jövedéki adó, gépjárműadó, ad 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
Igen, papíralapon és elektronikusan is az adózás 
rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 
adatnyilvántartás, 
adótitok, 
adóhatósági 
adatszolgáltatásra  vonatkozó  123.§  -  134.§  és  a 
társhatóságok, 
szervezetek 
adatszolgáltatásainak  szabályaira  vonatkozó 
(79.§  -  112.§)  valamint  az  önkormányzati 
adóhatóság  hatáskörébe  tartozó  adók  és  adók 
módjára 
behajtandó 
köztartozások 
nyilvántartásának, 
kezelésének, 
elszámolásának,  valamint  az  önkormányzati 
adóhatóság 
adatszolgáltatási 
eljárásának 
szabályairól  szóló  37/2015.  (XII.  28)  NGM 
rendelet  rendelkezései szerint 
 

HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  nem jellemző, de lehetséges jogsegély keretében. 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
MÁK / NAV 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 
78/2012.  (XII.28.)  BM  rendelet  és  az  irattári 
szabályzat alapján 
TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
75. ADÓ ÉS ÉRTÉKBIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSA 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 
ua, megnézni milyen törvény vonatkozik rá 
ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
adó és értékbizonyítvány érintettjei (örökhagyó, 
örökös,  bírósági  végrehajtás  alá  vont  személy, 
bizonyítvány kiállítását kérelmező személy, vagy 
hatóság 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
Papír, 
másolatok, 
elektronikus 
másolat, 
elektronikus dok. Stb. 
ingatlan  értékbecslés,  excel  tábla  az  ingatlan 
értékbecslések adatai 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
Nem történik adattovábbítás 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  Nem történik adattovábbítás 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 
78/2012.  (XII.28.)  BM  rendelet  és  az  irattári 
szabályzat alapján 
TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
77. ADÓ ÉS ÉRTÉKBIZONYÍTVÁNYHOZ HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 
és  az  önkormányzati  adóhatóság  hatáskörébe 
tartozó  adók  és  adók  módjára  behajtandó 
köztartozások  nyilvántartásának,  kezelésének, 
elszámolásának,  valamint  az  önkormányzati 
adóhatóság 
adatszolgáltatási 
eljárásának 
szabályairól  szóló  37/2015.  (XII.  28)  NGM 
rendelet  alapján  jogi  kötelezettség  teljesítése 
céljából 
ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
Érintett 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
iktatás, jegyzőkönyv tartalmaz személyes adatot, 
(Név, cím, adószám, stb.) 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
Nem történik adattovábbítás 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  Nem történik adattovábbítás 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 
78/2012.  (XII.28.)  BM  rendelet  és  az  irattári 
szabályzat alapján 
TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
79. KÉRELEMRE, ILLETVE HIVATALBÓL LEFOLYTATOTT ÉPÍTÉSHATÓSÁGI ELJÁRÁSOK 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 
2012. évi 312/2012 korm. Rendelet 
ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
hatósági 
ügyfelek, 
kérelmezők 
és 
meghatalmazottjaik,  illetve  az  eljárás  alá  vont 
ügyfelek és az eljárásba bejelentkezett ügyfelek 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
új kérelmezők, eljárás alá vont ügyfelek adatai 
név, 
cím, 
cég 
székhely 
ügyvezető, 
meghatalmazás  esetén  a  meghatalmazott  és 
meghatalmazó  adatai  ,  anyja  neve,  szül  idő, 
helyszíni  szemlénél  szem  ig  szám.  ÉTDR-be 
feltöltésre kerülnek 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
elektronikus  zárt  rendszerben  (ÉTDR-ben) 
elhagyja, 
építésigazgatási 
programban 
itt 
marad,  papíralapon  is  elhagyja  személyesen 
vagy postai kézbesítéssel 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  Nem történik adattovábbítás 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 
78/2012.  (XII.28)  BM  és  irattári  szabályozás 
alapján. ÉTDR szabályozás is meghatározza. 
TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
80. 0 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 

ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 

SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 

CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
Nem történik adattovábbítás 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  Nem történik adattovábbítás 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 

TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
82. TÁRGYALÁSOK, LAKOSSÁGI FÓRUMOK JELENLÉTI ÍVE 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 
partnerség rendelet, tervtanács rendelet 
ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
lakosság, meghívottak 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
név, cím, lakcím, email, 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
Nem történik adattovábbítás 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  Nem történik adattovábbítás 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 
Ügytípustól függő, irattári jelzet szerint 
TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
83. ÉPÍTÉSSEL KAPCSOLATOS KÉRELMEK 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 
hozzájárulás 
ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
érintettek adati 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
név, lakcím email cím 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
Nem történik adattovábbítás 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  Nem történik adattovábbítás 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 
Irattári jelzet szerint 
TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
85. KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSEK 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 
önkormányzati  rendelet  szabályozza,  majd 
szerződés, 
7/2014 
Önk. 
Rendelet 

közterülethasználatról 
ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
Partnerek, akik közterület-használati szerződést 
kötnek 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
partnert beazonosító adatok (cím, adószám stb.) 
Nincs külön nyilvántartás a kapcsolattartásról.  
Tárolt  adatok:  magánszemély  -  név,  cím, 
adóazonosító,  email,  telefonszám;  céges  - 
kapcsolattartó adatok, 
Elektronikusan tárolt adatok: Ki kérte, időszak, 
te 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
Nem történik adattovábbítás 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  Nem történik adattovábbítás 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 
78/2012.  (XII.28)  BM  rendelet  és  az  irattári 
szabályzat alapján. 
TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
88. ÖNKORMÁNYZATI TERÜLETEN TÖRTÉNT BALESETI ÜGYEK 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 
hozzájárulás 
ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
Balesetet szenvedő személy 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
papír alapú, név, lakcím, születési hely, idő 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
Nem történik adattovábbítás 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  Nem történik adattovábbítás 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 
78/2012.  (XII.28)  BM  rendelet  és  az  irattári 
szabályzat alapján. 
TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
90. ÁLLATTARTÁSI-VÉDELMI ELJÁRÁSBAN KELETKEZETT ADATOK 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 
Jogszabályon  alapuló  adatkezelés  (állatvédelmi 
jogszabályok,  birtokvédelem  1  éven  belül 
eljárhat  a  Jegyző,  ha  ennél  régebbi,  akkor 
bírósági ügy lehet) 
ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
Újpest illetékességi területén állattartó ügyfelek, 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
beadványok,  jegzőkönyvek  papír  alapon,  vagy 
elektronikusan  (Word dokumentum), döntések 
(határozat, 
végzés) 
elektronikusan, 
papír 
alapon, 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
Az  érintett  ügyfelek,  hatóságok,  szervek  papír 
alapon,  illetve  elektronikus  úton  értesülnek  a 
döntésről. 
Ebtámadás 
eseténrendőrség 
beküldhet  adatot,  illetve  a  jegyzőnek  értesíteni 
kell a hatósági állatorvost, NÉBIH részleg 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  Nem történik adattovábbítás 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 
78/2012.  (XII.28.)  BM  rendelet  és  az  irattári 
szabályzat alapján 
TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
91. EBNYILVÁNTARTÁS 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 
Jogszabályon alapuló adatkezelés 
ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
tulajdonos 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
ebnyilvántartás  elektronikus  adatai  (név,  cím, 
eb és kezelő, oltó orvos adatai) 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
Nem történik adattovábbítás 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  Nem történik adattovábbítás 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 
78/2012.  (XII.28.)  BM  rendelet  és  az  irattári 
szabályzat alapján 
TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
93. HAGYATÉKI, GYÁMI ÉS GONDNOKI LELTÁR ELJÁRÁSBAN KELETKEZŐ ADATOK 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 
Jogszabályon 
alapuló 
adatkezelés 
(ptk. 
Hagyatéki törvény) 
2010. évi XXXVIII. Tv, 29/2010. (XII.31.) KIM 
rendelet 
ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
Újpest illetékességi területén állandó bejelentett 
lakóhely 
címmel 
rendelkező 
elhunyt 
hozzátartozói 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
ügyfelek  által  kitöltött  formanyomtatvány, 
másolatban  számlák  papír  alapon,  vagy 
elektronikusan  (Word dokumentum), döntések 
(végzés)papír  alapon,  elektronikusan,  leltár 
papír alapú és elektronikus adatai.  
Kezelt adatok: Halotti bizonyítvány, hozzátartoz 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
Elektronikus 
adatküldés 
 
történik 
más 
hatóságok  felé  (megkeresés  végzésben),  papír 
alapon  az  ügyiratban  marad  ,  illetve  Word 
formátumban számítógépen. Jelenleg még papír 
alapon, de elektronikusan kell, hogy történjen a 
hagyatéki  leltár  továbbítása  a  közjegyzők  felé 
jogszabály 
alapján. 

közjegyzői 
irodák 
munkatársai személyesen veszik át a papír alapú 
dokumentumokat. 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  Nem történik adattovábbítás 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 
78/2012.  (XII.28.)  BM  rendelet  és  az  irattári 
szabályzat alapján 
TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
94. BIRTOKVÉDELMI ELJÁRÁS SORÁN KELETKEZŐ ADAOK 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 
ptk és kormányrendelet utóbbi határozza meg a 
jegyző feldatát 
melyik? 
ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
Az  Újpest  illetékességi  területén  megvalósult 
birtokháborítást  elkövető,  a  megszűntetést 
kérelmező  ügyfelek  és  az  eljárásban  résztvevő 
esetleges tanúk. 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
ügyfelek  által  kitöltött  formanyomtatvány, 
beadvány  és  mellékletei  (pl.:  vállalkozói 
igazolvány és cég dokumentumok, szerződések, 
megállapodások, 
vázrajzok 
másolatban,jegzőkönyvek  papír  alapon,  vagy 
elektronikusan  (Word dokumentum), döntések 
(határozat, v 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
Az  érintett  ügyfelek  papír  alapon  értesülnek  a 
döntésről. 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  Nem történik adattovábbítás 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 
78/2012.  (XII.28.)  BM  rendelet  és  az  irattári 
szabályzat alapján 
TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
95. TALÁLT TÁRGYAK KEZELÉSE SORÁN KELETKEZŐ ADATOK 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 
Jogszabályon alapuló adatkezelés (PTK.) 
ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
A találó, a talált dolog tulajdonosa 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
A  találó,  a  rendőrség  által  átadott  adatok, 
nyilatkozat  papír  alapon,  a  talált  tárgyakról 
vezetett elektronikus nyilvántartás adatai.  
Magánszemélyről  mit  tartunk  nyilván,  milyen 
adatot kezelünk? 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
Az  érintett  ügyfelek  papír  alapon  értesülnek  a 
döntésről. 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  Nem történik adattovábbítás 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 
78/2012.  (XII.28.)  BM  rendelet  és  az  irattári 
szabályzat alapján 
TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
97. HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY, IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA SORÁN KELETKEZŐ ADAT 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 
Jogszabályon alapuló adatkezelés 
ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
Újpest illetékességi területén állandó bejelentett 
lakcímmel 
rendelkező 
ügyfelek, 
Újpest 
illetékességi területén lévő címmel kapcsolatban 
érintett ügyfelek. 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
ügyfelek  által  benyújtott  kérelem,  mellékletek 
másolatbanpapír alapon pl.szerződés 
adatok 
rögzítéséhez 
bizonyos 
esetekben 
okmányok  lefénymásolásra  kerülnek,  aktába 
kerül, 
aztán 
irattár, 
és 
valamikor 
megsemmisítés 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
Az érintett ügyfelek papír  alapon kapják meg a 
döntést. 
Kérelmezőnek  adják  ki  ami  rá  vonatkozik, 
személyes átvétel, igazolni kell magát, személyi 
és lakcím alapján. 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  Nem történik adattovábbítás 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 
78/2012.  (XII.28.)  BM  rendelet  és  az  irattári 
szabályzat alapján 
TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
98. AZ ÜGYFELEK REGISZTRÁCIÓJA A VÁROSHÁZA ISTVÁN ÚT 14. SZÁM ALATTI 
ÉPÜLETÉBEN 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 
Az 
Önkormányzat 
jogos 
érdekének 
érvényesítése  céljából,  hogy  az  Önkormányzat 
épületébe 
belépő 
személyek 
konrollálva 
legyenek 
az 
épület 
biztosítása, 
védelme 
érdekében. 
ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
A  Városháza  István  út  14.  sz.  épületébe  belépő 
ügyfelek 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
Az  ügyfélfogadási  időben  érkező  ügyfelek 
személyi és lakcímigazolványa 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
Nem történik adattovábbítás 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  Nem történik adattovábbítás 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 
Megőrzési idő 
TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
99. KÖZIGAZGATÁSI BÍRSÁG ELJÁRÁSBAN KELETKEZŐ ADATOK 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 
Jogszabályon alapuló adatkezelés 
ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
Újpest  illetékességi  területén  szabályszegést 
elkövető pogárok 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
Önkormányzati 
Rendészet 
feljelentése 
papíralapon, ügyfelek nyilatkozata papíralapon, 
vagy elektronikus úton. 
 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
Az  érintett  ügyfelek  papíralapon  kapják  meg  a 
döntést. 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  Nem történik adattovábbítás 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 
78/2012.  (XII.28.)  BM  rendelet  és  az  irattári 
szabályzat alapján 
TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
100. KÖZPONTI CÍMREGISZTER KEZELÉSE 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 
Jogszabályon alapuló adatkezelés 
ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
Az Újpest illetékességi területén lévő cím adatok 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
elektronikus  adatok,  házszámozási  döntések, 
ügyfelek beadványa papír alapon 
polgárok személyes adatai (név, cím,…stb?) 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
Az adatok a központi adatrendszerben tároltak, 
közhiteles  nyilvántartás,  az  adatokhoz  a 
jogosultsággal  rendelkező  szervek  hozzáférnek 
pl. ingatlan-nyilvántartó hivatal 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  Nem történik adattovábbítás 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 

TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
101. NÉPESSÉG-NYILVÁNTARTÁSI ELJÁRÁSBAN KELETKEZŐ ADATOK 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 
Jogszabályon alapuló adatkezelés 
ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
Újpest 
illetékességi 
területén 
lakcímmel 
rendelkező polgárok 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
ügyfelek  által  kitöltött  formanyomtatvány, 
beadvány és mellékletei papír alapon 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
Az adatok a központi adatrendszerben tároltak, 
közhiteles  nyilvántartás,  az  adatokhoz  a 
jogosultsággal rendelkező szervek hozzáférnek 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  Nem történik adattovábbítás 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 
78/2012.  (XII.28.)  BM  rendelet  és  az  irattári 
szabályzat alapján 
TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
103. PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK (CIVIL, SPORT, TÁBOR…) 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 
Jogszabályi 
alapon 
alapuló 
adatkezelés. 
(önkormányzati rendelet) 
Szerződés  végén  hozzájárulás  az  adatok 
kezeléséhez, 
hozzájáruló 
nyilatkozat 
az 
adóhatósági lekérdezéshez 
ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
Páyázók (egyesületek, alapítványok, nemzetiségi 
önk, iskolák, óvodák) 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
Papíralapon beérkezett pályázatok 
Tárolt  adatok:  kapcsolattartói  adatok  benne 
vannak, 
regiszteres 
füzetbe 
bekerül 

telefonszáma, név,email cím, 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
Nem történik adattovábbítás 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  Nem történik adattovábbítás 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 
78/2012.(XII.28.)  BM  rendelet  és  irattári 
szabályzat alapján 
TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
104. ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATOK 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 
Jogszabályi 
alapon 
alapuló 
adatkezelés. 
(önkormányzati rendelet) 
ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
Páyázók 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
Papíralapon  beérkezett  pályázatok.  BURSA 
Ösztöndíjnál  elektronikus  adatkezelés  is  külső 
webes felületen. 
Tárolt,  kezelt  adatok:  szül.  hely  idő,  állandó 
lakcím, anyja neve, email cím, név, telefonszám, 
szociális 
helyzetre 
utaló 
mellékletek 
is 
megjelenhetn 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
Bursa  Ösztöndíj  esetében  az  adatok  érkezése 
webes  felületen  is  történik.  A  pályázatok 
benyújtása,    feldolgozása,  kezelése  az  EMET 
Támogatáskezelő  által  üzemeltetett  internetes 
felületen is történik. EEMI webes felületén tölti 
fel az adatokat, nem a hivatal az adatkezelő csak.  
Újpesti  lapban  jelenik  meg,  hogy  ki  részesült 
ösztöndíjban.    Ünnepélyes  átadás,  fotó  készül, 
helyi tv, (iskola, tanulmányi eredmény, név) 
Bursa  ösztöndjí  -  szociális,  nyilvánosságra  kell 
hozni  hány  főt  részesítettek  ösztöndíjban,  név 
nélkül. Csak számszerű adat. 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  Nem történik adattovábbítás 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 
78/2012.(XII.28.)  BM  rendelet  és  irattári 
szabályzat alapján 
TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
105. RENDEZVÉNYEK 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 
Jogszabályi  alapon  alapuló  adatkezelés.  (saját 
rendelet  alapján  ->  szeptember  30ig  lehet 
pályázni,  4  féle  pályázat,  tanulmányi  sport, 
alkotó,  művészeti)  Papír  és  elektronikusan  is 
benyújtható 
ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
Szolgáltatók, közreműködők 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
Személyes  adatok,  közreműködők,  szolgáltatók 
árajánlatai papíralapon. 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
Nem történik adattovábbítás 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  Nem történik adattovábbítás 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 
78/2012.(XII.28.)  BM  rendelet  és  irattári 
szabályzat alapján 
TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
106. ÓVODAI TANÜGYIGAZGATÁS 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 
Jogszabályi alapon alapuló adatkezelés. 
ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
Intézmények, ügyfelek, gyerekek adatai 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
Intézményi 
adatok, 
személyes 
adatok 
papíralapon, elektronikusan 
Tárol,  kezelt  adatok:  Óvodai  dolgozók  adatai, 
kinevezési okmányok, állomány alakulása, teljes 
dolgozói  adattábla  (KIR-ből)  nyomtatja  az 
óvoda papír alapon küldik be, béreket is látják. 
Pana 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
Igen.  Állami  támogatás  igénylése  miatt  MÁK.  
Óvoda  köteles  gyerekek  nyilvántartásának 
továbbítása, 
intézményeknek 
kerül 
továbbításra. Név, anyja neve 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  Nem történik adattovábbítás 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 
78/2012.(XII.28.)  BM  rendelet  és  irattári 
szabályzat alapján 
TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
107. TÁBOR, KÉPZÉS SZERVEZÉS 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 
Kötelező önk feladat 
Erzsébet tábori jelentkezésnél van hozzájárulás, 
sok  mindenre,  a  többi  tábor  szervezéséhez  is 
átemelték, szülői tájékoztató, 
ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
Jelentkezők 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
Jelentkezők  személyes  adatai  papíralapon  és 
elektronikusan. 
Milyen 
személyes 
adatok 
fordulnak elő? 
3  tábor  (Erzsébet  tábor,  plusz  100  rászoruló 
gyermek 
táboroztatása, 
napközis 
tábor) 
Testvérvárosi kapcsolat Csíkszentgyörggyel, 100 
gyereknek lesz egy tábo 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
Igen. 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  Nem történik adattovábbítás 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 
78/2012.(XII.28.)  BM  rendelet  és  irattári 
szabályzat alapján 
TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
108. DÍJAKRA VALÓ FELTERJESZTÉS 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 

ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
Díjazottak 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
Kiváló  tanuló,  sportoló,  újpest  díszpolgára, 
elismerő oklevél, ide csak felterjesztések jönnek 
be.  Előterjesztés.  De  az  átadó  ünnepség 
megszervezése nem az osztály feladat. 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
Nem. 
Az ünnepséget már nem az osztály szervezi meg. 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  Nem történik adattovábbítás 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 
78/2012.(XII.28.)  BM  rendelet  és  irattári 
szabályzat alapján 
TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
109. 2 NAGY FUTÓFESZTIVÁL 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 
Önkormányzati rendelet 
ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
Résztvevők 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
Egyéni  jelentkezésnél  személyes  adatokat  kell 
megadni 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
Nem történik adattovábbítás 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  Nem történik adattovábbítás 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 
78/2012.(XII.28.)  BM  rendelet  és  irattári 
szabályzat alapján 
TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
110. ÓRIÁSHOMOKOZÓ 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 
Önkormányzati rendelet 
ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
Résztvevők 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
Kamerás megfigyelés 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
Nem történik adattovábbítás 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  Nem történik adattovábbítás 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 
78/2012.(XII.28.)  BM  rendelet  és  irattári 
szabályzat alapján 
TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
111. SPORT PARTY 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 
Önkormányzati rendelet 
ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
Résztvevők 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
főzőverseny,  név,  email  cím,  telefon,  lemondás 
miatt, nem adják át sehova 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
Nem történik adattovábbítás 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  Nem történik adattovábbítás 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 
78/2012.(XII.28.)  BM  rendelet  és  irattári 
szabályzat alapján 
TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
112. MOBIL JÉGPÁLYA 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 
Önkormányzati rendelet 
ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
Résztvevők 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
facebook oldalon jelentős képanyag 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
Rendőrség, közterület 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  Nem történik adattovábbítás 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 
78/2012.(XII.28.)  BM  rendelet  és  irattári 
szabályzat alapján 
TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
115. KINEVEZÉSEK 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 
Jogszabályi alapon alapuló adatkezelés 
ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
Saját dolgozók 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
Érintettek személyes adatai 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
Elektronikus  adatküldés  a  MÁK  felé  történik. 
KIRA 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  Nem történik adattovábbítás 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 
78/2012.  (XII.28.)  BM  rendelet  és  az  irattéri 
szabályozás szerint. 
TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
116. MUNKAVISZONYOK 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 
Jogszabályi alapon alapuló adatkezelés 
ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
Saját dolgozók 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
Papír másolatok 
Tárolt  adatok:  szem  ig.  másolata,  iskola  biz, 
lakcím,  taj,  adó,  gyerekek  adó  és  taj  kártyája, 
fénykép, 
folyószámla 
megbízás, 
előző 
jogviszonyokról  fénymásolat  a  besorolás  miatt, 
utolsó  jogviszony  összes  papírja  adóadatlap,  tb 
kiskönyv máso 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
Elektronikus adatküldés a MÁK felé történik. 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  Nem történik adattovábbítás 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 
78/2012.  (XII.28.)  BM  rendelet  és  az  irattári 
szabályozás szerint. 
TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
117. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉSEK 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 
Jogszabályi alapon alapuló adatkezelés 
ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
Megbízási szerződéssel foglalkoztatottak 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
Új  belépő  által  kitöltött  adatlap,  adózás  miatt 
kell  egy  nyilatkozatot  kitölteni,  ez  alapján 
készítik el a szerződését. 
elektronikusan  tárolt  adatok:  anyja  neve,  neve, 
taj, adó, iskolai végzettség, bankszámlaszám 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
Elektronikus  adatküldés  a  MÁK  felé  történik. 
Szerződések  a  Költségvetési  Osztályra  majd  a 
Pénzügyi Osztályra érkeznek. 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  Nem történik adattovábbítás 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 
78/2012.  (XII.28.)  BM  rendelet  és  az  irattári 
szabályozás szerint. 
TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
118. HAVI MUNKAÜGYI ÉS FIZETÉSI ADATOK (KÖZTISZTVISELŐK, MUNKAVÁLLALÓK, 
KÉPVISELŐK) 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 
Jogszabályi alapon alapuló adatkezelés 
ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
Saját dolgozók, képviselők 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
Havi  bérszámfejtési  adatok,  távollét,  táppénz, 
be/kilépők adatai 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
Papír alapú átadás. 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  Nem történik adattovábbítás 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 
78/2012.  (XII.28.)  BM  rendelet  és  az  irattári 
szabályozás szerint. 
TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
119. VAGYONNYILATKOZATOK (KÉPVISELŐK, KÖZTISZTVISELŐK) 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 
Jogszabályi alapon alapuló adatkezelés 
ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
Köztisztviselők, képviselők, delegáltak 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
név, hozzátartozó neve, nyilvántartási szám 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
Nem történik adattovábbítás 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  Nem történik adattovábbítás 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 
78/2012.  (XII.28.)  BM  rendelet  és  az  irattári 
szabályozás szerint. 
TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
120. SZABADSÁGOK, DOLGOZÓK GYERMEKEIKKEL KAPCSOLATOS RENDEZVÉNYEK 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 
Jogszabályok alapján. Szervezeten belüli döntés 
szerint. 
ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
Köztisztviselők,  munkaszerződéssel  dolgozók 
gyermekei 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
gyermek neve, születési dátuma 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
Nem történik adattovábbítás 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  Nem történik adattovábbítás 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 
78/2012.  (XII.28.)  BM  rendelet  és  az  irattári 
szabályozás szerint. 
TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
121. NYUGDÍJAS VOLT DOLGOZÓK RENDEZVÉNYEKKEL KAPCSOLATOS ADATAI 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 
Szervezeten belüli döntés szerint. 
ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
Nyugdíjba 
vonult 
köztisztviselők, 
közalkalmazottak, 
munkaszerződéssel 
dolgozók. 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
név, lakcím, telefonszámot 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
Nem történik adattovábbítás 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  Nem történik adattovábbítás 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 
Érintett hozzájárulása alapján 
TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
122. CAFETÉRIA JUTTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 
Jogszabályon alapuló. 
ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
Saját dolgozók, munkavállalók 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
név,  adószám  dolgozók  korábbi  és  a  cafetéria 
nyilatkozata alapján 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
(Web  alapú  a  program?)  Akkor  történik 
adattovábbítás külső helyre. Pontosítani kell. 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  Nem történik adattovábbítás 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 
Art. szerint 
TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
123. SZOCIÁLIS JUTTATÁSI KÉRELEM, DOLGOZÓI 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 
Jogszabályi alapon 
ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
Saját dolgozó 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
dolgozó adatai 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
Nem történik adattovábbítás 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  Nem történik adattovábbítás 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 
KIR rendszer szerint 
TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban 
 

ADATKEZELÉS AZONOSÍTÓJA: 
124. ÖNÉLETRAJZOK ÉS FELVÉTELI FOLYAMAT 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 
Budapest 
Főváros 
IV. 
kerület 
Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: 
06-1-231-3101 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATVÉDELMI 
TISZTVISELŐ 
NEVE 
ÉS 
Sipos Győző 
ELÉRHETŐSÉGE: 
[email address] 
1041 Budapest, István út 14. 
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 
Érintett  érdeke,  adatkezelő  jogos  érdeke, 
jogszabályi alapon 
ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: 
Állásra pályázó 
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI: 
pályázók által megadott adatok 
 
CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
Nem történik adattovábbítás 
HARMADIK  ORSZÁGBA  VAGY  NEMZETKÖZI  Nem történik adattovábbítás 
SZERVEZET 
RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ 
ADATTOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 

HARMADIK 
ORSZÁG 
VAGY 
NEMZETKÖZI 
SZERVEZET 
AZONOSÍTÁSA 
ÉS  MEGFELELŐ  GARANCIÁK 
LEÍRÁSA: 
TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK: 
Közétett adatkezelési tájékoztató szerint 
TECHNIKAI  ÉS  SZERVEZÉSI  INTÉZKEDÉSEK  Lásd a közzétett „Adatvédelmi és adatbiztonság 
LEÍRÁSA: 
szabályzat”-ban