Ez a közérdekűadat-igénylés csatolmányának HTML formátumú változata 'Új 6 csoportos bölcsőde tervezési ajánlatok'.

1. sz. melléklet 
 
Felolvasó lap 
 
Monor Város Önkormányzata  
„„Monori városi bölcsőde építése” projekt megvalósításához szükséges tervek elkészítése egyösszegű 
tervezési díj alapján és a kivitelezés során szükséges tervezői művezetés ellátása óradíj alapján, tervezési 
szerződés keretében”  
tárgyú tervezési feladatok elvégzésére és tervezői művezetésre kiírt ajánlatkérésre  
az ajánlattételhez 
Ajánlattevő:  
 
- megnevezése:……………………………………………………… 
 
- címe:..……………………………………………………………… 
 
- telefonszáma:……………………………………………………… 
 
- email címe:………………………………………………………… 
 
- cégjegyzékszáma:…………………………………………………. 
 
- belföldi adószáma:………………………………………………… 
 
- képviselőjének neve:………………………………………………. 

 
 
Kért ellenszolgáltatás összege (Ajánlati ár), tervezési napok száma, referenciák száma:  
 
 
Törvényes ÁFA 
Nettó (Ft) 
Bruttó (Ft) 
(Ft) 
I. ütem: Munkaközi építészeti-műszaki 
 
 
 
dokumentáció elkészítésének díja 
Tervezési 
II. ütem: Engedélyes építészeti-műszaki 
 
 
 
feladatok 
dokumentáció elkészítésének díja 
III. ütem:
 Kivitelezési dokumentáció 
 
 
 
elkészítésének díja 
Tervezői 
Óradíj: nettó ……………………..,-Ft 
művezetés 
 
 
 
20 óra tervezői művezetés díja összesen 
I. ütem tervezési határideje (napokban) 
 
Tervezési 
II. ütem tervezési határideje (napokban) 
 
feladatok 
III. ütem tervezési határideje (napokban) 
 
bölcsőde 
óvoda 
iskola 
Ajánlattevő által bemutatott referenciák 
száma (ajánlattevő tölti ki) 
 
 
 
Referenciák 
Ajánlatkérő által elfogadott referenciák 
 
 
 
száma (ajánlatkérő tölti ki) 
 
Keltezés 
 
 
Ajánlattevő cégszerű aláírása