Ez a közérdekűadat-igénylés csatolmányának HTML formátumú változata 'szerződés'. 
 
BUDAPESTI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 
HIVATALA 
 
 
Tárgy: Közérdekű adatkérésre válasz 
 
Hiv. szám: - 
 
Előadó: Farkasné Puskás Ágnes ka. 
 
Tel.: 443-5000/31-238 
 
E-mail: [email address] 
 
 
Fabulya Zsolt úrnak, 
 
[FOI #11878 email] 
 
 
Tisztelt Fabulya Zsolt Úr! 
 
A Budapesti Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: BRFK) részére 2018. november 20-án 13 óra 
05  perckor  elektronikus  úton  benyújtott  közérdekű  adatigénylésével  összefüggésben  -  hivatkozva 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
30. § (2) bekezdésben foglaltakra - az alábbiakról tájékoztatom. 
 
A  szerződések  megkötésével  kapcsolatos  jogköröket  a  BRFK  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzatáról  szóló  25/2017  (VII.28.)  BRFK  intézkedés  tartalmazza,  melyről  tájékozódhat  - 
közzétételi  kötelezettségünknek  eleget  téve  -  a  Rendőrség  hivatalos  honlapján,  a  www.police.hu 
internetes felületen, az alábbi linken: 
 
http://www.police.hu/hu/ugyintezes/szerv/orszagos-rendor-fokapitanysag/budapesti-rendor-fokapit
anysag. 
 
Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét. 
 
Budapest, K.m.f. 
 
 
 
 

Tisztelettel: 
 
 
 
 

Lipcsei Andrea r. alezredes 
 
hivatalvezető 
Cím: 1557 Budapest Postafiók: 1.   
Telefon: 443-5282; Fax: 443-5283 
e-mail: [email address] 
 
  RZSNEO_3.90.98.0 (01000-5817.3074-BUEG---669364228-901B0E16E2A1-5817.3083)