Ez a közérdekűadat-igénylés csatolmányának HTML formátumú változata 'Kártérítés - Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság'. 
FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 
 
 
 
            Tárgy: adatszolgáltatás 
            Előadó: dr. Somogyi Anikó r. fhdgy. 
            Telefon22/541-600 (20-00) 
 
 
 
 
Csikász Brigitta
, 
e-mail: [FOI #11906 email] 
 
 
 
Tisztelt Csikász Brigitta! 
 
Tájékoztatom, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 
évi  CXII.  törvény  28.  §  (1)  bekezdésében  foglaltakra  hivatkozással  2018.  november  22-én 
elektronikus  úton  a  Fejér  Megyei  Rendőr-főkapitányságra  (a  továbbiakban:  FMRFK)  érkezett 
levelében közölni kért adatok évenkénti bontásban tételesen az alábbiak: 
 
Az  FMRFK  a  2015.  évben  4  db  eljárásban  összesen  1.800.000,-  Ft  kifizetést  eszközölt 
közigazgatási jogkörben okozott kártérítés címén.  
A  2016.  évben  2  db  kártérítési  eljárásban  összesen  1.499.000,-  Ft  került  kifizetésre  szintén 
közigazgatási jogkörben okozott kártérítés címén.  
A  2017.  évben  ugyanezen  jogcímen  az  FMRFK  1.621.000,-Ft-ot  fizetett  ki  2  db  közigazgatási 
jogkörben okozott kártérítési eljárásban.  
A  2018.  évben  az  FMRFK  közigazgatási  jogkörben  okozott  kártérítés  címén  kifizetést  nem 
teljesített.  
 
A  kifizetett  kártérítések  valamennyi  esetben  harmadik  személy  sérelmére,  rendőri  intézkedéssel 
kapcsolatban keletkezett káreseményekhez társíthatók.   
 
Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét. 
 
Székesfehérvár, K.m.f. 
                                                                                                          

       Tisztelettel: 
        
                                                                                              
                                                                                        Dr. Varga Péter r. dandártábornok  
                                                                                                   rendőrségi főtanácsos  
                                                                                               megyei rendőrfőkapitány
 
                                                        
 
                                                       
 
Cím:8000 Székesfehérvár, Deák Ferenc utca 2. 8002 Szfvár. Pf.:63.   
Telefon: 06-22/541-600 Fax:06-22/541-605 BM telefon: 22/21-25 BM fax: 22/20-05 
e-mail: [Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság request email] 
 
 ZÁRADÉK
A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített