Ez a közérdekűadat-igénylés csatolmányának HTML formátumú változata 'Hajléktalanok eltávolítása Újpest Központ Metróállomás aluljáróból'. 
 
BUDAPESTI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 
HIVATALA 
 
Tárgy: Válasz megkeresésre 
 
Hiv. szám: - 
 
Előadó: Farkasné Puskás Ágnes ka. 
 
Tel.: 443-5000/31-238 
 
E-mail: [email address] 
 
 
 
 
Furulya József úrnak, 
 
[FOI #11992 email] 
 
 
Tisztelt Furulya József Úr! 
 
 
A Budapesti Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: BRFK) részére 2018. december 07-én 19 óra 
40  perckor  benyújtott  beadványával  összefüggésben,  melyben  az  életvitelszerű  közterületi 
tartózkodást tiltó jogszabályokkal összefüggésben kért információt, az alábbiakról tájékoztatom. 
 
Az adatigénylésben megjelölt kérdések - figyelemmel arra, hogy azok az életvitelszerű közterületi 
tartózkodás betartására, továbbá betartatására vonatkozóan fogalmaznak meg észrevételeket - nem 
tartoznak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény 3. §-ában megfogalmazott közérdekű adat fogalomkörébe. 
 
Tájékoztatom továbbá, hogy a BRFK közterületi szolgálatának megszervezésére a közrend, illetve 
a  közbiztonsági  helyzettel  összefüggő,  folyamatos  értékelő-elemző  tevékenység  során  kapott 
adatok alapján, a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben előírtak szerint kerül sor. 
 
Budapest, K.m.f. 
 
 
 
 

Tisztelettel: 
 
 
 
 

Lipcsei Andrea r. alezredes 
 
hivatalvezető 
 
Cím: 1557 Budapest Postafiók: 1.   
Telefon: 443-5282; Fax: 443-5283 
e-mail: [email address] 
 
  RZSNEO_3.90.98.1 (01000-5833.3663-BUEG---669606490-901B0E16DEBF-5833.3671)