Ez a közérdekűadat-igénylés csatolmányának HTML formátumú változata 'Vadna -Lázbérc DN 300 szállító vezeték cseréjének vízjogi létesítési engedélye'.BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
 KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
HIVATAL
Tárgy:
válasz adatigénylésre
Hiv. szám:
-
Ügyintéző:
dr. Polyák Zsolt tű. szds.
E-mail cím:
[email address]
Deák Ferenc
részére

KiMitTud rendszerén keresztül
 
Tisztelt Deák Ferenc Úr!
A  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz (a továbbiakban: BAZ
MKI) 2018. február 13-én érkezett Vadna -Lázbérc  DN 300 szállító vezeték cseréjének vízjogi
létesítési   engedélyével  kapcsolatos  közérdekű  adatigényléssel   kapcsolatosan   az   alábbi
tájékoztatást adom.
A   tárgyi   vízjogi   létesítési   engedélyének   kiadása   tárgyában   Igazgatóságunkon   indult
közigazgatási eljárás jelenleg még folyamatban van, hatósági döntés még nem született, így,
mint közérdekű adatot megküldeni nem tudjuk.
Tájékoztatom, hogy a Vadna -Lázbérc   DN 300 szállító vezeték cseréjének vízjogi létesítési
engedélyével kapcsolatos iratok a BAZ MKI kezelésében vannak és az ellátott közfeladattal
összefüggésben   keletkeztek,   azonban   megismerhetőségük   tekintetében   az   információs
önrendelkezési   jogról   és   az   információszabadságról   szól   2011.évi   CXII.   törvény
(továbbiakban:Infotv.) rendelkezésein túl  az általános közigazgatási rendtartásról  szóló 2016.
évi CL. törvény (Ákr.) szabályait is alkalmazni kell.
Mivel   az   eljárás   folyamatban   van,   legközelebbi   megkeresését   a   Ákr.   33.   §   (5)   bekezdése
értelmében   nyújthatja   be   a   BAZ   Megyei   Katasztrófavédelmi   Igazgatóság   Hatósági
Osztályához.
Továbbá tájékoztatom, hogy folyamatban lévő ügyről az Infotv. 27.§ (5) bekezdése alapján sem
nyújtható tájékoztatás.
A fentiek alapján adatigényét a Vadna -Lázbérc   DN 300 szállító vezeték cseréjének vízjogi
létesítési   engedélye   tekintetében   az   Infotv.   30.§   (3)   bekezdésével   összhangban   elutasítom.
Tájékoztatom, hogy igényének elutasításával kapcsolatos jogorvoslati joga keretében az Infotv.
31.§ (1) bekezdése alapján bírósághoz fordulhat, továbbá az Infotv. 52.§ (1) bekezdése alapján
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál vizsgálatot kezdeményezhet.


2
Kérem, tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.
Miskolc, 2019. február 28.
Üdvözlettel:
                                                                 Dr. Hudák Andrea tűzoltó alezredes
                                                                                                hivatalvezető
Készült: 
1 példányban 
Egy példány: 
1 lap / 1 old.
Kapja: 
1. sz. pld. .: Irattár
címzett 
elektronikus úton
Cím: 3525 Miskolc, Dózsa György út 15. ✉: 3501 Miskolc Pf.: 18.
Telefon: +36(46) 502-962 Fax: +36(46) 502-963
E-mail: