Ez a közérdekűadat-igénylés csatolmányának HTML formátumú változata 'II. János Pál pápa téren kivágott fák kivágási engedélye , a kivágás oka, pótlásuk terve'.
VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           
Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat
Megrendelő:
FŐKERT Nonprofit Zrt.
Helység:
Budapest VII. 

Terület:
I . János Pál Pápa tér
Fa kódja:
130
Fafaj (latin)
Acer platanoides 'Globosum'
Fafaj (magyar)
Gömbjuhar
Fa magasság:
3 m
Fa távoli képe
Törzs magasság:
1,9 m
(7,5 cm széles)
Törzs átmérő 1 m-en:
12 cm
Törzskerület 1 m-en:
38 cm
Korona átmérő:
3 m
Vizsgálat ideje:
2019. Február
Diagnózis:
A gyökérzet és gyökérnyak ál apota
Rad 0
ó  ,0
1
U-s favizsgálati értékszám: 1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel 
rendelkező termőhelyen.
A gyökérzet sérült. 
A gyökérnyak sérült. 

A törzs ál apota
Radó E
0, U
-
s favizsgálati értékszám: 1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas 
(a törzs oly mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagel átási funkcióját 
nem képes el átni).
A törzs hajlot , repedt, felületén kéregsérülés, kéregleválás található.
A koronaalap és korona ál apota
jel emző kép
25
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 2
(7,5 cm széles)
Erős koronakárosodás (50% felett)
A koronaalap sérült, korhadt, odvas. 
A korona csonkolt, torz habitusú. Az ágrendszerben egy pontból 
kitörő több vázág, sérült vázág, korhadt vázág, lehasadt ág, száraz 
ág, ágcsonk található.
A vizuális vizsgálat értékelése
A fa egészségi ál apota és életképessége
0,01Értékszám:
1
Sürgősen lecserélendő ál apota vagy károkozás 
veszélye miat
A fa ál apota súlyos mértékben leromlot , ál apotromlása fő 
szerkezeti részekre terjed ki ezért csak irreális mértékű ráfordítással 
Megtarthatósági mutató:
6,26%
lassítható, azonban a fa hosszú távon azok elvégzése után sem 
megtartható. 
Kezelési javaslat:
KIVÁGÁS 
Következő favizsgálat javasolt ideje:
év
Felvételező:
favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT
Sorszám:
19
Kötetszám:
1
Oldalszám:
19