Ez a közérdekűadat-igénylés csatolmányának HTML formátumú változata 'Magyar Táncsport Szakszövetség Nívódíj szabályzata'.
iktatószám: 3-34/2018 
 
 
F E L H Í V Á S   J E L Ö L É S R E 
2018. ÉVI NÍVÓDÍJ 
 
 
 
A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége felhívja tagjainak, sportolóinak, szakembereinek és 
a sportbarátoknak a figyelmét, hogy a 2018-as nívódíjra adják le jelöléseiket.  
Versenytánc,  akrobatikus  rock  and  roll,  szabadidősport  és  fogyatékosok  sportja  területekről  is 
várjuk a jelöléseket. 
 
A  díjat  a  kiemelkedő  teljesítményt  nyújtó  személyek,  csoportok,  kiemelkedő  színvonalú  események 
nyerhetik el. Egyazon kategóriában több díjazott is lehet. Nincsenek előre meghatározott kategóriák.  
 
Kérjük  a  tagszervezeti  képviselőket,  szakembereket,  sportolókat  és  a  sportbarátokat,  hogy  a  díjazottak 
személyére  (2018.  évi  eredmények,  események,  tevékenységek  alapján)  2019.  január  1.  és  14.  között 
tegyenek írásos  javaslatot.  Jelölt  lehet  minden MTáSZ által  regisztrált  személy,  csapat,  il etve az  MTáSZ 
versenynaptárában szereplő esemény.  
 
Kérjük,  hogy  a  jelöléseket  indoklással  együtt  szíveskedjenek  2019.  január  1.  és  14.  között  az 
[Magyar Táncsport Szakszövetség request email] email címre megküldeni.  
 
Az elnökség tagjaiból és az El enőrző Testület elnökéből álló bíráló bizottság a beérkező, kellően indokolt 
javaslatokat  értékeli  és  a  díjazottakat  kijelöli  a  szakágak  véleményezését  követően.  A  jelölteken  túl  az 
Elnökség is odaítélhet Nívódíjat. 
 
FIGYELEM!  
Az értékelésben csak az erre a felhívásra beküldött jelölések vesznek részt! 
  
 
A  díjátadó  ünnepségre  –  a  2018.  évi  egyéb  elismerések  átadásával  egy  időben  –  az  adott  szakág  első 
kiemelt versenyén kerül sor. 
 
 
 
Budapest, 2018. december 19. 
 
 
 
Üdvözlettel: 
 
 
 
Zsámboki Marcell 
 
 
elnök