Ez a közérdekűadat-igénylés csatolmányának HTML formátumú változata 'Bankbetét - PAIGEO'.

Tisztelt Átlátszó.hu Közhasznú Nonprofit Kft.! 
  
Hivatkozással a 2019. május 16. napján küldött adatigénylésükre az alábbi tájékoztatást adjuk. 
  
Az alábbi táblázat tartalmazza a Pallas Athéné Innovációs és Geopolitikai Alapítvány pénzeszközeinek 
egyenlegeit az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt.-ben. 
Mivel  a  kérdés  nem  tartalmazta,  hogy  mely  időpontra  kér  információt,  ezért  a  táblázatban  2018. 
december 31. és 2019. március 14-re vonatkozó adatok szerepelnek. 
  
Típus 
Devizanem 
2018.12.31  2019.03.14 
pénzforgalmi számla 
HUF 
383 611 
3 705 
értékpapír számla 
HUF 


hitelfedezeti számla 
HUF 


lekötött betét 
HUF 


Összesen 
HUF 
383 611 
3 705 
  
2018. december 1. és 2019. március 14. közötti időszakban az alábbi bankközi átvezetésekre került sor: 
2019.01.23. 378.611 Ft 
 
Üdvözlettel,  
Bujdosó Gyöngyi 
kommunikációs munkatárs