Ez a közérdekűadat-igénylés csatolmányának HTML formátumú változata 'Szentendrei szúnyoggyérítés elrendelésének dokumentuma 2018. augusztus hónapban'.


BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
GAZDASÁGI ELLÁTÓ KÖZPONT
IGAZGATÓ
 Tárgy: 
határidő hosszabbítás
Ügyintéző:
dr. Varga Viktor 
Telefon:
BM 20-366
e-mail:
[email address] 
Andresev Szonja 
Budapest
Tisztelt Hölgyem! 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a 2019. május 23. napján a
www.   atlatszo.hu   weboldalon   megküldött,   a   Szentendrei   szúnyoggyérítés   elrendelésének
2018. augusztus havi dokumentumával kapcsolatban benyújtott  közérdekűadat-megismerési
igényének teljesítési határidejét az Infotv. 29. § (2) bekezdésében foglaltak alapján 15 nappal
meghosszabbítom.
Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.
Budapest, elektronikus dátumbélyegző szerint
Tisztelettel:
                Berecz György tű. ezredes
                     tűzoltósági tanácsos
                             igazgató

Terjedelem:
1 oldal
Melléklet:
-
Továbbítva:
elektronikus levélben 
Kapják: 
1. Címzett
2. IrattárZÁRADÉK
A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített