Ez a közérdekűadat-igénylés csatolmányának HTML formátumú változata 'Szentendrei szúnyoggyérítés elrendelésének dokumentuma 2018. augusztus hónapban'.BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
GAZDASÁGI ELLÁTÓ KÖZPONT
IGAZGATÓ
Tárgy: 
közérdekű adatigény
Ügyintéző:
dr. Sipos-Bencze Nóra tű. alezredes 
Telefon:
20/8200-286
e-mail:
[GEK request email] 
Andrasev Szonja
részére

Elektronikusan
Tisztelt Andrasev Szonja Asszony!
A   BM   Országos   Katasztrófavédelmi   Főigazgatóság   Gazdasági   Ellátó   Központhoz   (1149
Budapest, Mogyoródi út 43.) 2019. május 23. napján érkezett  ,,  a 2018. augusztusi (23-a
helyett 30-án elvégzett) szentendrei deltametrines szúnyoggyérítés szakértői elrendelésének
dokumentumával   kapcsolatos   közérdekű   adat   kiadása”  
iránti   kérelmével   kapcsolatban   az
alábbiakról tájékoztatom:
A csípésszámlálási adat megadása a korábbi adatigény alapján teljesítésre került.
A 2018. év 32. hétre tervezett munkák szakértői indokolása alapján a Dunakanyar Régióban
közepes szúnyogártalom alakult ki, mely ellen légi-, és földi kémiai kezelés volt javasolt. Az
időjárási körülmények miatt a légi imágógyérítés elhalasztásra került. 
A 2018. év 34. hétre tervezett munkák szakértői indokolása alapján a Dunakanyar Régióban a
korábbi   magas   esti   hőmérsékletek   miatt   elmaradt   kezelések   pótlása   került   betervezésre,
amelyek ugyancsak a szakértői indokolás alapján az időjárási körülmények miatt 2018. év 35.
hétre átütemezésre kerültek.
A Dunakanyar Régióban végzett lárvatenyészőhelyek megfigyelésének szakértői véleménye
alapján   az   ártereken   előforduló,   humán   szempontból   számottevő,   szervezetten   kezelhető
tenyészőhelyek területei szárazak, ezért biológiai gyérítés nem volt szükséges. A térségben a
csípésszámokat   a   korábbi   időszakokból   visszamaradt,   BTI   készítményekkel   kis   méretük,
elszórt elhelyezkedésük és nehéz megközelíthetőségük (magánterületeken való elhelyezkedés)
miatt nem kezelhető, mikro-tenyészőhelyekről (dendrotelmák, kis kiterjedésű természetes és
mesterséges vízterek) kirepült imágók okozták. 
Budapest, elektronikus bélyegző szerint
Tisztelettel:
                                                                         Berecz György tű. ezredes
        tűzoltósági tanácsos
                  igazgató

Melléklet:
-
Terjedelem:
1 oldal (a kiadmányozó pótlap nélkül)
Kapják: 
Címzett (elektronikus kézbesítés útján)
____________________________________________________________________________________________
Cím: 1149 Budapest, Mogyoródi út 43. 1903 Bp. Pf.: 314
Telefon: +36(1) 469-4136 Fax: +36(1) 469-4466
E-mail: [email address]