Ez a közérdekűadat-igénylés csatolmányának HTML formátumú változata 'Szúnyoggyérítési adatok Szigetmonostor'.


BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
GAZDASÁGI ELLÁTÓ KÖZPONT
IGAZGATÓ
 Tárgy: 
határidő hosszabbítás
Ügyintéző:
dr. Varga Viktor 
Telefon:
BM 20-366
e-mail:
[email address] 
Karácsonyi Erzsébet 
elektronikus úton
Tisztelt Hölgyem! 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a 2019. május 30. napján a
www.atlatszo.hu  weboldalon   megküldött,   Szigetmonostor   település   szúnyoggyérítésével
kapcsolatban   benyújtott  közérdekűadat-megismerési   igényének   teljesítési   határidejét   az
Infotv. 29. § (2) bekezdésében foglaltak alapján 15 nappal meghosszabbítom.
Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.
Budapest, elektronikus dátumbélyegző szerint
Tisztelettel:
                Berecz György tű. ezredes
                     tűzoltósági tanácsos
                             igazgató

Terjedelem:
1 oldal
Melléklet:
-
Továbbítva:
elektronikus levélben 
Kapják: 
1. Címzett
2. IrattárZÁRADÉK
A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített