Ez a közérdekűadat-igénylés csatolmányának HTML formátumú változata 'Szúnyoggyérítési adatok Szigetmonostor'.


BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
GAZDASÁGI ELLÁTÓ KÖZPONT
IGAZGATÓ
Tárgy: 
közérdekű adatigény
Ügyintéző:
dr. Sipos-Bencze Nóra tű. alezredes 
Telefon:
+361/469-4133
e-mail:
[GEK request email]  
Karácsony Erzsébet
részére

Elektronikusan
Tisztelt Hölgyem!
A   BM   Országos   Katasztrófavédelmi   Főigazgatóság   Gazdasági   Ellátó   Központhoz   (1149
Budapest,   Mogyoródi   út   43.)   2019.   május   30.   napján   érkezett  ,,Szigetmonostor   település
szúnyoggyérítésével kapcsolatos közérdekű adat kiadása”  
iránti kérelmével kapcsolatban az
alábbiakról tájékoztatom:
A Dunakanyar Régióban a 2018. május 30-ai gyérítést megelőző, szakértői jelzés szerinti
átlagos csípésszám (a továbbiakban: csípésszám): 96 csípés/óra/fő, 2018. július 12. napján
gyérítés előtti csípésszám: 60 csípés/óra/fő, 2018. augusztus 7-ei gyérítés előtti csípésszám:
52 csípés/óra/fő, 2018. augusztus 23-ai gyérítés előtti csípésszám: 24 csípés/óra/fő volt.
A 2019. június 11-ei gyérítés előtti csípésszám: 156 csípés/óra/fő volt.
Biológiai kezelést soha nem egyes településekhez kötve végeznek a szakemberek, az mindig
régiónként történik, tekintve hogy a tenyészőhelyek nem igazodnak a településhatárokhoz.
2018. évben végzett és tervezett szúnyoggyérítések Szigetmonostor településen:
május 30-án földi kémiai imágógyérítés,
július 12-én földi és légi kémiai imágógyérítés,
augusztus 07-én földi kémiai imágógyérítés és
augusztus 23-án légi kémiai imágógyérítés valósult meg.
Augusztus 09-én a légi kémiai imágógyérítés nem valósult meg.
2019. évben elvégzett és tervezett szúnyoggyérítések a településen:
június 11-én földi kémiai imágógyérítés valósult meg,
június 12-én légi kémiai imágógyérítés nem valósult meg.
A 2018-2019.   évben   minden   esetben   266   hektár   terület   került   kezelésre   Szigetmonostor
településen.

A 2018.   év   32.   hetében   -   szakértői   vélemény   szerint   -   a   Dunakanyar   Régióban   közepes
szúnyogártalom alakult ki, mely ellen légi-, és földi kémiai kezelés volt javasolt. Az időjárási
körülmények miatt a légi imágógyérítés elhalasztásra került.
A 2018. év 34. hetében - szakértői vélemény alapján - a Dunakanyar Régióban a korábbi
magas esti hőmérsékletek miatt elmaradt kezelések pótlása került betervezésre, amelyek az
időjárási körülmények miatt 2018. év 35. hétre átütemezésre kerültek.
A Dunakanyar Régióban végzett lárvatenyészőhelyek megfigyelésének szakértői véleménye
alapján   az   ártereken   előforduló,   humán   szempontból   számottevő,   szervezetten   kezelhető
tenyészőhelyek területei szárazak, ezért biológiai gyérítés nem volt szükséges. A térségben a
csípésszámokat   a   korábbi   időszakokból   visszamaradt,   BTI   készítményekkel   kis   méretük,
elszórt elhelyezkedésük és nehéz megközelíthetőségük (magánterületeken való elhelyezkedés)
miatt nem kezelhető, mikro-tenyészőhelyekről (dendrotelmák, kis kiterjedésű természetes és
mesterséges vízterek) kirepült imágók okozták. 
A   2019.   év   24.   hétre   tervezett   munkák:   szakértői   vélemény   szerint   a   Dunán   levonult
árhullámok a Dunakanyar térségében is elérték, illetve meghaladták azt a szintet, mely az
ártereken nagy összkiterjedésű ártéri tenyészőhelyeket hozott létre. A tenyészőhelyeken az
embert   támadó   csípőszúnyog   fajok   lárvái   a   23.   héten   megjelentek,   a   24.   héten   a   fenti
tenyészőhelyeken   ~500   hektár   területen   biológia   gyérítés   megtartása   indokolt.   Ezzel
párhuzamosan a májusi esőzések következtében kialakult tocsogókból, valamint az árterületek
szegélyéből megindult a szúnyograjzás. Az előzetes felmérések szerint az átlagos csípésszám
60 csípés/óra/fő, ugyanakkor a meleg időjárás következtében ennek drasztikus emelkedése
várható a következő hétre. A szúnyogártalom alapján a térség légi és földi kémiai kezelése
vált indokolttá.
A deltametrines szórásokhoz használt hatóanyag mennyisége 0,6-1,0 gramm/hektár.
A légi kémiai védekezés egységára 1.345- Ft + ÁFA/ha, amely minden költséget, azaz az
irtószert és a kijuttatást is tartalmazza.
Budapest, elektronikus bélyegző szerint
Tisztelettel:
                                                                         Berecz György tű. ezredes
     tűzoltósági tanácsos
                   igazgató

Melléklet:
-
Terjedelem:
2 oldal (a kiadmányozó pótlap nélkül)
Kapják: 
címzett (elektronikus kézbesítés útján )
____________________________________________________________________________________________
Cím: 1149 Budapest, Mogyoródi út 43. 1903 Bp. Pf.: 314
Telefon: +36(1) 469-4136 Fax: +36(1) 469-4466
E-mail: [email address]ZÁRADÉK
A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített