Ez a közérdekűadat-igénylés csatolmányának HTML formátumú változata 'Tűzjelzési bevételek - Vas'.


VAS MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
Tárgy: Válasz közérdekű adatigénylésre
Ügyintéző: dr. Fölnagy-Hirschberger Adrienn tű. fhdgy.
Telefon: (94) 513-433
E-mail: [email address] 
Erdélyi Katalin 
Tisztelt Asszonyom!
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény   28.   §   (1)   bekezdése   alapján   a   Vas   Megyei   Katasztrófavédelmi   Igazgatóságra   (a
továbbiakban: Vas MKI) 2019.  június 5-én  érkezett  közérdekűadat-megismerési  igényével
kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom:
A   hivatásos   tűzoltóságok   által   végezhető   szolgáltatások   köréről,   valamint   a   hivatásos
tűzoltósági   célokat   szolgáló   ingatlanok,   felszerelések   kapacitás   kihasználását   célzó
hasznosításának szabályairól  szóló 42/2011.  (XI.30.)  BM rendelet  1. melléklet  16. pontja
szerinti tevékenységből a Vas MKI-nak 
Év
Nettó
Áfa
2014
     39 380 509      10 632 737
2015
     39 614 361      10 695 878
2016
     41 764 131      11 276 315
2017
     40 518 354      10 939 955
2018
     43 110 222      11 639 760
forint összegű bevétele keletkezett.
Kérem a tájékoztatás szíves tudomásulvételét.
Kelt: Szombathely, elektronikus bélyegző szerint
Tisztelettel:
Dr. Bognár Balázs tű. ezredes
igazgató
Melléklet:
-
Terjedelem: 1 oldal (a kiadmányozó pótlap nélkül)
Kapják: 
címzett a [FOI #12877 email] e-mail címen
____________________________________________________________________________________________
Cím: 9700 Szombathely, Ady tér 1.
Telefon: +36(94) 513-431 Fax: +36(94) 513-437
E-mail: [Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság request email]


ZÁRADÉK
A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
36800/3510-1/2019.ált.