Ez a közérdekűadat-igénylés csatolmányának HTML formátumú változata 'Bige Holding'.JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
IGAZGATÓSÁG
Tárgy:
közérdekű
 
adatigénylés
tájékoztatás
Ügyintéző:
dr. Rozmis Kata tű. szds.
Telefon:
56/510-161
                                                      
Erdélyi Katalin
részére

email: [FOI #12892 email]
Tisztelt Erdélyi Katalin!
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 28. § (1) bekezdése alapján a kimittud.atlatszo.hu oldalon keresztül 2019. június 8-án
érkezett közérdekű adatigényléséhez kapcsolódóan az alábbiakról tájékoztatom:
A   hivatásos   tűzoltóságok   által   végezhető   szolgáltatások   köréről,   valamint   a   hivatásos
tűzoltósági   célokat   szolgáló   ingatlanok,   felszerelések   kapacitás   kihasználását   célzó
hasznosításának szabályairól szóló 42/2011. (XI.30.) BM rendelet 1. sz. melléklet 16. pontja
szerinti tűzátjelzés fogadása szolgáltatásra vonatkozóan a Bige Holding Kft. az adatigénylés
időpontjában (2019. június 8.) rendelkezett érvényes szerződéssel a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal.
Kelt: Szolnok, elektronikus bélyegző szerint
Tisztelettel:
Matuska Zoltán tű. ezredes 
igazgató
Melléklet: -
Terjedelem: 1 oldal
Kapják: 
1. sz. pld.: címzett elektronikusan
____________________________________________________________________________________________
Cím: 5000 Szolnok, József Attila u. 14., 5000 Szolnok Pf.: 110.
Telefon: 36(56) 510-040 Fax: +36(56) 420-114
E-mail: [Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság request email]

2